IEDER MENS IS GELIJK

Search

Het misbruik van de geschiedenis in Silwan

Facebook
Twitter
Email
Print

Foto Palestinian Eve Network, inval Silwan

Silwan is de wijk in Oost-Jeruzalem die direct ten zuiden van de tempelberg ligt.
Ook hier tracht men langs juridische weg Palestijnen het recht om daar te wonen te ontzeggen. In 1970 werd er een wet aangenomen door de Knesset, die joden het exclusieve recht geeft om grond in Oost-Jeruzalem terug te vorderen, die hen in 1948 is toegewezen.
Dit staat in schril contrast met een wet uit 1950 die bepaalt dat de 750 000 Palestijnen die tijdens Al-Nakba van 1948 met geweld zijn verdreven, hun verloren bezittingen niet terug kunnen vorderen.
De Israëlische ngo Ir Amim (Stad van de Volkeren) heeft erop gewezen, dat joden die in 1948 hun huizen in Oost-Jeruzalem hebben verloren, nadien al zijn gecompenseerd met in beslag genomen Palestijnse eigendommen in West-Jeruzalem. Met andere woorden: op grond van de wet van 1970 worden ze dubbel gecompenseerd.

Tientallen jaren hebben joodse kolonistenorganisaties archeologie en toerisme gebruikt als truc om de verdrijving van Palestijnen uit Silwan te rechtvaardigen.
Aanvankelijk werd een kolonistenorganisatie als Elad gezien als extremistisch. Dat veranderde toen Elad voor een andere strategie koos. In Elad sprak men over een oude ‘verloren gegane stad’ die onder de woningen van de wijk Silwan zou liggen.

Het gevolg is dat men is gaan graven onder de Palestijnse huizen die er stonden op zoek naar ‘de stad van David’. Verschillende Palestijnse huizen zijn onbewoonbaar geworden als gevolg van deze graafwerkzaamheden. Inmiddels is ‘de stad van David’ een toeristische trekpleister.
Er zijn echter wel wat vraagtekens te zetten tegen de politisering van archeologie in de kringen van Elad. Deskundigen zeggen dat er geen enkel artefact uit de tijd van koning David is teruggevonden tijdens de opgravingen.

Ook is het wetenschappelijk heel onlogisch om horizontaal onderzoek te doen. Men moet juist verticaal historische lagen onderzoeken.
Elad is door buitenlandse sponsoring stinkend rijk. Hoewel Elad verplicht is de namen van grote donateurs te noemen, noemt Elad maar namen van lege vennootschappen. Haaretz onthulde de namen achter de miljoenendonaties. Het zou gaan om Roger Hertog, Irving Moskowitz, Eugene Shvidler en de Russische oligarch Roman Abramovich.

Hier kan u een uitgebreid dossier nalezen van Soemoed, de Intifada van de Eenheid, 2021, 20-22.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be