IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Rapport over water en electriciteit

Facebook
Twitter
Email
Print

Op 9 november jongstleden publiceerde Al Mezan een oproep aan de Speciale Rapporteur van de VN voor drinkbaar water, mr Pedro Arrojo Agudo, om een aanklacht te sturen naar de staat Israël over de drink- en afvalwatervoorzieningen in de Gazastrook.

Het rapport begint met achtergrondinformatie over hoe in 1967 120 bronnen in de Jordaanvallei werden vernietigd en de controle over het grondwater van de Westbank in handen kwam van de bezettende macht. Palestijnen mochten alleen met toestemming van de Israël nog watervoorzieningen aanleggen. Palestina kreeg slechts 23 vergunningen voor het bouwen van waterbronnen.

De watervoorziening van Gaza staat om verschillende redenen onder druk.

Ten eerste is Gaza overbevolkt als gevolg van de gedwongen deportatie van Palestijnen in 1947/48.
Ten tweede is door de Israëlische aanleg van diepwaterbronnen en pompen ten noorden en ten oosten van Gaza de natuurlijke stroom van zoet water naar Gaza ernstig verminderd.

Verder heeft Israëlische geweldpleging ernstige schade toegebracht aan de watervoorziening in Gaza. In 2005 en 2010 werden 305 waterbronnen vernietigd. In 2008/9 vernielde Israël 919 waterbronnen en in 2014 132 waterbronnen.

Het limiteren door Israël van de brandstoftoevoer voor het opwekking van elektriciteit heeft grote gevolgen voor de bevolking van Gaza. In de tweede helft van augustus was er maar gedurende 3 tot 4 uur elektriciteit. Nu heeft Gaza 8 uur elektriciteit per dag. Met 8 uur elektriciteit per dag is een normaal leven niet mogelijk. Werken en studeren worden ernstig belemmerd door het wegvallen van elektriciteit. Het bewaren van voedsel is problematisch als twee derde van de tijd geen koeling mogelijk is.

Door het gebrek aan elektriciteit is er maar eens in de twee, drie dagen voor enkele uren stromend water. Het gevolg is dat Palestijnen die zich geen watertank op het dak kunnen veroorloven aangewezen zijn op aangevoerd water dat 10 tot 30 keer zo duur is.

Het tekort aan elektriciteit heeft ook gevolgen voor de behandeling van afvalwater en waterzuivering. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar. Het zeewater is ernstig vervuild, omdat veel rioolwater direct in zee wordt geloosd.

In een voetnoot vermeldt het rapport dat verlichting door kaarsen soms tot brand leidt met fatale gevolgen. Sinds 2010 vielen er 35 doden (waarvan 28 kinderen) als gevolg hiervan.

De economische gevolgen van Covid zijn enorm. Soms weten mensen niet meer hoe ze aan eten kunnen geraken.

Het rapport bevat getuigenissen van schrijnende armoede en uitzichtloosheid.

Israël kan Hamas niet de schuld geven van de onmenselijke situatie die in Gaza is ontstaan. De blokkade en het welbewust verhinderen van zelfbeschikking zijn de belangrijkste oorzaak van de hopeloosheid in Gaza. Een normaal economisch leven met 8 uur elektriciteit is onmogelijk. Alleen Israël is hiervoor aansprakelijk.

Een groot deel van het electoraat in Israël blijft echter onbewogen.

Zolang hun koelkast maar goed gevuld is…..

http://mezan.org/en/uploads/files/1605008575924.pdf

foto credit: thanks to Palestinian Eve Network 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be