IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Israël koploper in vaccinaties

Facebook
Twitter
Email
Print

Er is heel wat bekendheid gegeven aan het feit dat Israël wereldwijd koploper is op het vlak van vaccinaties. Voor virologen is het uiteraard interessant om te weten hoe de toegenomen vaccinatiegraat invloed heeft op het aantal besmettingen.

Het is echter wel treurig, dat vele journalisten die spraken over Israël als koploper in vaccinaties, achterwege lieten dat de bezette gebieden werden uitgesloten van het vaccinatieprogramma.
Een eerste levering aan Gaza van 2000 vaccins uit Rusland werd aanvankelijk door Israël tegengehouden. In het begin weigerde Israël eveneens 130 000 Palestijnse arbeiders in Israël te vaccineren. Politieke druk van mensenrechten groeperingen hebben half februari Israël tot concessies gedwongen. De vaccinatie van inwoners in de bezette gebieden komt nu langzaam op gang.

Dr. Mustafa Barghouti hekelde begin januari dat Israël druk bezig was de inwoners van de illegale joodse nederzettingen in de Westbank van vaccins te voorzien terwijl in hetzelfde gebied Palestijnen uitgesloten werden van vaccinatie. In de gevangenissen is de situatie vergelijkbaar: de voornamelijk criminele Israëlische gevangenen worden gevaccineerd, maar de Palestijnse politieke gevangenen krijgen geen vaccin. De besmettingsgraad in de bezette gebieden is 36% terwijl dat in Israël 4,5% is. Israëliërs krijgen de vaccins, en de Palestijnen in de bezette gebieden krijgen niets. De opstelling van Israël is fundamenteel in strijd met de basisethiek in de medische wereld: je moet iedereen helpen, ongeacht etnische afkomst, maatschappelijke welstand, politieke overtuiging of criminele antecedenten. Medische apartheid is de ergste vorm van apartheid. In Zuid-Afrika heeft het nooit bestaan.

In mei 2020 deden we in onze Nieuwsbrief verslag van de inbeslagname van een noodkliniek die door Palestijnen in de begintijd van COVIC-19 was opgezet.

In een recent rapport over 2020 spreekt de WHO van 59 Israëlische aanvallen op medische hulpverlening in de bezette gebieden. In bijna de helft van de gevallen gaat het om obstructie van medische hulpverlening. In 61% van de incidenten was er sprake van lichamelijk geweld tegen gezondheidswerkers, ambulances en medische voorzieningen. In 6 gevallen werden hulpverleners en patiënten gevangen gezet. Deze gebeurtenissen vormen een ernstige schending van internationale verdragen. Reeds in 1864 werd in de eerste Geneefse Conventie vastgelegd hoe zieken en gewonden beschermd moeten worden in tijden van conflict.

Zonder dat het vooraf de bedoeling was, kunt u in deze nieuwsbrief een aantal bijdragen vinden waarin op grond van feiten wordt vastgesteld dat Israël een apartheidsstaat is. Dat is een zware beschuldiging die niet lichtvaardig mag worden gedaan. Wat betreft het waarborgen van de gezondheid van burgers in de bezette gebieden moeten we echter concluderen dat Israël geregeerd wordt door een ideologie van apartheid.

https://www.youtube.com/watch?v=TWNHnTMPvUY vanaf 2:07.
https://en.safa.news/post/780/WHO-records-59-Israeli-attacks-against-Palestinian-health-care-in-2020

foto: U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be