IEDER MENS IS GELIJK

Search

Vragen uit het Europese parlement

Facebook
Twitter
Email
Print

VERNIELING DOOR ISRAƋL VAN MET EUROPESE STEUN GEFINANCIEERDE PROJECTEN IN PALESTIJNS GEBIED

In een gezamenlijk initiatief interpelleerden 18 leden van het Europese parlement van 4 verschillende fracties, waarbij ook de Vlaamse Hilde Vautmans (Open VLD), de Europese Commissie naar de nog steeds voortgaande vernielingen, door Israƫl, van met Europees geld gefinancierde projecten in Palestijns gebied.
In 2020 vernietigde Israƫl per maand, ondanks de Coronapandemie, mƩƩr van zulke projecten dan tijdens de vorige golf van vernielingen in 2016.

In hun interpellatie vroegen de Europarlementsleden welke stappen de Europese Commissie reeds nam om te zorgen dat Israƫl de kosten voor de reeds vernietigde Europese projecten vergoedt. Zij stelden ook dat deze schadevergoeding gewoon zou kunnen gebeuren door het inhouden van dit bedrag in het kader van de bilaterale steun tussen de EU en Israƫl. Verder stelden zij ook de vraag in hoeverre de politiek van Israƫl in bezet gebied de tweestatenoplossing in gevaar kan brengen.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005725_NL.html

EU-AGENTSCHAP FRONTEX TEKENT CONTRACT VOOR CONTROLE VAN EUROPESE BUITENGRENZEN MET ISRAƋLISCH WAPENBEDRIJF

In een interpellatie verwees Filip De Man (VB) naar een contract dat door Frontex, (het Europese agentschap dat instaat voor het bewaken van de buitengrenzen van de Europese Unie), werd ondertekend met het Franse Airbus en het Israƫlische wapenbedrijf IAI, voor de controle van de Europese buitengrenzen.
In zijn interpellatie stelde Filip De Man de vraag waarom de EU voor een strategische activiteit als de bewaking van zijn buitengrenzen een beroep doet op de diensten van een onderneming uit een land dat geen lid is van de Europese Unie.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005756_NL.html

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be