IEDER MENS IS GELIJK

Search

Uit de parlementen

Facebook
Twitter
Email
Print

Uit het federale parlement

Vragen uit de Commissie Buitenlandse Zaken

TEGENWERKING BIJ ONDERZOEK INTERNATIONAAL STRAFHOF

Steven De Vuyst (PVDA)
verwees in zijn vraag naar het Internationaal Strafhof dat onderzoek voert naar Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Israëlische bezettingsmacht. Israël nam de reisdocumenten van de Palestijnse minister Riyad al-Maliki op illegale wijze in beslag. Het onderzoek wordt enorm tegengewerkt door Israël en door de Verenigde Staten. Steven De Vuyst vroeg minister van Buitenlandse Zaken Wilmès naar het Belgische standpunt over deze poging tot ondermijning van het Internationale Strafhof en of de Belgische regering bereid is deze poging tot ondermijning te veroordelen.

In dezelfde vraag verwees Steven De Vuyst naar het feit dat Israël de reisdocumenten van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riyad Al-Malikin, in zijn beslag nam, als wraakactie na zijn getuigenis aan datzelfde Internationaal Strafhof. Ook hier vroeg hij of de Belgische minister hiertegen zou protesteren.

Malik Ben Achour (PS) en Simon Moutquin (ECOLO) stelden soortgelijke vragen over het onderzoek van het Internationale Gerechtshof.

Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic449.pdf

VERKIEZINGEN IN PALESTINA
Vicky Reynaert (Vooruit): vroeg de minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryam Kitir welke rol België zou spelen in de (ondertussen uitgestelde) Palestijnse verkiezingen, en wat zij vond van een aantal aanbevelingen van het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 rond deze verkiezingen

Malik Ben Achour (PS) stelde eveneens een aantal vragen over deze verkiezingen.

BEZORGDHEID UITBREIDING ILLEGALE ISRAËLISCHE NEDEREZETTINGEN
Wouter De Vriendt (GROEN), Els Van Hoof (CD&V), Steven De Vuyst (PVDA-PTB), Vicky Reynaert en Simon Moutquin (ECOLO) uitten grote bezorgdheid over het feit dat Israël opnieuw zijn illegale nederzettingen gaat uitbreiden in het strategische gebied tussen Jeruzalem en Bethlehem. Dat betekent dat Bethlehem gaat afgesneden worden van Jeruzalem. Els Van Hoof concludeerde daaruit dat dit de tweestatenoplossing gaat ‘ondermijnen’. (Noot redactie: door 48 jaar nederzettingenpolitiek is de tweestatenoplossing eigenlijk nu al onmogelijk geworden.) Alle vijf verwezen zij ook naar het regeerakkoord waarin sprake is van tegenmaatregelen, met een groep gelijkgezinde landen, en vroegen welke concrete tegenmaatregelen de minister zal ondernemen.

Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic394.pdf

RESOLUTIE OPHEFFING BLOKKADE GAZASTROOK
Federaal parlementsleden Malik Ben Achour (PS), Christophe Lacroix (PS), Ahmed Laaouej (PS), Jean-Marc Delizée (PS), Vicky Reynaert (SP-A) dienden samen een resolutie in waarin zij, als gevolg van de uitzichtloze situatie door de 14-jaar durende Israëlische blokkade, de opheffing vragen van de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Zij wijzen in die resolutie op het feit dat als gevolg van de blokkade het aantal inwoners dat afhankelijk is van internationale hulp gestegen is tot 80%. Deze mensen hebben amper toegang tot geneeskundige verzorging, hygiënische hulpbronnen, drinkwater, een behoorlijk rioleringssysteem en een regelmatige elektriciteitsbevoorrading.

De federale parlementsleden wijzen er op dat als gevolg van de 14 jaar durende Israëlische blokkade ook de economische en sociale situatie dramatisch is. Door de COVID-19-crisis is deze reeds dramatische situatie ook nog verergerd. De resolutie bevat een 9-tal concrete eisen via dewelke de blokkade van de Gazastrook stapsgewijs zou kunnen beëindigd.

De resolutie werd ingediend in maart en zou binnenkort behandeld worden in de kamer.
Bron: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1912/55K1912001.pdf

Uit het Vlaamse parlement

ISRAËLISCHE DRUK OP INTERNATIONAAL GERECHTSHOF

Israël reageerde furieus op de beslissing van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat een onderzoek kan gestart worden naar eventuele oorlogsmisdaden door Israël in bezet gebied. Emmily Talpe (Open VLD) verwees naar de Israëlische premier die aankondigde een diplomatieke campagne te zullen starten om landen onder druk te zetten om geen formeel onderzoek te voeren naar de situatie in bezet Palestijns gebied. In haar vraag verwees zij ook naar de sancties die onder VS-president Trump zijn opgelegd aan personeel van het Internationaal Strafhof, die voorlopig nog steeds van kracht zijn. Emmily Talpe vroeg aan Vlaams minister-president Jan Jambon hoe de Vlaamse regering tegen bovenstaande zaken aankijkt.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1488227/verslag/1491646

 

BEZORGDHEID OVER ISRAËLISCHE DRUK OP INTERNATIONAAL GERECHTSHOF IN DEN HAAG

Emmily Talpe (Open VLD) Als reactie op de beslissing van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat een onderzoek kan gestart worden naar eventuele oorlogsmisdaden door Israël in bezet gebied reageerde Israël furieus. Emmily Talpe verwees naar de Israëlische premier die aankondigde een diplomatieke campagne te zullen starten om landen onder druk te zetten om geen formeel onderzoek te voeren naar de situatie in bezet Palestijns gebied. In haar vraag verwees zij ook naar de sancties die onder VS-president Trump zijn opgelegd aan personeel van het Internationaal Strafhof, die voorlopig nog steeds van kracht zijn. Emmily Talpe vroeg aan Vlaams minister-president Jan Jambon hoe de Vlaamse regering tegen bovenstaande zaken aankijkt.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1488227/verslag/1491646

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be