IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Uit de (Belgische) parlementen

Facebook
Twitter
Email
Print

Federale parlement

BEZORGDHEID OVER MISBRUIK IHRA-DEFINITIE BESTRIJDING ANTISEMITISME

Els Van Hoof (CD&V) verwees naar de discussie op Europees niveau over de strijd tegen het antisemitisme. Zij uitte hierbij haar bezorgdheid over het misbruik van de zogenaamde IHRA-definitie voor antisemitisme, verwijzend naar Kenneth Stern, de auteur van deze definitie. Hij waarschuwde meermaals voor politiek misbruik van de definitie. Van Hoof vroeg welke stappen de regering zou ondernemen om te voorkomen dat de definitie zou misbruikt worden om mensen, die kritiek geven op de Israëlische bezettings- en annexatiepolitiek, de mond te snoeren. Ze vroeg bovendien om te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting rond het Israëlisch-Palestijnse conflict maximaal wordt gerespecteerd.

www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0066-2020202106195.xml 

 

COVID-19 IN GAZA ONDER ISRAËLISCHE BEZETTING

Steven De Vuyst (PVDA-PTB) uitte in een vraag zijn bezorgdheid over de toename van het aantal COVID-19-infecties in de door Israël bezette Gazastrook. Hij verwees naar het feit dat als gevolg van 14 jaar Israëlische blokkade de staat van de medische infrastructuur in Gaza zeer slecht is. Aangezien Israël als bezettende macht verantwoordelijk is voor de bevolking in bezet gebied, stelde hij de vraag welke stappen onze regering zou ondernemen om Israël op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Hij vroeg ook om het probleem op de agenda te zetten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0036-2020202106135.xml

RECORDAANTAL BOUWVERGUNNINGEN IN ILLEGALE NEDERZETTINGEN IN PALESTIJNS GEBIED

Simon Moutquin (ECOLO) verwees in een vraag naar het feit dat de Israëlische kolonisatie van Palestijns gebied nog steeds hand over hand toeneemt, met méér dan
12 000 nieuwe wooneenheden in de illegale nederzettingen in 2020. Moutquin drong ook aan bij de regering om via nieuwe stappen Israël eindelijk onder druk te zetten om zijn beleid te wijzigen.

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0080-2020202106274.xml

HONGERSTAKENDE PALESTIJNSE GEVANGENE IN ISRAËLISCHE DETENTIE

Simon Moutquin (ECOLO) verwees naar de hongerstaking van Maher Al-Akras, een Palestijnse gevangene die sinds juli 2020 opgesloten zat in Israëlische detentie en wiens situatie extreem zorgwekkend was. Hij vroeg drong aan dat de Belgische regering een aantal stappen zou zetten om te protesteren tegen het systeem van administratieve detentie door Israël bij Palestijnse gevangenen.

(Noot: tegen de opsluiting van Maher Al-Akras kwam vanuit verschillende hoeken heel wat protest en enige tijd ná de publicatie van deze vraag werd bekend gemaakt dat Maher Al-Akras, onder druk van de campagne, dan toch vrijgelaten werd.)

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0076-2020202106237.xml

ILLEGAAL GEBRUIK VAN ISRAËLISCHE CLUSTERMUNITIE IN OORLOG TUSSEN ARMENIË EN AZERBEIDZJAN

Kattrin Jadin (MR) stelde een vraag over de recente oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabach. Hierbij zou het Azerbeidzjaanse leger, volgens een rapport van Amnesty International, clustermunitie gebruikt hebben afkomstig uit Israël. (Israël is één van de belangrijkste wapenleveranciers is van het Azerbeidzjaanse leger). Het gebruik van clustermunitie is echter sinds 2010 volledig verboden volgens het internationale humanitaire recht. In haar vraag benadrukte Kattrin Jadin dat het verbod op clustermunitie moet worden gerespecteerd en dat er tegen staten die dit niet respecteren forse restrictiemaatregelen zouden moeten komen. Zij stelde verder de terechte vraag waarom het gebruik van clustermunitie wél verboden is maar de fabricage en verkoop niet.

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0042-2020202106142.xml

‘NORMALISERING’ RELATIES TUSSEN ISRAËL EN VAE (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN)

Emmanuel Burton (MR) stelde een vraag over de normalisering van de relaties tussen Israël en een aantal Arabische landen, zoals de VAE (Verenigde Arabische Emiraten). Afgaande op zijn vraag lijkt Emmanuel Burton deze normalisering een goede zaak te vinden. Nochtans deed Israël hierbij geen noemenswaardige toegevingen wat betreft een oplossing van het conflict met en het respecteren van de rechten van het Palestijnse volk. Het dient ook opgemerkt dat de normalisering van de relaties tussen de VAE en Israël vooral te maken heeft met de spanningen rond Iran. De VAE krijgt in ruil voor de normalisering van de relaties met Israël de kans om gesofistikeerde oorlogswapens aan te kopen uit de VS. Met een vredesakkoord heeft deze normalisering van relaties, ook al worden zij op deze wijze verkocht aan de buitenwereld, dus weinig te maken.

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0104-2020202106546.xml

NORMALISERING RELATIES TUSSEN ISRAËL EN MAROKKO

Malik Ben Achour (PS) en Samuel Cogolati (ECOLO) stelden in de Commissie Buitenlandse Zaken vragen over de normalisering van de relaties tussen Israël en het koninkrijk Marokko. Ook deze normalisering, bereikt via ‘bemiddeling’ van de regering Trump, is omstreden. Dit omdat zij een onvoorwaardelijke normalisering van de relaties tussen Israël en Marokko koppelt aan de erkenning door Israël van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. De erkenning van soevereiniteit is illegaal omdat de Westelijke Sahara reeds decennia lang door Marokko bezet wordt, wat in strijd is met het internationaal recht.

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic318.pdf

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be