IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

‘Akko’ voor Israël; ‘Akka’ de oude naam in Palestina: Akka in de kijker.

Facebook
Twitter
Email
Print

Akka, een eeuwenoude havenstad, ligt aan de Middellandse Zee, in het noorden van het historische Palestina, nu Israël genaamd.

Over de etnische zuivering in 1948 schrijft de joods-Israëlische historicus, Ilan Pappé, in zijn boek ‘De etnische zuivering van Palestina’, p. 121:

“De urbicide ging in mei door met de bezetting van Akko aan de kust en Baysan in het oosten, op 6 mei 1948. Begin mei bewees Akko weer eens dat niet alleen Napoleon er moeite mee had om de stad te verslaan: ondanks de ernstige overbevolking door de enorme instroom van vluchtelingen uit het naburige Haifa, konden de hevige dagelijkse beschietingen door de joodse strijdkrachten de kruisvaardersstad niet op de knieën krijgen.

Echter, de kwetsbare watervoorziening van de stad, via een tweehonderd jaar oude aquaduct vanaf de Kabribronnen ongeveer 10 km ten noorden van de stad, bleek de achilleshiel te zijn. Tijdens het beleg werden er kennelijk tyfusbacteriën in het water gemengd. Plaatselijke vertegenwoordigers van het Rode Kruis rapporteerden dit aan hun hoofdkwartier en lieten er weinig twijfel over bestaan wie zij van deze actie verdachten: de Hagana (nvdr: een zionistische militie, later deel van het Israëlische leger). De rapporten van het Rode Kruis vermelden een plotselinge tyfusepidemie en wijzen, hoe omzichtig ook geformuleerd, op vergiftiging van buitenaf als de enige verklaring voor deze uitbraak.”…

Murf gebeukt door zowel de tyfusepidemie als de intensieve bombardementen, gaven de inwoners gehoor aan de oproep die hen uit luidsprekers werd toegeschreeuwd: ‘Geef u over of pleeg zelfmoord. Wij zullen u vernietigen tot de laatste man’. Luitenant Petite, een Franse VN-waarnemer, rapporteerde dat er na de val van de stad op grote schaal en systematisch werd geplunderd door het Joodse leger: meubels, kleding en alles werd geroofd dat nuttig kon zijn voor de nieuwe Joodse immigranten of dat, door het verdwijnen ervan, de terugkeer van de vluchtelingen kon ontmoedigen.

Britse verantwoordelijkheid

(Nvdr: Plan Dalet was het zionistische plan om effectief een etnische zuivering uit te voeren van de gebieden die de zionisten in handen kregen. In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt namelijk dat het een accidenteel gevolg was van het geweld.)


Ilan Pappé, p 146:

Waren de Britten op de hoogte van Plan Dalet? Dat is aannemelijk, maar het is niet gemakkelijk te bewijzen. Zeer opmerkelijk is wel dat de Britten, nadat Plan Dalet was aangenomen, aankondigden dat zij niet langer verantwoordelijk waren voor de orde en gezag in de gebieden waar hun troepen gelegerd waren en dat zij hun activiteiten beperkten tot het beschermen van hun troepen. Dat betekende dat Haifa en Jaffa en de hele kuststreek daartussen nu een vrije ruimte was waar de zionistische leiders Plan Dalet konden uitvoeren zonder bang te hoeven zijn door het Britse leger te  worden belemmerd of de Britten zelfs tegenover zich te vinden.

Voor de inwoners van Akka betekende het dat ze letterlijk de zee in gedreven werden. Voel de terreur en horror aan wanneer ze de zee in gejaagd werden.

Het is ironisch te horen als Israël beweert dat de Palestijnen deze misdaad willen begaan.

Op de website van Palestine Remembered vind je unieke en vele historische foto’s over de Nakba: https://www.palestineremembered.com/Acre/Acre/index.html?scr=rootpg#Pictures

Fotoalbum Akka:© Palestina Solidariteit vzw

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be