IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Israël sloopt compleet Palestijns dorp

Facebook
Twitter
Email
Print

Foto: [c] Sarit Michaeli / B’Tselem

De Palestijnse bedoeïenengemeenschap Khirbet Humsah is door Israël van de kaart geveegd. Op dinsdag 3 november werd vrijwel het volledige dorp door het Israëlische leger verwoest, met bulldozers en ander groot materieel. Temidden van de Covid-19-pandemie verloren elf bedoeïenenfamilies – 74 familieleden, onder wie 41 minderjarigen – hun woning en andere bezittingen. Zij worden geacht hun land te verlaten.
De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem inventariseerde de schade: de Israëlische troepen sloopten 18 onderkomens en woontenten, negen keukententen, drie opslagplaatsen, tien toiletten, 39 dierenverblijven en stalruimtes, 23 watertanks, twee zonnepanelen en het veevoedingssysteem. Daarnaast werd dertig ton veevoer vernietigd en werden twee tractoren en een ander voertuig in beslag genomen. Een deel van de verwoeste bezittingen was door Europese landen en humanitaire organisaties geleverd.

de resten van door Europese landen en humanitaire organisaties geleverde voorzieningen en hulpgoederen. [c] Sarit Michaeli / B’Tselem

De Israëlische autoriteiten rechtvaardigen de sloop van Khirbet Humsah met het argument dat het dorp op een militair oefenterrein (‘firing zone’) ligt. In 2019 werden de bewoners al eens – tijdens de vastenmaand Ramadan – opgedragen zich met hun bezittingen en dieren uit de voeten te maken. Volgens het Israëlische leger hadden zij zich als ‘illegale vreemdelingen’ op het oefenterrein gevestigd. In werkelijkheid leven zij daar al sinds 1967.

Dat geldt overigens niet voor de bewoners van de nabijgelegen Israëlische kolonie Hemdat, die in 1979 op Palestijns land werd gesticht. Ook Hemdat ligt op het militaire oefenterrein, maar anders dan de Palestijnen worden de Israëlische kolonisten niet verdreven, laat staan dat hun huizen worden gesloopt.

 De Belgische regering, tevens lid van de UN Veiligheidsraad, heeft een scherpe veroordeling uitgesproken over de vernielingen in Khirbet Hamsa. Zie onder ‘uit de Belgische parlementen’.
Het commentaar van de diplomatieke dienst EEAS is: ‘deze ontwikkelingen vormen een belemmering voor de twee-staten-oplossing. Israël moet stoppen met deze vernietigingen, enz.’ We stelden de opsteller van de verklaring de vraag: ‘Israël doet dit al jaren. Deze verklaring gaat geen verschil maken. Waarom wordt er niet gesproken over sancties?’ De opsteller gaf als uitleg dat zijn privé-opvattingen er niet toe doen. Hij moet alleen de lijn doorgeven die vastgesteld is door de lidstaten van de EU.

In het Europees Parlement zijn op 21 oktober door een aantal parlementariërs vragen gesteld aan de Europese Commissie over vergelijkbare vernielingen:
1. Welke concrete maatregelen heeft de Europese Commissie genomen over een financiële schadevergoeding?
2. Wat is de rode lijn volgens de Europese Commissie waardoor de twee-staten-oplossing echt in gevaar komt?

https://rightsforum.org/nieuws/israel-sloopt-compleet-palestijns-dorp/

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be