IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Uit de parlementen

Facebook
Twitter
Email
Print

Federaal parlement - Commissie Buitenlandse Zaken

BEZORGDHEID OVER NIEUWE UITBREIDING ILLEGALE NEDERZETTINGEN

Els Van Hoof (CD&V) wees in een vraag op het feit dat de Israëlische regering opnieuw toestemming geeft voor de bouw van illegale nederzettingen tussen Jeruzalem en Bethlehem. Zij stelde dat hiermee een rode lijn wordt overschreden aangezien Bethlehem hiermee wordt afgesneden van Jeruzalem. In haar vraag wees zij op het regeerakkoord waarin staat dat de regering in soortgelijke situaties op zoek moet gaan naar een groep gelijkgezinde staten die bereid is een voortrekkersrol te spelen om de annexatie van Palestijns gebied te verhinderen. Zij vroeg welke stappen minister Wilmès hierrond zou ondernemen op Europees niveau.

Wouter De Vriendt (Groen) stelde hierrond eveneens vragen en verwees naar de enorme toename van illegale Israëlische nederzettingen op andere plaatsen in bezet Palestijns gebied. Hij verwees ook naar de vernietiging van Palestijnse structuren, met de opmerking dat dit in de praktijk een stapsgewijze annexatie is van Palestijns gebied, bij Israël. Ook hij verwees naar het regeerakkoord met de vraag aan de minister welke stappen zouden worden ondernomen.

Steven De Vuyst (PVDA/PTB) verwees eveneens naar de enorme uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, zeker sinds de zogenaamde ‘Deal van de eeuw’ van Donald Trump. Ook hij verwees naar het regeerakkoord en drong sterk aan bij minister om stappen te ondernemen met de vraag of de minister wil wachten ‘tot de tweestatenoplossing helemaal onmogelijk gemaakt wordt’.
Vicky Reynaert (SP-A) had dezelfde opmerkingen en vragen over deze nederzettingenpolitiek als Steven De Vuyst.

Simon Moutquin (ECOLO) en Malik Ben Achour (PS) protesteerden in hun tussenkomst eveneens tegen de gevolgen van de nog steeds voortgaande Israëlische kolonisatiepolitiek.

Minister Sophie Wimès gaf in haar antwoord aan dat België ‘blijft vasthouden aan een onderhandelde oplossing op basis van het internationaal recht’ en dat zij haar standpunt hierover ook zal blijven aankaarten bij de Israëlische regering.

In de praktijk is dit al jaren het standaardantwoord van vele ministers. Jammer genoeg toont de situatie aan dat de Israëlische regering geen interesse heeft in een onderhandelde oplossing en dat zij gewoon doorgaat met haar sluipende annexatiepolitiek via de bouw van steeds nieuwe illegale nederzettingen. Wat betreft de tweestatenoplossing die door de Belgische regering wordt verdedigd, kunnen we ons afvragen of deze door de Israëlische politiek van voldongen feiten, die oplossing niet al jaren onmogelijk is gemaakt. 

https://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/55/ic394.pdf#search=%22isra%C3%ABl%20%2055k%20%3Cin%3E%20keywords%22 

 

VERNIELING VAN INFRASTRUCTUUR IN KHIRBET HUMSA AL-FAWQA OP DE WESTBANK

Steven De Vuyst (PVDA/PTB) verwees naar de nieuwe vernieling van Khirbet Humsa Al Fawqa, een Bedoeïenendorp op de Westbankr, vlak vóór een bezoek van de Belgische, Spaanse en Canadese consuls. De vernietigde infrastructuur was een donatie van de Europese Unie, nadat de vorige tenten en andere onderkomens in november 2020 ook reeds vernietigd werden door Israël. Steven De Vuyst noemde de vernieling niet alleen een schande maar ook een bewuste provocatie aan de internationale delegatie en vroeg wat de minister zou ondernemen tegen deze vernieling door ‘Apartheidregime’ Israël.

Malik Ben Achour (PS) verwees met andere bewoordingen eveneens naar het vernielen van infrastructuur in dit Bedoeïenendorp, waarbij 11 volledige families dakloos werden. Ook hij vroeg welke stappen de minister zou ondernemen.

Minister Meryame Kitir stelde in haar antwoord de bezorgdheid van de vragenstellers te delen over de actieve voortzetting van de kolonisatiepolitiek in Oost-Jeruzalem en omgeving. Ze benadrukte deze nederzettingenpolitiek, met inbegrepen de genoemde vernielingen, absoluut af te keuren. Zij benadrukte ook hierrond actie te blijven ondernemen. We wachten af of mevrouw Kitir, als nieuwe minister, haar standpunt ook zal durven hardmaken met een meer kordate politiek dan haar voorgangers.

Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic394.pdf

 

PALESTIJNSE KINDEREN SLACHTOFFER VAN ISRAËLISCH GEWELD

Steven De Vuyst (PVDA/PTB) verwees naar de dood van een 14-jarige Palestijnse jongen, Ali Ayman Abu-Alayya, als gevolg van een schot in de buik door het Israëlische leger. Dit als illustratie van de vele Palestijnse kinderen die de voorbije jaren gedood of verwond werden door het Israëlische bezettingsleger. Om dit aan te klagen verwees hij ook naar uitspraken van twee mensenrechtenspecialisten van de VN.

Els Van Hoof (CD&V) citeerde een boodschap die de minister de wereld in stuurde op de dag van de mensenrechten, waarbij zij wees op het belang om niet onverschillig te blijven rond mensenrechten. Els Van Hoof gebruikte deze boodschap om aandacht te vragen voor de oorlogsmisdaden die het Israëlische leger begaat op de bezette Westbank en vroeg minister van Buitenlandse Zaken Wilmès haar woorden ook in de praktijk om te zetten.

Simon Moutquin (ECOLO) verwees eveneens naar de dood van de Palestijnse jongen Ali Ayman Abu Alayya om te wijzen op de vele Palestijnse kinderen die slachtoffer worden van geweld van het Israëlische leger.

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic340.pdf

 

NGO’S BESCHULDIGEN ISRAËL VAN APARTHEID

Els Van Hoof (CD&V) verwees naar verschillende Belgische, Palestijnse en Israëlische ngo’s, zoals 11.11.11, Al Haq en Yes Din, die de voorbije maanden rapporten publiceerden waarin zij Israël beschuldigen van Apartheid. Daarbij stelde zij ook minister Wilmès de vraag of zij akkoord gaat met de analyse van deze organisaties dat België zou moeten onderzoeken of deze beschuldiging correct is.

Simon Moutquin (ECOLO) stelde eveneens een vraag over het feit dat heel wat Belgische, Palestijnse en Israëlische ngo’s Israël beschuldigen van Apartheid.

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic340.pdf

 

ISRAËL ONTZEGT PALESTIJNEN CORONAVACCINS

Steven De Vuyst (PVDA/PTB) verwees naar het feit dat Israël in de media geprezen wordt voor van het snel vaccineren van zijn bevolking maar dat veel minder aandacht besteed wordt aan het feit dat de Israël helemaal niet bereid is om deze vaccins ook te leveren aan de Palestijnen in bezet gebied. Dit terwijl Israël als bezettende macht wel degelijk verantwoordelijk is voor de gezondheidssituatie van de Palestijnse bevolking in bezet gebied. In zijn vraag vroeg hij de minister tegen dit discriminerende beleid te protesteren bij de Israëlische regering.

Wouter De Vriendt (Groen) toonde zich eveneens verontwaardigd over het feit dat Israël wél de eigen bevolking vaccineert maar niet bereid is om ook vaccins te voorzien voor de Palestijnse bevolking in bezet gebied. Hij verwees tevens naar het Vierde verdrag van Genève dat stelt dat Israël als bezettende macht verantwoordelijk is voor de Palestijnse bevolking in bezet gebied.

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic340.pdf

 

Vlaams parlement

MAROKKO NORMALISEERT RELATIES ISRAËL

Jeroen Nachtergaele (N-VA) stelde een vraag over een beslissing van president Trump om de Westelijke Sahara tegen het internationaal recht in, te erkennen als Marokkaans grondgebied. Dit in ruil van normalisering van de relaties tussen Israël en Marokko. Hij vroeg welke stappen minister Jan Jambon hierrond zou nemen. In deze vraag leek Jeroen Nachtergaele vooral interesse te tonen in de rechten van het Sahrawi-volk. Op de rechten van het Palestijnse volk gaat hij in zijn vraag zelfs niet in.

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1650715

 

‘IMPORTEREN’ BUITENLANDSE CONFLICTEN

Maaike Devreese (N-VA) stelde een vraag over twee Palestijnse skaters die, enige tijd terug, met een Palestijnse vlag door de Antwerpse straten aan het skaten waren, op een manier die voor een aantal mensen uit de Antwerpse orthodox-joodse gemeenschap overkwam als provocerend. Door Maaike Devreese werd dit geïnterpreteerd als ‘importeren van buitenlandse conflicten’, en ze verwees hierbij naar vragen van haar partijgenoot Michaël Freilich.

Michaël Freilich is reeds lang bekend als agressief pro-Israël lobbyist in de joodse gemeenschap en is dus niet bepaald objectief rond dit thema.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1467553/verslag/1470228

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be