IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Waar wacht België op om de handel met nederzettingen te verbieden?

Facebook
Twitter
Email
Print

© Palestina Solidariteit: Illegale Israëlische kolonie Abu Ghneim.

De oorlog in Oekraïne, evenals de machtsovername van een regering met een openlijke annexatie-agenda in Israël illustreert een algemene trend. Internationale normen worden alsmaar zwakker. Meer dan 160 academici, artiesten en persoonlijkheden roepen België op om handelsmaatregelen te nemen in overeenstemming met het verbod op het verwerven van grondgebied door middel van geweld, in overeenstemming met het internationale recht, en om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan zijn handelsbetrekkingen met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter wereld.

De huidige escalatie in Palestina en Israël toont aan dat de jarenlange struisvogelpolitiek van de Europese Unie onhoudbaar Is. Als dezelfde « cyclus van geweld » zich telkens herhaalt, komt dat omdat de diepere oorzaken van het conflict niet worden aangepakt : de kolonisatie, de brutale bezetting en de annexatie van Palestijns grondgebied door Israël. Amnesty International, Human Rights Watch en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem sloten zich onlangs aan bij de door Palestijnse organisaties al veel langer getrokken conclusie dat Israël zich verantwoordelijk maakt aan de misdaad van apartheid.
Eind december 2022 is Benjamin Netanyahu aan het roer gekomen van de meest extremistische regering die Israël ooit heeft gekend. Door een coalitie met het Religieus Zionistisch Blok nemen joodse supremacisten, die openlijk racistisch en homofoob zijn, sleutelposities in, in de regering. Itamar Ben Gvir, leider van de partij Joodse Kracht en erfgenaam van de als terreurorganisatie bestempelde Kach partij, werd minister van Nationale Veiligheid en voert rechtstreeks het bevel over de Israëlische politie. Bezalel Smotrich, leider van de Religieuze Zionistische Partij, werd de nieuwe minister van Financiën, met een extra portefeuille binnen het Ministerie van Defensie voor de controle over het burgerlijk bestuur. Met hun posities kunnen ze het grootste deel van het leven van de Palestijnen in bezet gebied controleren en zo het Israëlische apartheidssysteem verder versterken.

Een openlijke annexatie-agenda
De nieuwe Israëlische regering heeft een openlijke annexatie-agenda. Het coalitieakkoord roept op tot de « de uitbreiding van de Joodse aanwezigheid in alle delen van het land Israël – in Galilea, de Negev, op de Golanhoogte en in Judea en Samaria (d.w.z. de Westelijke Jordaanoever) ». Op de agenda van de nieuwe coalitie voor de komende maanden staat bovendien de sloop van de huizen van meer dan 1000 Palestijnse burgers in Masafer Yatta bij Hebron en de legalisering van een honderdtal buitenposten, embryonale nederzettingen die zelfs onder de Israëlische wet illegaal zijn.

Deze versterking van de koloniale politiek van Israël voedt de spanningen en dus het geweld. Sinds 1 januari zijn al 60 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en een aanval in een nederzetting in Oost-Jeruzalem eiste 7 Israëlische slachtoffers. In de nasleep van deze aanval kondigde premier Netanyahu, in plaats van de gemoederen te bedaren, een reeks strafmaatregelen aan die volgens het internationaal recht onwettig zijn, waaronder meer steun voor de nederzettingen. Zo pookt hij de spanningen verder op.

Voor de Palestijnse bevolking verandert er niets in vergelijking met de vorige regering. De kolonisatie, het slopen van infrastructuur en het moorddadige geweld waren al drastisch toegenomen. In 2022 werd op de Westelijke Jordaanoever het hoogste aantal Palestijnen neergeschoten door soldaten van de bezettende macht sinds de Tweede Intifada. Wat relatief nieuw is, is dat deze regering haar plannen en geweld niet langer tracht te verbergen. Aangemoedigd door het stilzwijgen en de passiviteit van de internationale gemeenschap, stelt het haar annexatie-agenda zwart op wit tentoon.

Internationaal recht en twee maten-twee gewichten

 De kolonisatie van bezet gebied is een oorlogsmisdaad. Het is ook een duidelijke schending van het internationaal humanitair recht dat andere staten verplicht om er een einde aan te maken. Terwijl de Europese Unie de invoer van producten uit bezet Oekraïens gebied heeft verboden, blijft ze de invoer van producten uit Israëlische nederzettingen toestaan.

Daarom roepen wij België op om haar commerciële betrekkingen met illegale nederzettingen in bezet gebied te beëindigen, zowel in Palestina, Oekraïne als elders. Wij eisen dit in naam van de eerbiediging van het internationaal recht en de mensenrechten. Ook ons handelsrecht moet die rechten respecteren.

Meer dan 20.000 Belgische burgers zich voor een dergelijke maatregel uitgesproken op Europees niveau, door het Europees burgerinitiatief “Stop Trade with Settlements” te ondertekenen. Zolang de Europese Unie niet optreedt, zijn EU-lidstaten verplicht actie te ondernemen om deze handel te stoppen. Het is nu aan het Belgische parlement en regering om deze maatregel uit te voeren.

Bij haar vorming in 2020 heeft de Belgische regering toegezegd om het differentiatiebeleid ten aanzien van de Israëlische nederzettingen te verdiepen en zich te verzetten tegen eventuele annexatieplannen door met gelijkgezinde Europese staten doeltreffende maatregelen te treffen. Als ze dat nu niet doet, nu de Israëlische regering openlijk op de annexatie van Palestijns gebied aanstuurt, wanneer dan wel ?

Een opiniestuk van Katelijne Suetens, coördinator van de campagne Made in Illegality, gesteund door meer dan 160 Belgische academici, kunstenaars en persoonlijkheden, waaronder François Dubuisson, hoogleraar aan het Centrum voor Internationaal Recht (ULB) en Cédric Henet, advocaat en doctorandus in de rechten (UCLouvain), Herman De Ley, Em. Prof. (Ugent) en Nozomi Takahashi, voormalig wetenschapper & PhD (UGent).

https://www.madeinillegality.org/Waar-wacht-Belgie-op-om-de-handel?lang=fr

Ondertekenaars :

Een opiniestuk van Katelijne Suetens, coördinator van de campagne Made in Illegality, gesteund door meer dan 160 Belgische academici, kunstenaars en persoonlijkheden, waaronder dr. François Dubuisson, hoogleraar aan het Centrum voor Internationaal Recht (ULB) en drs. Cédric Henet, advocaat (UCLouvain), dr. Herman De Ley, Em. Prof. (Ugent) en dr. Nozomi Takahashi, voormalig wetenschapper (UGent).

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be