IEDER MENS IS GELIJK

Search

Oproep 442 Europese parlementariërs

Facebook
Twitter
Email
Print

442 Europese parlementariërs uit 22 Europese landen hebben op 28 februari een brief gestuurd aan EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borell en de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, waarin zij oproepen tot actie tegen ‘Israëls de facto annexatie van de Westbank’. Samen met de Verenigde Staten en landen in de regio moeten er nu concrete stappen worden gezet. Gebeurt dit niet, dan resteert de ‘realiteit van één staat met ongelijke rechten en eeuwigdurend conflict’, zo luidt de brief.

Als voorbeelden van de de facto annexatie wijzen de parlementariërs op het grote aantal door Israël gesloopte Palestijnse huizen en de groei van de illegale kolonies op de Westbank. Specifiek worden daarbij de herhaalde sloop van Khirbet Humsah en de kolonisering van Givat Hamatos in Oost-Jeruzalem genoemd. Volgens de opstellers van de brief geeft de ontwikkeling van de kolonie Givat Hamatos, voorheen aangeduid als ‘Europa’s rode lijn’, reden voor ‘bijzonder ernstige bezorgdheid’.

In de brief wordt onder meer aangedrongen op ‘effectieve differentiatie tussen Israël en de nederzettingen’ en extra steun voor met sloop en uitzetting bedreigde Palestijnse gemeenschappen. De EU en Europese landen moeten op dit vlak hun leiderschap demonstreren, zo beargumenteren de parlementariërs, en gebruik maken van het scala aan beschikbare beleidsinstrumenten. Daarnaast is actieve Europese steun voor Palestijnse verzoening en verkiezingen in alle Palestijnse gebieden van groot belang, onder meer als basis voor het beëindigen van het isolement van de Gazastrook.

Ondertekenden de oproep: Barbara Creemers, GROEN, Wouter De Vriendt, GROEN, Soetkin Hoesens, GROEN, Chris Steenwegen, senator GROEN, Evita Willaert, GROEN, Saskia Bricmont, ECOLO, Philippe Lamberts, ECOLO, (Co-voorzitter van de GREENS/EFA-fractie in het Europese parlement), Nabil Boukili PVDA/PTB, Greet Daems PVDA/PTB, Steven De Vuyst PVDA/PTB, Bert Anciaux, senator SP-A, Marie Arena, PS (Tevens hoofd van de Subcommissie voor de mensenrechten van het Europese parlement), Jean-Marc Delizée (PS), Jan Briers, CD&V, Georges Dallemagne, CDH, Hilde Vautmans, Open VLD, Mark Demesmaeker, senator N-VA, Sophy Rohonyi, DEFI

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-1-maart/

picture: credit to guillaume-perigois-wVqC9dty3VQ-unsplash

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be