IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Kolonistengeweld

Facebook
Twitter
Email
Print

In 2020 is de olijvenoogst, die van begin oktober tot eind november liep, weer gepaard gegaan met aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnse boeren. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem documenteerde in die periode 39 incidenten waarbij kolonisten Palestijnen die bezig waren met de oogst aanvielen, de toegang tot hun eigen olijfgaarden blokkeerden, gewassen stalen en bomen en landbouwapparatuur beschadigden. Zes Palestijnen moesten na aangevallen te zijn door kolonisten in het ziekenhuis voor hun verwondingen worden behandeld. In totaal zijn er meer dan 500 olijfbomen vernield en is er ongeveer 20 000 kilo olijven van meer dan 400 bomen gestolen.

De kolonistenaanvallen vinden overigens niet alleen tijdens het oogstseizoen, maar het hele jaar door plaats. In december nam het aantal aanvallen op Palestijnse boeren, olijfboomgaarden, auto’s en huizen juist enorm toe. Opvallend was het grote aantal Palestijnse auto’s dat, in Palestijns gebied, door kolonisten met stenen werd bekogeld. Kolonisten lieten daarnaast hun honden los op schaapherders en hun vee. Vaak worden de kolonisten bij deze aanvallen begeleid en beschermd door Israëlische veiligheidstroepen. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem maken de aanvallen dan ook onderdeel uit van een georganiseerde campagne. De intensivering van de kolonistenaanvallen heeft ertoe geleid dat de Palestijnse Autoriteit zich genoodzaakt voelde om op 15 december een oproep te doen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de aanvallen te doen stoppen. Overigens neemt ook in de Israëlische samenleving de zorg toe dat, vanwege het feit dat er onvoldoende wordt opgetreden tegen de gewelddadige kolonisten, het geweld onbeheersbaar wordt.

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-5-januari/

foto credit to Palestine Eve Network : destruction by violent settlers

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be