IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Federale parlement – Commissie Buitenlandse Zaken

Facebook
Twitter
Email
Print

PVDA: Steven De Vuyst reageerde met afschuw op de vele slachtoffers, met name de vele kinderen, die stierven bij de Israƫlische bombardementen op de Gazastrook. Hij verwees ook naar de aanvallen op Palestijnse burgers in Israƫl zƩlf, en de Palestijnse handelszaken in Israƫl die hierbij vernield werden. Hij verwees ook naar de dreigende uithuiszettingen van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Hij toonde zich daarbij ontevreden over de onvoldoende reactie van de federale regering, die door gebrek aan eensgezindheid niet bereid was om tot concrete actie over te gaan.

Open VLD: Marianne Verhaert verwees eveneens naar het Palestijnse protest tegen de dreigende uithuiszettingen, door Israƫl, van Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, de gewelddadige Israƫlische reactie daarop, en de grootschalige Israƫlische bombardementen op de Gazastrook. Zij keurde deze zaken af en vroeg de federale minister om dit aan te kaarten op het Europese niveau.

ECOLO: Simon Moutquin verwees eveneens naar de uithuiszettingen in de wijken Sheikh Jarrah en Silwan, en vroeg welke stappen de federale regering hiertegen zal ondernemen. Simon Moutquin verwees naar het nieuwe IsraĆ«lische regeerakkoord waarin de annexatie van 70% van de Palestijnse Westbank vermeld zou staan en wees minister WilmĆØs op de sancties tegenover Wit-Rusland, een woord dat bij de politiek van IsraĆ«l blijkbaar een taboe schijnt te zijn.

GROEN: Wouter De Vriendt verwees ook naar de vele burgerslachtoffers die vielen bij de Israƫlische bombardementen en de beschietingen van Hamas. Hij vroeg om de druk op de Israƫlische regering te verhogen zodat er respect komt voor het internationaal recht. Wouter De Vriendt verwees ook naar de VN-lijst van bedrijven actief in de illegale Israƫlische nederzettingen, en naar de nieuwe regering in Israƫl.

VB: Annick Ponthier verwees, naar de Israƫlische aanvallen op de Al-Aqsamoskee, de Israƫlische bombardementen en het geweld tussen de Palestijnse en joodse bevolkingsgroepen in Israƫl zƩlf. Zij meende ook te zien dat de islamitische en joodse bevolkingsgroepen het conflict in ons land trachten te importeren, en stelde de vraag of er een risico is dat dit conflict escaleert in een grootschalig conflict tussen Israƫl en Iran. Zij vroeg welke stappen de minister hierrond concreet zal ondernemen.

Vooruit: Vicky Reynaert verwees naar een rapport van Human Rights Watch, en de IsraĆ«lische mensenrechtengroep Bā€™tselem, die beiden IsraĆ«l beschuldigden van een politiek van apartheid. Zij vroeg wat het standpunt van de Belgische regering hierover is en of deze beschuldiging zal aangekaart worden op het Europese niveau en bij de IsraĆ«lische ambassadeur.

N-VA: Peter De Roover loofde het standpunt van minister WilmĆØs maar kwam weinig verder dan een commentaar over het zogenaamd ā€˜importeren van het conflictā€™, waarbij het had over ā€˜eenzijdigheidā€™ en ā€˜polariserend taalgebruikā€™. Op de eigenlijke grond van het conflict ging De Roover zelfs niet in.

Het uitgebreide verslag uit het parlement kan u hier nalezen.

ISRAƋLISCHE VERDACHTMAKINGEN RICHTING NGOā€™S
Door de toenemende kritiek op IsraĆ«lische mensenrechtenschendingen, onder andere van ngoā€™s en mensenrechtengroepen, zien we dat IsraĆ«l zich steeds agressiever opstelt tegenover dit soort organisaties.
De laatste jaren zien we zo regelmatig dat de IsraĆ«lische regering ngoā€™s of mensenrechtengroepen, die werken in de bezette Palestijnse gebieden, beschuldigt van fraude of steun aan een terroristische organisatie. Met deze, meestal onterechte, beschuldigingen probeert IsraĆ«l buitenlandse regeringen zo ver te krijgen de steun aan kritische ngoā€™s of mensenrechtengroepen stop te zetten.
Probleem is ook dat er niet echt een duidelijke definitie voor terroristische organisaties bestaat, en er vaak nogal sprake is van nattevingerwerk. (Lees: regeringen gebruiken het woord ā€˜terreurgroepā€™ vaak zoals het hen uitkomt.)

Kathleen Depoorter (N-VA) verwees naar een rapport van de IsraĆ«lische regering. In dat rapport, dat ook bezorgd werd aan minister Kitir, beschuldigt de IsraĆ«lische regering een aantal ngoā€™s van fraude en/of banden met een terroristische organisatie. Aangezien enkele van die ngoā€™s ook steun krijgen van de Belgische regering interpelleerde Kathleen Depoorter minister Kitir hierover.

Uit het antwoord van minister Meryame Kitir bleek dat het rapport van de Israƫlische regering geen echte bewijzen bevat voor deze beschuldigingen. De beschuldigingen werden verder wel uitgebreid onderzocht maar desondanks werd geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. Minister Kitir wees ook op het feit dat er al lang strenge controlemechanismen bestaan om te controleren of hulp correct gebruikt wordt.

Kathleen Depoorter (N-VA) bleef ook na het, nochtans uitgebreide, antwoord van minister Kitir nog doorgaan op de vraag of de door Israƫl geuite beschuldigingen wel voldoende onderzocht werden. Kathleen Depoorter scheen daarbij niet te overwegen dat de Israƫlische regering in dit conflict betrokken partij is, en informatie van die kant dus niet persƩ objectief of betrouwbaar is.
Ā 

Het uitgebreide debat kan u hier nalezenĀ 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be