IEDER MENS IS GELIJK

Search

Bij de dood van Khader Adnan 

Facebook
Twitter
Email
Print

© Cartoon: Latuff

Gisteren stierf de 45-jarige Palestijn Khader Adnan, na 87 dagen in hongerstaking in een Israëlische cel. Hij werd bewusteloos in zijn cel gevonden en later dood verklaard in het ziekenhuis. De Israëlische autoriteit beweerde dat Adnan medische onderzoeken en behandeling weigerde.

Palestijnse mensenrechtenorganisaties houden de Israëlische autoriteiten volledig verantwoordelijk voor zijn dood. Ze roepen de internationale gemeenschap op om onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van zijn dood.  Khader Adnan ging eerder al vijf keer in hongerstaking uit protest tegen eerdere administratieve detentie, hij werd elke keer vrijgelaten nadat zijn gezondheidstoestand verslechterde.

In totaal werd Adnan 14 keer gearresteerd en zat hij meer dan 8 jaar in Israëlische gevangenissen. Adnan is de 2e gedetineerde die dit jaar in een Israëlische gevangenis is overleden. Ahmed Abu ‘Ali (48) zat gevangen in de Negev-gevangenis en stierf op 10 februari 2023 in het Soroka Medical Center, nadat zijn gezondheid achteruitging.

“ Het Israëlische leger was zich terdege bewust van zijn verslechterde gezondheidstoestand. Hij had reeds verschillende hongerstakingen achter de rug en men wist van zijn medische noden.Maar na bijna drie maanden hongerstaking zat hij nog steeds zonder medische zorg in de cel.  Hem in deze tragische omstandigheden achterlaten is immoreel, onmenselijk en illegaal, de Israëlische autoriteit heeft hem op deze manier met voorbedachte rade om het leven gebracht. We roepen de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) op om zijn dood onmiddellijk te onderzoeken en de Israëlische autoriteit verantwoordelijk te houden voor deze misdaad. “ Advocaat Raji Sourani, directeur van PCHR.

De Israëlische luchtmacht heeft gisteravond een reeks luchtaanvallen uitgevoerd in de belegerde Gazastrook. Volgens verschillende bronnen is er enorme schade aan meerdere militaire doelen en huizen van Palestijnse burgers in de Gazastrook. De Israëlische bezettingsmacht rechtvaardigde de aanvallen als reactie nadat het Palestijnse verzet raketten had afgevuurd op de Israëlische nederzetting in de buurt.

Op 30 april 2023 riep het Palestijnse NGO-netwerk (PNGO) het Palestijnse middenveld op om de viering van Europadag te boycotten, en ontmoetingen met delegaties van de Europese Unie in mei 2023 af te gelasten.

Dit uit protest tegen “de beledigende verklaring” door Ursula von der Leyen, de voorzitter van de EU-commissie op de Israëlische “onafhankelijkheidsdag”.  PNGO hekelde en verwierp de “beschamende verklaring” die racistisch en anti-Palestijns was en de Palestijnse geschiedenis ontkent. PNGO voegt eraan toe: “Deze opmerkingen wijken af ​​van fundamentele politieke en diplomatieke principes en bevoordelen schaamteloos de Israëlische illegale bezetting van Palestina.”

Onvoldoende leefruimte voor gevangenen

In het westen is de standaardleefruimte voor een gevangene tussen de 6 en 12 m2 .

Hoeveel zou dat zijn voor de Israëlische gevangenissen? Antwoord: minder dan 3 m2 . Het gevolg van te weinig ruimte is dat gevangenen vaak uren op bed liggen, zelfs bij de maaltijden op bed blijven en te weinig bewegen. De te kleine ruimte kan ook voor spanningen zorgen tussen de gevangenen onderling.

Het Israëlisch Hooggerechtshof kwam onder druk van mensenrechtenorganisaties in 2017 tot de uitspraak dat de leefruimte per gevangene omhoog moest naar 4,5 m2. Nu 6 jaar later is er nog niets gebeurd om daadwerkelijk meer ruimte te creëren voor de gedetineerden.

De situatie in de detentiecentra van Shin Bet, de Israëlische inlichtingendienst, is nog schrijnender: de leefruimte is daar 2 m2 per persoon. Veelzeggend is de reactie van de overheid in de discussie over deze situatie. Uitbreiding van de ruimte zou Shin Bet belemmeren om informatie los te krijgen uit de gevangenen. Impliciet wordt hiermee toegegeven dat de slechte leefomstandigheden een vorm van foltering zijn.

Op 29 december 2022 boog het Hooggerechtshof opnieuw voor de druk van de staat. Het stemde in met een nieuwe deadline voor de verbetering van de leefruimte voor gevangenen: 31 december 2027, lees: Sint Juttemis.

Gebaseerd op Soemoed, maart-april 2023, 36-38

Bronnen:

https://en.pngoportal.org/post/3671/More-than-120-Palestinian-NGOs-denounce-EU-Commission-Statement

https://www.mezan.org/en/post/45827/Palestinian-NGOs-Network-%28PNGO%29-and-Human-Rights-Organizations-Call-for-a-Boycott-of-Europe-Day-Celebrations

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be