IEDER MENS IS GELIJK

Search

Vlaams Parlement

Facebook
Twitter
Email
Print

VN-RAPPORT MENSENRECHTENSITUATIE IN BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN

Staf Aerts (Groen) verwees, naar aanleiding van de recente verkiezingen in IsraĆ«l, waarbij een nieuwe regering met zĆ©Ć©r extreme politici aan de macht kwam, naar het recente rapport van Amnesty International waarin de politiek van IsraĆ«l t.o.v. de Palestijnen als een apartheidspolitiek werd bestempeld. Aangezien in de aanbevelingen van dit rapport vermeld wordt dat andere staten de opzettelijke schendingen van de Palestijnse mensenrechten moeten veroordelen, wat onder andere inhoud dat de staten diplomatieke, economische en politieke maatregelen moeten nemen, stelde Staf Aerts (Groen) hierover een aantal vragen aan Vlaams minister-president Jan Jambon. Concreet vroeg hij hoe minister-president Jan Jambon de situatie in IsraĆ«l met de nieuwe regering bekijkt, wat hij zal doen met de aanbevelingen in het rapport, of dit het Vlaamse beleid tegenover IsraĆ«l zou beĆÆnvloeden, en of de Vlaamse regering overweegt om financiĆ«le steun te geven aan de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, UNRWA.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) wenste zich nog niet uit te spreken over de IsraĆ«lische politiek, aangezien de nieuwe IsraĆ«lische regering op het moment van de vraag nog niet gevormd was. Jan Jambon stelde het geweld en de situatie tussen IsraĆ«l en de Palestijnen ā€˜te betreurenā€™ en riep de toekomstige IsraĆ«lische bewindslieden op ā€˜te werken aan oplossingenā€™. Ook in zijn verdere antwoord bleef Jan Jambon op de vlakte door de IsraĆ«lische politiek te veroordelen, voor concrete stappen enkel te verwijzen naar het Europese niveau, en dat men via onderhandelingen ā€˜een uitweg moet vindenā€™. Hij wees op het feit dat Vlaanderen opnieuw een partnerschapsovereenkomst had getekend met de UNRWA maar beloofde zĆ©lf gĆ©Ć©n concrete stappen.

Staf Aerts (Groen) toonde zich niet tevreden met het antwoord van minister-president Jan Jambon en stelde dat de Vlaamse regering niet kan blijven wegkijken en haar rol moet opnemen. Hij wees op het feit dat het rapport duidelijk aandringt op actie en op de vele Palestijnse burgerslachtoffers die het voorbije jaar vielen, waaronder 52 kinderen. Staf Aerts drong aan op een strengere aanpak en stelde dat de Vlaamse regering zich niet mag blijven verschuilen achter de Europese Unie om zƩlf niets te hoeven doen.
Minister-president Jan Jambon reageerde nog kort maar deed ook in zijn tweede antwoord geen beloftes voor verdere acties.

Bron:Ā https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1686587/verslag/1689156

BARCO LEVERT BEELDSCHERMEN VOOR ISRAƋLISCHE MILITAIRE DRONES


Annick Lambrecht (Vooruit) en Staf Aerts (Groen) verwezen beiden naar het recente onderzoeksrapport van Vredesactie, waaruit bleek dat het Vlaamse bedrijf Barco beeldschermen levert voor militaire toepassingen aan verschillende landen in conflict. Onder andere Israƫl zou deze beeldschermen ontvangen hebben voor zijn militaire drones van het type Hermes 450 en Hermes 900. Dat is problematisch aangezien volgens de Vlaamse wapenwetgeving wapensystemen niet zomaar mogen geleverd worden aan landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict. Annick Lambrecht en Staf Aerts stelden hierom vragen bij de effectiviteit van de Vlaamse exportcontrole. Blijkbaar is het ook deels een technische discussie omdat dit soort beeldschermen ook gebruikt worden voor gewone civiele toepassingen.
Minister-president Jan Jambon gaf een antwoord op de verschillende technische vragen, maar ging niet in op de verwijzing naar de beeldschermen die geleverd werden voor de Israƫlische militaire drones.

Bron:Ā https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1902567

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be