IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Zuid-Afrika daagt Israël voor het Internationaal Gerechtshof

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: PCHR, proces genocide Israël in Den Haag.

Op donderdag 11 januari is het proces begonnen over de aanklacht van genocide voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide.

Israël ondertekende het Genocideverdrag op 9 december 1948.

Het is belangrijk om te luisteren naar de omschrijving van genocide in de oorspronkelijke tekst. Artikel II van de Genocide Conventie van december 1948 omschrijft genocide als een misdaad onder internationaal recht die tot doel heeft om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Genocide omvat de volgende daden:

  • Het doden van leden van de groep;
  • Leden van de groep fysiek of mentaal beschadigen;
  • Ingrijpen in de middelen van bestaan om zo geheel of gedeeltelijk de groep te vernietigen.

In artikel III wordt naast genocide ook ‘samenzwering tot genocide’ en een ‘publieke oproep tot genocide’ strafbaar geacht.

Onder III feiten stelt het rapport dat de destructie die Israël in de Gazastrook heeft aangericht enorm is. Gedurende twee maanden zijn er 6000 bommen per week op de Gazastrook afgevuurd en heeft Israël meer vernieling aangericht dan Syrië (en Rusland red) tussen 2012 en 2016 en dan Rusland bij de vernietiging van Mariupol. En proportioneel: méér dan bij de bombardementen van de geallieerden op Duitsland tijdens WO2 (p 9). De aanval op de Gazastrook telt inmiddels ongeveer drie keer zo veel doden dan in de hele periode tussen september 2000 en 7 oktober 2023: 7569 Palestijnse doden (p.16).

Onder III C Daden van genocide loopt het verzoekschrift van Zuid-Afrika parallel met de boven aangehaalde punten in artikel II van Genocide Conventie.

  1. Het doden van Palestijnen

Eind december 2023 waren er 21 110 Palestijnse doden geteld. Daarbovenop komen de vermisten, die geschat worden op 7780 mensen waarvan 4700 vrouwen en kinderen (p. 31).

Het grootste aantal doden viel door ongeleide bommen. Er zijn honderden families, waarbij iedereen (dus drie generaties) in één klap werden vermoord. Er zijn veel families waarvan meer dan 10 familieleden zijn omgekomen.

De bombardementen waren overal: op huizen en appartementsgebouwen, schuilplaatsen, ziekenhuizen, scholen, kerken en moskeeën. Mensen werden vermoord omdat ze niet konden vertrekken, mensen werden onderweg vermoord en mensen werden vermoord op veilig verklaarde plaatsen (p 32,33).

Het meest gehoord is: ‘De dood is overal’, ‘Het is nergens veilig’.

Specifieke groepen, die beschermd zouden moeten worden, worden niet ontzien. Eind december (p. 34): 311 gezondheidsmedewerkers, 103 journalisten, 40 medewerkers, die het puin doorzoeken op overlevenden, 209 leerkrachten, 136 VN-medewerkers (p. 40).

Het zal jaren kosten om de menselijke resten te bergen.

  1. Het toebrengen van ernstige fysieke en mentale schade

Men schat dat sinds 7 oktober 2023 ongeveer 1000 kinderen één of twee benen hebben verloren. De aanvallen met fosfor hebben hun effect niet gemist. Fosfor veroorzaakt diepe brandwonden die kunnen doordringen tot het bot. Omdat ziekenhuizen niet noemenswaardig functioneren, zijn patiënten met dergelijke wonden gedoemd om ‘te wachten tot ze sterven’ (p. 35).

De mentale schade onder de Palestijnse bevolking is enorm. 79% van de kinderen heeft problemen met bedplassen. 55% heeft zelfmoordgedachten. Het verliezen van één van de ouders of broers of zussen veroorzaakt een groot trauma. Het is erg schadelijk dat jongeren niet meer naar school kunnen. Ze hebben geen structuur meer, ze kunnen hun aandacht niet meer verzetten en ze hebben minder sociale contacten (p. 35,36).

