IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Hoeveel oorlogsmisdaden nog voor Europa oproept tot een staakt-het-vuren in Gaza?

Facebook
Twitter
Email
Print

Ā© Foto, Palestijnen blijven achter in her puin van hun huizen na IsraĆ«lische bombardementen.

In deze opinie schrijft Els Hertogen, directeur van 11.11.11, over de escalatie van geweld in Gaza en de verantwoordelijkheid van Europese politici ten aanzien van het conflict tussen IsraĆ«l en Hamas.Ā  Schendingen van het internationaal recht zijn schering en inslag en er moet nu onmiddellijk werk gemaakt worden van een humanitair staakt-het-vuren. De Europese reactie op dit bloedbad is bovendien nefast voor de geloofwaardigheid van Europa op het wereldtoneel.

Deze opinie verscheen op 26 oktober in De Standaard.

ā€œWie ervoor kiest om het noorden van Gaza niet te evacueren, zal worden geĆÆdentificeerd als medeplichtig aan de terroristische groeperingen.”Ā 

Die zin, op een flyer die het IsraĆ«lische leger op 21 oktober verspreidde, vat bondig samen hoe het internationaal recht de afgelopen week finaal ten grave werd gedragen in Gaza. Na de gruwelijke terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober – oorlogsmisdaden waarbij honderden onschuldige IsraĆ«lische burgers werden afgeslacht- lanceerde het IsraĆ«lische leger een militaire strafexpeditie in Gaza.

Niet of, maar hoeveel oorlogsmisdaden

De basisregels van oorlogsvoeren worden daarbij verpulverd tot snippertjes papier. IsraĆ«lische luchtaanvallen herleidden honderden ziekenhuizen, scholen, appartementsgebouwen, zelfs hele wijken, tot puin. Tientallen ambulances worden onder vuur genomen. Meer dan 40 procent van alle huizen zijn volgens de VN reeds verwoest of beschadigd. IsraĆ«l sluit meer dan twee miljoen burgers af van water, elektriciteit, voedsel, brandstof en humanitaire hulp, een duidelijke oorlogsmisdaad.Ā 

IsraĆ«lische verklaringen tonen bovendien dat het land gĆ©Ć©n onderscheid maakt tussen burgers en militaire doelwitten. Honderdduizenden Palestijnse burgers die achterblijven in het noorden van Gaza worden bestempeld als terroristen. De IsraĆ«lische President Herzog zegt dat er geen onschuldige burgers zijn in Gaza. Een IsraĆ«lische generaal bedreigt de burgerbevolking in Gaza met de boodschap ā€œjullie wilden hel, jullie krijgen helā€. IsraĆ«lische legerwoordvoerders die meedelen dat ā€œonze focus verwoesting is, niet precisieā€ en dat ā€œGaza uiteindelijk herleid zal worden tot een stad van tenten, er zullen geen gebouwen zijn.ā€

Ā© Foto: Palestijnen blijven ontredderd achter na IsraĆ«lische bombardementen.

VN-experten, internationale genocide-onderzoekers en mensenrechtenorganisaties waarschuwen ondertussen voor een etnische zuivering van Gaza en een dreigende genocide. VN-onderzoekers bevestigden dat zowel Israƫl als Hamas oorlogsmisdaden pleegden.

De vraag is dus niet of, maar hoeveel, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid IsraĆ«l de afgelopen weken pleegde. Een interessantere en belangrijkere discussie zou moeten gaan over de vraag of dit voldoet aan de juridische kwalificatie van een genocide. En of mensen die een absoluut terechte veroordeling eisen van de misdaden van Hamas, zelf ook een duidelijke veroordeling van IsraĆ«lische oorlogsmisdaden uitspreken.Ā 

Europese lichtzinnigheid

De lichtzinnigheid waarmee Belgische en Europese politici ondertussen echter de verantwoordelijkheid voor duizenden Palestijnse doden afschuiven, weg van IsraĆ«l, is hallucinant en stuitend.Ā 

De bewijslast voor acties binnen de lopende strafcampagne werd afgelopen dagen op ongeziene wijze omgedraaid. Aanvallen op ziekenhuizen en scholen zijn duidelijke oorlogsmisdaden, tenzij duidelijk en concreet bewezen is dat de site gebruikt wordt door strijders (en zelfs dan gelden nog steeds internationaalrechtelijke principes van proportionaliteit en voorzorg).Ā 

Het IsraĆ«lische leger doet niet eens de moeite om dergelijk geval-per-geval bewijsmateriaal te presenteren. In haar communicatie schermen de IsraĆ«lische autoriteiten en leger met ā€œHamasā€ als catch-all verklaring. Alsof burgerdoelen aanvallen plots kan door de toevoeging van die vijf letters.Ā 

