IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Onderzoek naar Nederlandse universiteiten

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto Palestinian Eve Network: School students suffocate after Israeli soldiers shower them with tear gas canisters as they were leaving their school in Bethlehem.

Op 24 januari diende The Rights Forum op verzoek van Nederlandse studenten en academici een Wob-verzoek in bij 14 Nederlandse universiteiten. Het verzoek beoogt inzicht te verschaffen in de ‘institutionele banden van universiteiten met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren’.
Begin februari zijn het Wob-verzoek en de naam van de indiener vanuit de universiteiten gelekt en in handen gekomen van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW). Zich baserend op ‘bronnen’ wist dat op 3 februari te melden wat het Wob-verzoek beoogde en hoe de universiteiten ermee omsprongen. Op 10 februari publiceerde het NIW het integrale document, inclusief persoonlijke gegevens van de indiener. Aansluitend werd het door andere pro-Israëlische lobbyorganisaties en media verder verspreid en gepubliceerd. Het behoeft geen betoog dat het laten uitlekken en publiceren van een Wob-verzoek en persoonlijke gegevens laakbaar is.
Als gevolg van het uitlekken kwam vanuit pro-Israëlische hoek een intimidatiecampagne op gang, waarmee de universiteiten onder druk zijn gezet om het Wob-verzoek naast zich neer te leggen. Daarvoor zijn zij naar het zich laat aanzien gezwicht; over hun banden met pro-Israëlische lobby¬organisaties zeggen zij geen informatie te willen verschaffen.
Dat besluit is onacceptabel. Een Wob-verzoek is een wettig en democratisch instrument dat verplichtingen voor universiteiten inhoudt; alleen de ‘bijzondere’ universiteiten zijn daarvan uitgezonderd. Een Wob-verzoek kan slechts worden genegeerd op wettige gronden. Die zijn in de argumentatie van de universiteiten volledig afwezig.

Universiteiten in de knel na uitlekken Wob-verzoek

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be