IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Stop het bloedvergieten, stop de straffeloosheid!

Facebook
Twitter
Email
Print

© Cartoon, Latuff (2008)

De inwoners van de Gazastrook worden momenteel geconfronteerd met het dodelijkste offensief in hun geschiedenis. Het komt bovenop de enorme humanitaire noodsituatie veroorzaakt door de Isra√ęlische blokkade waaraan de bevolking al 16 jaar lang wordt onderworpen. We veroordelen ondubbelzinnig alle aanvallen tegen de burgerbevolking, zo ook de aanvallen van Hamas op Isra√ęlische burgers. Geen enkele aanval rechtvaardigt echter de aan de gang zijnde schendingen van het internationaal humanitair recht in Gaza.

Op slechts een paar dagen tijd wierp het Isra√ęlisch leger 6.000 ton bommen af op de dichtbevolkte Gazastrook. Daarbij vielen in √©√©n week al meer dan 2.750 doden, waarvan¬†een derde kinderen¬†(situatie op 17 oktober ‘s middags). Daarnaast heeft Isra√ęl de Gazastrook volledig afgesloten, waardoor de aanvoer van water, elektriciteit, voedsel en brandstof en de toegang tot humanitaire hulp zijn afgesneden. Human Rights Watch meldt bovendien het gebruik door het Isra√ęlisch leger van witte fosfor, een schending van het internationaal humanitair recht.

Al deze acties, die oorlogsmisdaden en zelfs misdaden tegen de menselijkheid vormen, moeten worden gezien in het licht van alarmerende verklaringen van Isra√ęlische functionarissen die erop wijzen dat ze niet Hamas willen aanvallen, maar de hele bevolking van Gaza. Op 9 oktober omschreef de Isra√ęlische minister van Defensie, Yoav Gallant, de Gazanen als “menselijke dieren die als zodanig behandeld moeten worden”. De Isra√ęlische president Isaac Herzog zei op 14 oktober: “Een hele natie is verantwoordelijk”. De collectief bestraffing van een volk of gemeenschap is een oorlogsmisdaad.

Op 13 oktober vaardigde Isra√ęl, als onderdeel van de oorlog tegen Gaza, een evacuatiebevel uit aan de 1,1 miljoen inwoners van het noorden van de Gazastrook met de boodschap naar het zuiden van het gebied te vluchten. Dit bevel betekende de aankondiging van een grote humanitaire ramp, die volgens de WHO neerkomt op een¬†“doodvonnis”. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) hekelde het Isra√ęlisch bevel als een poging om burgers onder dwang en illegaal te verplaatsen, wat zou kunnen wijzen op genocidale bedoelingen. De Speciale VN-Rapporteur voor de Mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden, Francesca Albanese, riep de internationale gemeenschap op om het gevaar van etnische zuivering af te wenden en een herhaling van de gedwongen verplaatsingen van honderdduizenden mensen zoals tijdens de Nakba van 1948 en de Naksa van 1967, te voorkomen.¬†De politieke leiders van de kolonistenbeweging hebben nooit hun droom opgegeven om Gaza te “heroveren” en opnieuw te koloniseren. Op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem hebben kolonisten met de steun van het Isra√ęlisch leger hun gewelddadige aanvallen tegen Palestijnen ondertussen ook opgevoerd. Daarbij zijn sinds 7 oktober 50 mensen gedood.

Door systematisch te weigeren om alle partijen te verplichten het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, draagt de internationale gemeenschap een verpletterende verantwoordelijkheid voor de wanhopige situatie waarin we ons nu bevinden.

Geconfronteerd met het drama dat zich voor onze ogen ontvouwt, moet¬†Belgi√ꬆen de¬†Europese Unie¬†zich meer dan ooit toewijden aan het (doen) respecteren van het¬†internationaal recht¬†en de bescherming van het leven, de waardigheid en de mensenrechten.

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties zal aanstaande¬†zondag 22 oktober¬†vanaf¬†14.00 uur¬†demonstreren voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie om te eisen dat de EU en Belgi√ę :

  • alles doen wat in hun macht ligt om een¬†staakt-het-vuren, de bescherming van alle burgerbevolkingen en toegang tot internationale humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza te verkrijgen.¬†
  • oproepen om de rechten van iedereen te eerbiedigen in overeenstemming met het¬†internationaal humanitair recht¬†en het volkenrecht, met inbegrip van de vrijlating van allen¬†die onrechtmatig van hun vrijheid¬†beroofd zijn, waaronder¬†gegijzelde burgers en politieke gevangenen;
  • eisen dat Isra√ęl het¬†beleg van Gaza stopzet¬†met het oog op het opheffen van de blokkade en het opnieuw verbinden van Gaza met de rest van de Bezette Palestijnse Gebieden;
  • politieke en financi√ęle¬†steun¬†geven aan het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina en de aanklager van het Strafhof aanmoedigen om hiervan een prioriteit te maken, zodat alle oorlogsmisdadigers snel ter verantwoording kunnen worden geroepen;
  • de structurele oorzaken van het huidige conflict aanpakken door bindende maatregelen tegen Isra√ęl te nemen om een¬†einde¬†te maken aan de¬†bezetting,¬†kolonisatie¬†en de¬†apartheid¬†die het Palestijnse volk treffen, te beginnen met het stopzetten van de handel met de illegale Isra√ęlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

Meer informatie over de manifestatie op 22 oktober vind je hier. 

Voorlopige lijst van ondertekenaars : 11.11.11., Association belgo-palestinienne, Bite Back, ARCI, Les Ambassadeurs d’expression, Agir pour la paix, AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association – Belgium), BA4P, Broederlijk Delen, CNAPD, De-Colonizer, Een Andere Joodse Stem, F√©d√©ration internationale des droits humains (FIDH), Intal, Jeunes CSC, Jeunes FGTB, Palestina Solidariteit, Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), Pr√©sences et actions culturelles (PAC), R√©seau Wallon de lutte contre la pauvret√©, Solsoc, Soutien belge Overseas, Viva Salud, Vrede vzw

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag





Voor een gift van ‚ā¨40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ‚ā¨18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ‚ā¨22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be