Een IsraĆ«lische ā€œwaarschuwingā€ geeft IsraĆ«l evenmin zomaar het recht om een gebouw 15 minuten later aan flarden te schieten. Alsof het in BelgiĆ« ok zou zijn om een huis in brand te steken, zolang je op voorhand maar een briefje in de bus steekt.Ā 

Verpletterende verantwoordelijkheid

11.11.11 kiest al vanaf dag 1 ondubbelzinnig de kant van het internationaal recht. De kant van onschuldige burgerslachtoffers. Dat zou de logica zelve moeten zijn, geen controversieel standpunt. De wreedheden van Hamas geven IsraĆ«l geen ā€œrechtā€ om meer wreedheden te plegen.Ā 

Europese politici die IsraĆ«lische oorlogsmisdaden ontkennen of relativeren, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Ze zetten het licht op groen voor mĆ©Ć©r oorlogsmisdaden en mĆ©Ć©r misdaden tegen de menselijkheid.Ā 

Zoā€™n houding is niet alleen immoreel en onwettig, ze ondermijnt bovendien op catastrofale wijze de Europese belangen in de regio en de rest van de wereld.Ā 

Consequent respect eisen voor internationaal recht is gĆ©Ć©n hobbyproject of een ā€œnice to haveā€. Verder bloedvergieten in Gaza dreigt de Libanese Hezbollah in de oorlog te trekken en de regio helemaal in vuur en vlam te zetten. Wegkijken van een dreigende genocide in Gaza creĆ«ert een voedingsbodem voor antiwesterse gevoelens in de Arabische regio en ondermijnt de geopolitieke geloofwaardigheid van de EU in de bredere ā€œGlobal Southā€. Europese burgers dreigen voor een lange tijd de prijs te betalen voor het quasi-collectieve gevoel van zinsverbijstering van hun leiders. Actief kant kiezen voor IsraĆ«l, op een moment dat dit land massale oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaat, dreigt bovendien de gemoederen in de Belgische straten nog verder te verhitten.Ā Ā 

Collectieve zelfmoord van menselijke empathie

De mate waarin onschuldige Palestijnse burgers de afgelopen weken door Europese leiders werden gedehumaniseerd, herleid tot ā€œquantite nĆ©gligeableā€ wiens levens niets waard zijn, is ongezien en onaanvaardbaar. Een ā€œcollectieve zelfmoord van de menselijke empathieā€, zoals commentator Kareem Shaheen treffend opmerkte.Ā 

Tegelijk sturen honderdduizenden Belgische en Europese burgers ook een hoopvolle ā€œnot in my nameā€ boodschap, zoals afgelopen weekend nog bleek tijdens massa-protesten in Brussel en andere Europese hoofdsteden. Een duidelijke nee tegen verder bloedvergieten en een heldere oproep tot een staakt-het-vuren en verantwoording.Ā 

Zoā€™n humanitair staakt-het-vuren is essentieel om onschuldige burgers een adempauze te gunnen en noodzakelijke humanitaire hulp tot Gaza toe te laten. Onder bemiddeling van de Verenigde Naties en regionale actoren zoals Egypte, Qatar en Turkije moeten vervolgens onderhandelingen worden opgezet gericht op een langduriger staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars en gevangenen. Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, ook die van Hamas, moeten net zoals in OekraĆÆne en Rusland onderzocht en berecht worden door het Internationaal Strafhof. Europese leiders moeten de onmiddellijke stopzetting van de IsraĆ«lische strafmaatregelen tegen de burgerbevolking, intrekking van het IsraĆ«lische bevel tot ā€œevacuatieā€ uit Noord-Gaza en een onvoorwaardelijke toegang van humanitaire organisaties tot Gaza eisen. En maatregelen nemen tegen de dieperliggende oorzaken van de terugkerende cycli van geweld in Palestina en IsraĆ«l, namelijk het IsraĆ«lische bezettings- en apartheidsbeleid.Ā 

De klok tikt. De manier waarop Europa met dit bloedbad omgaat heeft cruciale gevolgen voor de levens van tienduizenden burgers en zal de Europese en Westerse geloofwaardigheid op het wereldtoneel voor de komende decennia bepalen.Ā Ā 

Op een moment dat Gaza omgetoverd wordt tot de grootste openluchtbegraafplaats ter wereld, kunnen en mogen we simpelweg onze medemenselijkheid en ratio niet verder collectief ten grave dragen.

Els HertogenĀ 
11.11.11

(Palestina Solidariteit vzw is lid van 11.11.11.)

Ā 

https://11.be/verhalen/hoeveel-oorlogsmisdaden-nog-voor-europa-oproept-tot-een-staakt-het-vuren-gaza

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be