IEDER MENS IS GELIJK

Search

Stop de vicieuze cirkel van het geweld in Israël en Palestina

Facebook
Twitter
Email
Print

© foto: Vrede vzw, manifestatie in solidariteit met de Gazastrook in Brussel (11/10/2023 aan Buitenlandse zaken).

Gemeenschappelijk persbericht van OA 11.be, Vrede vzw, Broederlijk Delen, Intal,…( lijst partners onderaan bericht)

Op 7 oktober lanceerde Hamas een ongekende aanval op het zuiden van Israël en pleegde daarbij talloze oorlogsmisdaden tegen Israëlische burgers. Als reactie daarop lanceerde Israël een grootschalige militaire operatie in de Gazastrook. De menselijke tol stijgt met het uur. In Israël en Gaza zijn al honderden doden, waaronder veel burgerslachtoffers, te betreuren. De organisaties die dit persbericht ondertekenen, veroordelen ondubbelzinnig de oorlogsmisdaden tegen zowel Israëlische als Palestijnse burgers. Ze roepen België en de EU op om prioriteit te geven aan het sluiten van een onmiddellijk staakt-het-vuren, de bescherming van burgers en het respecteren van het internationaal recht. Ze herinneren er ook aan dat alleen oplossingen voor de structurele oorzaken een definitief einde kunnen maken aan het geweld.

Op zaterdag 7 oktober lanceerde Hamas een aanval met ongezien geweld op Zuid-Israël. Gewapende Hamas-commando’s drongen Israël binnen en verwondden en doodden daarbij honderden Israëlische burgers. Israël lanceerde vervolgens een militaire operatie tegen stellingen van Hamas in de Gazastrook. De willekeurige Israëlische bombardementen hebben al aan veel Palestijnse burgers het leven gekost.

Internationaal recht als kompas

Geconfronteerd met deze escalatie van geweld moet het kompas van België en de EU het internationaal recht blijven. Het doden, ontvoeren en gijzelen van burgers zijn oorlogsmisdaden. Hetzelfde geldt voor willekeurige bombardementen. Schendingen van het internationaal humanitair recht zijn onaanvaardbaar, ongeacht wie de daders zijn. Door de systematische weigering om alle partijen te verplichten het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, draagt de internationale gemeenschap een verpletterende verantwoordelijkheid voor de wanhopige situatie waarin we ons vandaag bevinden.

Het is daarnaast belangrijk de context te duiden waarin deze escalatie plaatsvindt. Ruim zestien jaar lang legt Israël al een blokkade op aan de Gazastrook. Meer dan 2 miljoen Palestijnen worden hierdoor collectief gestraft en Israëlische bombardementen zijn schering en inslag, zonder dat de bevolking in staat is om te vluchten. Als gevolg van ernstige beperkingen op het vrije verkeer van mensen en goederen is 97% van het stromende water in Gaza ongeschikt voor consumptie, bedraagt de werkloosheid 47% en is 80% van de bevolking afhankelijk van internationale hulp. De blokkade van Gaza is bovendien slechts één aspect van de Israëlische bezetting en het apartheidsregime dat Israël oplegt aan het gehele Palestijnse volk.

Cyclus van geweld doorbreken

We veroordelen ondubbelzinnig de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers, die oorlogsmisdaden zijn en als zodanig veroordeeld moeten worden. We veroordelen evenzeer met klem de willekeurige aanvallen van het leger op de Palestijnse burgerbevolking in Gaza. Alle politieke en diplomatieke kanalen moeten worden geactiveerd om een einde te maken aan dit geweld. Josep Borell, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, heeft op dinsdag 10 oktober een speciale bijeenkomst belegd met de 27 Europese buitenlandministers. We roepen België en de Europese Unie op om op korte termijn prioriteit te geven aan het sluiten van een onmiddellijk staakt-het-vuren, de bescherming van de Palestijnse en Israëlische burgerbevolking en het respecteren van het internationaal recht. We veroordelen de beslissing van de Europese Commissie om de hulp aan de Palestijnen te verminderen, die alleen maar de ontwrichting van de Palestijnse Autoriteit en UNRWA (de VN-instelling voor Palestijnse vluchtelingen) tot gevolg zal hebben en die de hele Palestijnse bevolking collectief zal straffen op het ogenblik dat ze deze hulp het hardst nodig heeft. We roepen België en de Europese Unie ook op om snel actie te ondernemen om een einde te maken aan de steeds terugkerende cycli van geweld in de regio door de structurele oorzaken ervan aan te pakken, namelijk de langdurige bezetting van Palestijns grondgebied en de talrijke schendingen van het internationaal recht die daaruit voortvloeien.

De oproep gaat uit van:

 • 11.11.11
 • Association Belgo-Palestinienne
 • Belgian Academics and Artists for Palestine
 • Broederlijk Delen
 • CNCD-11.11.11
 • Entraide et Fraternité
 • Intal
 • La Centrale Générale-FGTB
 • Mouvement Ouvrier Chrétien
 • Oxfam
 • Palestina Solidariteit
 • Pax Christi Vlaanderen
 • Solsoc
 • Soutien Belge Overseas
 • Union des Progressistes Juifs de Belgique
 • Viva Salud
 • Vrede

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be