IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

VN: Rapport Hoge Commissaris Mensenrechten

Facebook
Twitter
Email
Print

Ā© Foto Al Mezan, Gaza strook

Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft op 3 maart verslag gedaan van de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden in de periode tussen 1 november 2020 en 31 oktober 2021.
Groot aantal slachtoffers
Bachelet sprak met name haar zorgen uit over de significante toename van geweld in de bezette gebieden. IsraĆ«lische troepen doodden 315 Palestijnen en verwondden er 17 597. Dat is een bijna vijfvoudige toename in vergelijking met de vorige rapportageperiode. In dezelfde periode kwamen 14 IsraĆ«liā€™s om het leven en raakten er 824 gewond als gevolg van Palestijns geweld. In het jaar daarvoor werd Ć©Ć©n IsraĆ«lische militair gedood en raakten 90 IsraĆ«liā€™s gewond.
Mogelijke schendingen van internationaal recht
Het grootste aantal slachtoffers, onder wie veel burgers, viel tijdens het grootschalige IsraĆ«lische offensief op de Gazastrook in mei 2021. Volgens Bachelet heeft de VN tijdens deze uitbarsting van geweld verschillende incidenten gedocumenteerd waarbij ā€˜IsraĆ«lische aanvallen mogelijk de beginselen van onderscheid, evenredigheid en haalbare voorzorgsmaatregelen van het internationaal humanitair recht hebben geschondenā€™. Desondanks worden de daders niet of nauwelijks verantwoordelijk gehouden. Bijna tien maanden later is er door IsraĆ«l nog altijd geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
Ook het handelen van IsraĆ«lische troepen buiten de Gazastrook wordt gekenmerkt door deze straffeloosheid, schrijft Bachelet. Tijdens de rapportageperiode kwamen tientallen Palestijnen om het leven tijdens operaties van het IsraĆ«lische leger op de Westbank en in Oost-Jeruzalem. Ondanks IsraĆ«lische aankondigingen van onderzoek naar het geweld ā€˜is in de overgrote meerderheid van de gevallen geen strafrechtelijk onderzoek geopend en zijn details niet openbaar gemaaktā€™. Hetzelfde geldt voor de mishandeling en marteling van Palestijnse gevangenen in IsraĆ«lische detentie.
Palestijnse autoriteiten ter verantwoording geroepen
Bachelet levert ook kritiek op de Palestijnse autoriteiten op de Westbank en in de Gazastrook. Voor zover bekend hebben die geen stappen gezet ā€˜om verantwoording af te leggen voor het willekeurig afvuren van raketten op IsraĆ«l [ā€¦] of voor andere mogelijke schendingen,ā€™ aldus Bachelet. Zij merkt verder op dat de rapportageperiode werd gekenmerkt door een toename van geweld door Palestijnse veiligheidstroepen tegen de eigen bevolking, en met name tegen politieke tegenstanders van de Palestijnse Autoriteit.
Geen bewijs voor ā€˜terrorismeā€™ Palestijnse ngoā€™s
De rapportageperiode wordt ook gekenmerkt door een enorme escalatie van IsraĆ«lische maatregelen die inbreuk maken op de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering van Palestijnse mensenrechtenverdedigers. Bachelet wijst daarbij met name op de zes Palestijnse ngoā€™s die door de IsraĆ«lische regering in oktober 2021 als ā€˜terreurorganisatiesā€™ werden bestempeld. Volgens Bachelet heeft de regering nog altijd geen geloofwaardig bewijs geleverd om die maatregel te onderbouwen. Om die reden uit zij haar ā€˜ernstige bezorgdheidā€™ over de inzet van ā€˜wetgeving inzake terrorismebestrijding om legitiem mensenrechten- en humanitair werk te stoppen, te beperken of strafbaar te stellen.

Bron:
https://rightsforum.org/nieuwsoverzicht-israel-palestina-in-het-kort-8-maart-2022/

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag





Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be