IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Rapport van Al Mezan over de ontzilting van water

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto Al Mezan, overstroming Gazastrook 2021

De bezette Palestijnse gebieden ondervinden als gevolg van de Israëlische bezetting van meer dan 50 jaar doorlopend een gebrek aan water. In de Gazastrook met zijn meer dan twee miljoen inwoners is het ontbreken van drinkwater een groot probleem. Het niveau en de kwaliteit van het water in de Gazastrook is dramatisch achteruitgegaan. Ongeveer 96% van het grondwater is niet beschikbaar voor menselijke consumptie. Israël heeft deze deplorabele situatie actief bewerkstelligd. Voor 2005, toen de Israëlische nederzettingen in de Gazastrook werden ontruimd, heeft Israël waterputten geboord die een significante hoeveelheid water onttrokken hebben aan het grondwater. Daarnaast heeft het waterputten geboord langs het oostelijke scheidingshek, waardoor de natuurlijke toevoer van water richting de Gazastrook verminderd is. Ook zijn er barrières gebouwd die voorkomen dat water naar de Gazastrook vloeit.

Na 2005 heeft Israël tijdens zijn militaire operaties speciaal de watervoorziening van Gaza willen treffen: waterputten, reservoirs, vijvers, hoofdwaterleidingen en irrigatienetwerken.
Vorig jaar maakte Al Mezan de balans op van de geweldsexplosie in mei 2021. Israëlische bombardementen vernietigden 13 waterputten, 3 waterontziltingsinstallaties en ongeveer 250 000 meter waterinfrastructuur. Sommige waterputten konden niet gerepareerd worden. Het oorlogsrecht verbiedt aanvallen op doelen en infrastructuur die van vitaal belang zijn voor de burgerbevolking. Israël heeft in augustus 2021 dit verbod naast zich neergelegd. In die zin kan gesproken worden over oorlogsmisdaden.

Omdat de toevoer van water in Gaza onvoldoende is (55 miljoen m3) wordt er veel te veel water onttrokken aan het grondwater (190 miljoen m3). Dit is de oorzaak van de verzilting van het grondwater. Als gevolg hiervan zijn verschillende private ontziltingsinstallaties gebouwd (in totaal 97). Israël houdt de invoer van noodzakelijke onderdelen (filters) voor deze installaties tegen.
Uiteraard vindt er controle plaats op de ontziltingsinstallaties. Vastgesteld werd dat er in 2287 monsters sprake was van bacteriële vervuiling. Ontzilt water is dus gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. Gebruikte chemicaliën bedreigen eveneens de gezondheid. Bij het transport van water is eveneens vaak sprake van besmetting.

De aanbeveling van Al Mezan is:

  • Laat de internationale gemeenschap de druk op Israël verhogen om als bezettende macht een goede drinkwatervoorziening te garanderen.
  • Verantwoordelijke lokale instanties moeten hun samenwerking verbeteren, zodat de kwaliteit van het drinkwater beter wordt.

https://mezan.org/en/uploads/files/16683373351564.pdf

https://mezan.org/en/uploads/files/16239386061233.pdf

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be