IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Jaaroverzicht 2020

Facebook
Twitter
Email
Print

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem maakte een compact jaaroverzicht van 2020. Wij lichten er een aantal punten uit.

Doden

In de loop van 2020 doodden Israëls leger en politie 27 Palestijnen: 1 in de Gazastrook, 23 in de Westbank en 3 in Israël zelf. B’Tselem onderzocht 16 gevallen. In 11 daarvan was er geen bedreiging voor de Israëlische veiligheidsdiensten of andere betrokkenen.

Het is zelden dat er een onderzoek plaatsvindt na een gewelddadig incident met dodelijke afloop. Meestal komt er een verklaring met een onjuiste voorstelling van zaken, waarna er geen verdere actie wordt ondernomen.
In de zeldzame gevallen dat het komt tot een veroordeling, zijn de straffen niet in verhouding tot de ernst van de feiten. In 2020 werden twee soldaten veroordeeld wegens doodslag. De straf bestond uit 45 en 90 dagen handarbeid voor het leger.

In 2020 werden 3 Israëli’s gedood door Palestijnen: twee burgers en één soldaat.

Vernielingen

Ondanks de pandemie en de economische crisis heeft Israël het aantal vernielingen van huizen opgevoerd. 273 huizen werden vernietigd, waardoor 1006 Palestijnen, waarvan 519 minderjarig, dakloos werden.
Daarnaast werden 456 andersoortige gebouwen en faciliteiten vernietigd. Hieronder vallen watertanks, waterleiding en elektriciteitsvoorzieningen, die essentieel zijn voor de gezondheid. Israël rechtvaardigt deze vernielingen als wetshandhaving, maar dat is niet geloofwaardig. Israël heeft het plan om Palestijnse ontwikkeling tegen te gaan en woningbouw te verbieden. De bezettende macht in de Westbank en de stad Jeruzalem zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Het doel van het plan is dus om te vernielen. Er is geen plan om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige noden van de bevolking.

Kolonistengeweld

B’Tselem documenteerde 248 gevallen van kolonistengeweld in de Westbank. Het gaat hierbij om lichamelijke aanvallen, stenen gooien naar huizen, aanvallen op voertuigen, aanvallen op Palestijnse boeren en schade toebrengen aan bomen en oogsten. In 72 gevallen waren Israëlische soldaten of politieagenten aanwezig zonder dat ze ingrepen. In 28 werd op de Palestijnse bewoners beschoten met traangas, granaten en rubberen kogels. In vijf gevallen werd met scherp geschoten. Minstens 12 Palestijnen werden bij deze confrontaties gearresteerd.
We spreken hier over geweldpleging met steun van de staat. Politie en leger beschermen de daders. Zij hoeven geen proces te vrezen. In de zeldzame gevallen dat er een onderzoek komt, wordt er verder geen actie ondernomen. Veroordelingen zijn nog zeldzamer en gezien de ernst van de feiten belachelijk.

De bezetting als routine

De voortgaande bezetting van de Westbank heeft dagelijks gevolgen voor het leven van Palestijnse burgers. Voor Israël is de bezetting routine.

Iedere nacht komen soldaten in Palestijnse huizen. Deze invallen ontwrichten het mentale leven van families. In 2020 gaat het om minstens 2480 gevallen.

Het leger belemmert de bewegingsvrijheid binnen de Westbank. Soldaten blokkeren wegen en arresteren burgers bij checkpoints, ze bevelen, ze vernederen en soms gaan ze over tot fysiek geweld. In 2020 werd 3524 maal een tijdelijk checkpoint geïnstalleerd.

De Israëlische veiligheidsdiensten arresteerden in 2020 minstens 2785 Palestijnen.

https://www.btselem.org/press_releases/20210104_2020_in_the_occupied_territories_criminal_killings_settler_violence_and_a_spike_in_home_demolitions

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be