IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Raport Amnesty UK over JCB

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: Bron,  B’Tselem 6 december 2021, https://www.btselem.org/facing_expulsion_blog

In een rapport van bijna honderd pagina’s bespreekt Amnesty van het Verenigd Koninkrijk het gebruik van JCB-bulldozers bij de vernietiging van gebouwen in de bezette gebieden. Sinds 1967 heeft Israël tienduizenden gebouwen vernield. De Palestijnse bewoners werden verdreven en in plaats daarvan werden woningen gebouwd voor joden uit Israël.

Ondanks rapporten zoals Corporate Occupation en Who Profits, video’s van ICAHD en druk van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, houdt JBC vol dat het niet verantwoordelijk is voor wat er met hun materiaal gebeurt. Een andere verdediging is: als wij geen materiaal leveren, doen anderen het wel.
Hiertegenover brengt het rapport de volgende argumentatie.
Het is al lang verleden tijd dat ondernemingen zich alleen maar mogen laten leiden door economisch nut. Op het vlak van witwaspraktijken en fraudepreventie zijn er grote vorderingen gemaakt in het verplichten van bedrijven om hun verplichtingen na te komen.

Wat betreft de problematiek van mensenrechtenschendingen heeft de Hoge commissaris voor de mensenrechten in 2011 de argumenten voor ‘verplichte ijver’ (due diligence) op een rijtje gezet. Ondernemingen mogen niet passief blijven als mensenrechten worden geschonden als gevolg van hun dienstverlening.
JCB heeft echter doorlopend gecommuniceerd dat het zich niet verantwoordelijk voelt.
Het is evenwel al enige tijd een standaard dat aandeelhouders ondernemingen kunnen aanspreken op betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. En het is mogelijk dat een overheid de steun aan bedrijven intrekt als blijkt dat ze gelinkt zijn aan mensenrechtenschendingen. Uitvoervergunningen en deelname aan handelsmissies kunnen ingetrokken worden.

JBC wordt in het rapport opgeroepen om een serieuze risicoanalyse te maken van mogelijk misbruik van geleverde goederen. In conflictgebieden is het misbruik bijna niet te vermijden. In dat geval zou het bedrijf zich daar moeten terugtrekken.
De regering van de UK wordt gevraagd een wettelijk kader te scheppen rond due diligence voor bedrijven, met een expliciete beschrijving van de gevolgen als bedrijven in gebreke blijven. De regering zou export naar conflictgebieden van grote hydraulische bulldozers en sloopwerktuigen, die makkelijk ingezet kunnen worden voor mensenrechtenschendingen zoals vernielingen van huizen, moeten verbieden.

Extra info en bronnen:

Hier kan u het uitgebreide rapport van Amnesty Onternational nalezen. 

JCB’s betrokkenheid in Israël’s oorlogsmisdaden, cijfers en statistieken:

https://www.whoprofits.org/company/jcb-j-c-bamford-excavators/

Hier kan u een rapport nalezen van de VN over zakendoen en mensenrechten.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be