IEDER MENS IS GELIJK

Search

Israëlisch ‘refuser solidarity network’ bij mensenrechtenraad VN

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto Refuser Solidarity Network

In Israël bestaat er een algemene, verplichte legerdienst. In democratische landen hebben gewetensbezwaarde jongeren gewoonlijk de kans om legerdienst te weigeren op basis van gewetensbezwaren of om te kiezen voor een alternatieve burgerdienst.
In Israël wordt dienstweigeren op basis van gewetensbezwaren slechts in zéér uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Jonge mensen in Israël die dienst weigeren riskeren daarom meestal gevangenisstraf, wat elk jaar voor heel wat Israëlische jongeren effectief de realiteit is.
In 2003 werd het ‘Refuser Solidarity Network’ opgericht, dat jonge Israëlische dienstweigeraars bijstaat en ondersteunt.
In de loop van de jaren ondersteunden zij méér dan duizend jonge Israëli’s die publiek getuigden van hun weigering om medeplichtig te zijn aan de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden.
Recent had het ‘Refuser Solidarity Network’ de eer om uitgenodigd te worden door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waar zij mochten getuigen over de situatie voor de gewetensbezwaarden in Israël.
https://www.refuser.org/refuser-updates

 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be