IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Europarlementariërs bespreken petitie om de Europese handel met illegale nederzettingen te verbieden.

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: Palestina Solidariteit, illegale Israëlische kolonie in Palestijns gebied.

Activisten die oproepen tot een verbod op Europese handel met alle illegale nederzettingen verwelkomen het besluit van EU-parlementsleden om van gedachten te wisselen met de commissie over deze kwestie.

Leden van het Europees Parlement (Europarlementariërs) van de internationale handelscommissie (INTA) hebben vandaag besloten de Europese Commissie uit te nodigen voor een gedachtewisseling over EU-handel met alle illegale nederzettingen.

Het besluit volgt op een petitie voor een handelsverbod, ondertekend door 277.717 EU-burgers, die op 26 april unaniem werd gesteund door de verzoekschriftencommissie van het Europees Parlement (PETI) en naar de INTA-commissie en de Commissie werd gestuurd om te reageren.

In het verzoekschrift wordt de Commissie verzocht een wet voor te stellen om te voorkomen dat Europese bedrijven zowel producten importeren die afkomstig zijn uit illegale nederzettingen in bezette gebieden als exporteren naar dergelijke gebieden, om de integriteit van de Europese interne markt te behouden en niet te helpen of bij te dragen aan de instandhouding van dergelijke onwettige situaties.

Tom Moerenhout, jurist:

“Europese burgers willen een consistent handelsbeleid. Handel met illegale nederzettingen – zelfs op niet-preferentiële handelsvoorwaarden – helpt hen in stand te houden. Hoewel de EU erkent dat dergelijke nederzettingen geen rechtsgeldigheid hebben, wordt er toch handel mee gedreven, en dat is in strijd met het internationale recht dat zowel verplichtingen oplegt van niet-erkenning als van niet-hulpverlening aan dergelijke onwettige situaties.”

Opmerkingen:

  • De PETI-commissie van het Europees Parlement debatteerde op 26 april over Europese handel met illegale nederzettingen naar aanleiding van getuigenissen van Dr. Tom Moerenhout, een expert op het gebied van internationaal recht en organisator van het Europees burgerinitiatief (ECI). wet”. Video-opname beschikbaar hier; https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/peti-committee-meeting_20230426-1430-COMMITTEE-PETI
  • Oorspronkelijk weigerde de Europese Commissie het ECI te registreren, waarbij ze de verantwoording ontweek door te zeggen dat ze niet bevoegd was om een ​​algemeen verbod op handel met illegale nederzettingen uit te vaardigen. Pas nadat burgers de Commissie met succes hadden aangeklaagd, erkende de kabinetsregering van de EU dat zij inderdaad bevoegd is om een ​​algemene regel in te voeren om illegale handel in nederzettingen te stoppen en dat dit inderdaad wordt beschouwd als een algemene maatregel met betrekking tot internationaal en EU-recht in plaats van als een sanctie. Meer informatie is hier beschikbaar; https://elsc.support/cases/the-european-court-of-justice-annuls-the-commissions-refusal-to-register-a-citizens-initiative-calling-for-the-regulation-of-eu-trade-with-occupied-territories
  • De overbrenging van de burgerbevolking van een bezettingsmacht naar een militair bezet gebied is in strijd met de Vierde Conventie van Genève en is volgens het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof een oorlogsmisdaad.
  • Meer dan 150 Europese en internationale organisaties voor eerlijke handel en mensenrechten steunen de petitie voor een EU-verbod, waaronder Palestina Solidariteit vzw, Oxfam, Human Rights Watch, Avaaz en ECCP.
  • Het besluit is genomen door de coördinatoren van de INTA-commissie. De fracties van het Europees Parlement kiezen “coördinatoren” voor elke parlementaire commissie. De coördinatorenvergadering vond achter gesloten deuren plaats.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be