IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Handel kolonies, doorbraak in Europees Parlement

Facebook
Twitter
Email
Print

Tom Moerenhout was de initiatiefnemer van het Europese Burgerinitiatief. Het doel was om de Europese Commissie te dwingen verantwoording af te leggen van haar nalatigheid om de handel met de illegale nederzettingen stop te zetten. Maar daarvoor waren een miljoen handtekeningen nodig. Ondanks veel inspanningen werd dit aantal niet gehaald.

Op 23 mei 2023 berichtte Tom Moerenhout dat er toch een doorbraak gekomen is in het Europees Parlement. De commissie die zich bezighoudt met petities, schaarde zich achter ons appel en kwam tot een tweeledig initiatief.

  1. De commissie vraagt de Europese Commissie om een volledige analyse te maken over hun standpunt ten aanzien van de handel met de illegale nederzettingen.
  2. Het Internationale Handels Comité van het Europees Parlement (INTA) wordt gevraagd om commentaar te geven en te overwegen zelf een rapport hierover te schrijven, waarin de commissie gevraagd wordt wetgeving voor te bereiden om de handel met de nederzettingen stop te zetten.

Tom Moerenhout schrijft dat we, met deze reactie, nu meer in handen hebben dan wat oorspronkelijk bedoeld was. Hij verwacht dat de Europese Commissie binnen enkele maanden met een besluit zal komen. Maar Moerenhout stelt ook dat dat besluit waarschijnlijk niet gunstig zal zijn. Dan is de enige mogelijkheid die overblijft dat de lidstaten zelf de handel met de illegale nederzettingen stopzetten. Hier is in de Europese regelgeving ruimte voor. Veel hangt dan af van de druk die nationale Palestinacomités op deze zaak kunnen zetten.

Bron: mail van Tom Moerenhout.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be