IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Rapport Israëlische apartheid Amnesty International

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto Palestina Solidariteit: Rapport Amnesty International

Na B’Tselem en Human Rights Watch is Amnesty International de derde belangrijke mensenrechtenorganisatie die in een rapport concludeert dat er in Israël sprake is van apartheid. Er is vier jaar aan het rapport gewerkt. Het is een dik rapport van 280 pagina’s met vele voetnoten.
Het rapport begint met een juridisch gedeelte dat wij hier onbesproken laten.
Heel gedetailleerd wordt een analyse gemaakt van de onderdrukking door Israël van Palestijnen. Het meest recente feit is de natiestaatwet van 2018, die het discriminerende karakter van de staat Israël expliciet onder woorden brengt.

Vele thema’s die in onze nieuwsbrief aan de orde komen, worden aan een precieze analyse onderworpen: de ongelijke rechten van joden en Palestijnen in Israël; de toenemende beperking van bewegingsvrijheid; het weigeren van familiehereniging met als achtergrond het waarborgen van een joodse meerderheid; de inbeslagname van land; de discriminatie in bouwvergunningen en planologie; de beperking van politieke mogelijkheden in Israël voor Palestijnse Israëliërs; de gedwongen transfer van Palestijnen; de administratieve detentie en mishandeling van politieke gevangenen; het straffeloos geweld met de dood tot gevolg; het afnemen van basale rechten en vrijheden.

Het rapport stelt dat het argument dat Israël gebruikt, ‘we doen het voor onze veiligheid’, niet overeenkomt met de feiten. Israël werkt planmatig toe naar dominantie van het joodse volksdeel over heel het land ‘van de rivier tot de zee’.
De conclusie is dus dat Israël aansprakelijk is voor grootschalige inbreuken op het internationaal recht. De internationale gemeenschap heeft Israël gesterkt door niet over te gaan tot sancties tegen Israël. Sommige staten (met name de VS, red) hebben Israël gesteund door wapens te leveren en diplomatieke ondersteuning te bieden. De VN Veiligheidsraad heeft voorkomen dat Israël zich moet verantwoorden.
Het rapport komt tot een aantal aanbevelingen:

• De VN Veiligheidsraad moet doelgerichte sancties opleggen zoals het bevriezen van tegoeden van Israëlische verantwoordelijken en het instellen van een wapenembargo.
• De algemene vergadering van de VN moet een Speciaal Comité tegen Apartheid oprichten.
• De Europese Unie en regeringen van de VS, Engeland, maar ook Arabische en Afrikaanse staten moeten stoppen met de steun aan het apartheidsregiem in Israël. Het eerste wat ze moeten doen is verklaren dat Israël schuldig is aan de misdaad van apartheid. Men moet een wapenembargo tegenover Israël instellen en producten uit de illegale nederzettingen verbieden.

Volledig rapport AI hier na te lezen.

 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be