IEDER MENS IS GELIJK

Search

Federale parlement

Facebook
Twitter
Email
Print

OPROEP TOT STOPZETTING STEUN AAN MENSENRECHTENORGANISATIE AL-HAQ

Eind vorig jaar startte de Israëlische regering een campagne waarmee zij zes Palestijnse ngo’s/mensenrechtenorganisaties, die de voorbije jaren kritiek gaven op de Israëlische mensenrechtenpolitiek in de bezette Palestijnse gebieden, probeert zwart te maken als ‘terroristische organisaties’. Met die campagne hoopt de Israëlische regering de Europese Unie, en de verschillende lidstaten, te overtuigen alle steun aan deze mensenrechtengroepen stop te zetten

Kathleen Depoorter (N-VA) kwam voor de derde keer in enkele maanden op dit onderwerp terug en verwees naar een beslissing van de Europese Commissie waarin deze aankondigde alle steun aan de ngo Al Haq stop te zetten (Al Haq is één van de zes ngo’s die door Israël wordt geviseerd in de bovengenoemde campagne). Tegelijk zou de Europese Commissie ook Oxfam hebben opgeroepen om alle steun aan de UAWC, (de Union of Agricultural Workers Committee), stop te zetten, tot er een diepgaand onderzoek zou zijn naar een samenwerking met de PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine).
Kathleen Depoorter vroeg minister Meryame Kitir of zij de beslissing van de Europese Commissie zou volgen, of zij eveneens bij Oxfam zou aandringen om alle steun aan de UAWC stop te zetten, en of zij haar eerdere beleid hierrond zou bijsturen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir benadrukte in haar antwoord op de hoogte te zijn van de beslissing van de Europese Commissie om de steun aan de ngo Al Haq stop te zetten. Zij antwoordde dat naar aanleiding van die beschuldigingen het Europese fraudeagentschap OLAF gevraagd werd een onderzoek in te stellen. OLAF was daarbij van oordeel dat er onvoldoende elementen waren om de beschuldiging van banden met terrorisme te rechtvaardigen.

De opschorting van de EU-steun aan beide ngo’s blijkt verder louter een tijdelijke maatregel in afwachting van de conclusies op basis van documenten die door de Israëlische regering werden gedeeld. Minister Kitir benadrukte dat de ngo UAWC al enkele jaren niet meer gefinancierd wordt met geld van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en dat zij ook geen reden ziet om Oxfam op te roepen haar steun aan het Palestijnse middenveld stop te zetten. Over haar algemeen beleid, en het juist inschatten van dit soort risico’s benadrukte zij dat zij in de Commissie Buitenlandse Zaken van 12 januari 2022 al uitgebreid hierop was ingegaan.

Bron:
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B080-1193-0106-2021202214296.xml

 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be