IEDER MENS IS GELIJK

Search

Studie Federale overheid naar producten uit illegale Israëlische nederzettingen

Facebook
Twitter
Email
Print

Ⓒ Foto: Palestina Solidariteit vzw

Tijdens een vraag-en-antwoordsessie in de parlementaire commissie voor buitenlandse betrekkingen op woensdag 1 juni kondigde premier Alexander De Croo aan dat de federale regering de mogelijkheid bestudeert om producten uit Israëlische nederzettingen te verbieden. De Made in Illegality-campagne juicht deze aankondiging toe en moedigt de Belgische regering in deze richting aan. Ze moedigt Belgische burgers aan om het Europese burgerinitiatief #StopTradewithSettlements te ondertekenen en delen!

Woensdag 1 juni, beantwoordde premier Alexander De Croo in de Commissie Externe Betrekkingen Kamervragen over de situatie in Palestina. Geconfronteerd met de gedwongen overdracht van 1.200 Palestijnen naar de regio Masafer Yatta en het recentelijk waargenomen geweld in het bezette Palestijnse gebied, hebben verschillende meerderheidsparlementariërs benadrukt dat de regering verder moet gaan dan de differentiatiemaatregelen die eind 2021 zijn aangekondigd door producten uit de nederzettingen te verbieden.

Een stap in de richting van een verbod op producten uit de illegale nederzettingen ?

Precies over dit onderwerp ondervraagd, antwoordde de minister-president: „De mogelijkheid om producten uit de nederzettingen te verbieden wordt bestudeerd”, niettemin met de opmerking dat „deze beslissing op Belgisch niveau nog niet is genomen”. Het antwoord van Alexander De Croo is een stap voorwaarts binnen het akkoord dat eind 2021 werd bereikt in de interkabinettenwerkgroep, die pas mogelijke overheidsmaatregelen aankondigde bij succes van het Europees burgerinitiatief over het verbod op nederzettingenproducten, gelanceerd in februari.

De aankondiging van Alexander De Croo is een teken dat de discussie voor het verbieden van producten uit de nederzettingen leeft binnen de overheid. De campagne Made in Illegality, die zich al jarenlang inzet voor een verbod op de handel met Israëlische nederzettingen, verwelkomt deze nieuwe stap van de Belgische regering om haar handelsbeleid in overeenstemming te brengen met het internationaal recht en de mensenrechten en dit in de nodige wetgeving te verankeren.

Het belang van burgermobilisatie

Deze nieuwe doorbraak toont ook de kracht van burgermobilisatie aan. Op 21 februari werd een Europees burgerinitiatief (ECI) gelanceerd om de Europese Unie te vragen een einde te maken aan de handel met illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Alleen al het bestaan van dit burgerinitiatief draagt zichtbaar bij aan het versterken van de druk op politici.

Een succes verhaal ? Het halen van 1 miljoen handtekeningen op Belgisch en Europees niveau zou een extra signaal zijn om politieke leiders in Europa op te roepen haar beleid in overeenstemming te brengen met het internationaal recht, door de invoer van producten uit illegale bedrijven in bezet Palestijns gebied te verbieden.

Laten we dus het Europese burgerinitiatief #StopTradewithSettlements blijven ondertekenen en delen!

De campagne Made in Illegality verenigt organisaties (mensenrechten, ontwikkeling, vrede en vakbonden) op nationaal niveau om België en de EU op te roepen concrete actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat Israël een einde maakt aan de kolonisatie van de Palestijnse gebieden. (Meer info campagne en partners)

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be