Martelingen en mishandeling van gevangenen (blinddoeken, slaan, brandwonden maken, schelden) veroorzaken langdurig mentale schade (p. 37).

  1. Massale uitzetting

1,9 miljoen Palestijnen (85% van de totale bevolking) hebben hun huizen moeten verlaten (p. 37). Velen werden op de veilig verklaarde route Salah Al Din getroffen met granaten (p. 38).

Op 1 december 2023 werden Palestijnen opgeroepen om te vertrekken van plaatsen die daarvoor door Israël veilig verklaard waren. Er werd niet bij gezegd waar het dan wel veilig was. Mensen werden als een bal in een flipperkast heen en weer geschoten (p. 39).

Er werden 355 000 huizen vernietigd. Dat is 60% van het woningenbestand. Met deze verwoestende aanval heeft Israël de Gazastrook grotendeels onleefbaar gemaakt. Er is geen realistisch perspectief voor de Gazanen om terug te keren naar huis.

‘De gedwongen verplaatsingen zijn genocidaal omdat de fysieke vernietiging van Palestijnen in Gaza de berekende uitkomst van deze oorlog is’; een citaat uit een genocideaanklacht voor het Internationaal Gerechtshof aangehaald over Servië-Kroatië uit 2015 (p. 39).

  1. Onthouding van voedsel en water

Op 9 oktober 2023 verklaarde de defensieminister Yoav Gallant de ‘complete belegering’ van de Gazastrook. Geen elektriciteit, geen voedsel, geen water en geen brandstof mochten toegelaten worden tot de Gazastrook (p. 40). Deze maatregel heeft enorme gevolgen voor de humanitaire hulpverlening.

Er is een groot tekort aan drinkwater. Gemiddeld is er minder dan 2 liter drinkbaar water per dag, en dat voor alle toepassingen: drinken, wassen, koken, enz. In ziekenhuizen vragen patiënten die onder intensieve behandeling zijn om water (p. 43).

Het is niet nieuw dat Israël naar zulke draconische middelen grijpt. Israël heeft lange tijd reparaties in de waterleiding en ontziltingsinstallaties tegengehouden. Noodzakelijke verbeteringen aan de riolering in Gaza worden ook tegengehouden (p. 44).

  1. Ontzeggen van onderdak en sanitair (45)

De Commissaris-Generaal van UNRWA schreef op 7 december over de noodsituatie waarin zijn organisatie zich bevindt:

“Op het ogenblik zijn er 1,2 miljoen burgers die schuilen in de voorzieningen van UNRWA. Meer dan 130 UNRWA-medewerkers zijn omgekomen bij bombardementen.

Onze werking wordt ernstig bedreigd.

Ik werk al 35 jaar in complexe noodhulp.

Dit heb ik nog nooit meegemaakt.

Ik voorspel dat er nog meer medewerkers gedood zullen worden en dat onze werking in elkaar zal storten.”

  1. Weerhouden van passende medische hulp (p. 47)

Israël weerhoudt brandstof en elektriciteit voor ziekenhuizen. Met vele doden tot gevolg: te vroeg geboren baby’s, nierpatiënten.

Na een gedwongen evacuatie sterven de achtergebleven patiënten.

  1. Het vernietigen van Palestijns leven (p. 54)

Veel cultuurdragers kwamen om: journalisten, intellectuelen, filmmakers, schrijvers en zangers hoogleraren, verhalenvertellers.

Het culturele erfgoed werd grotendeels vernietigd: het justitiepaleis, het centraal archief, bibliotheken, het centrum voor manuscripten, een cultureel museum, archeologisch sites, de Ibn Uthman Moskee, de kerk van Saint Porphyrius.

De woorden die de intentie van genocide onthullen (p. 59)

Belangrijk bij genocide is: Kunnen aantonen dat een bepaalde regering de intentie heeft om een etnische of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Uitspraken van Netanyahu:

‘We zijn klaar om de bloeddorstige monsters te verslaan, die tegen ons zijn opgestaan om ons te vernietigen’; ‘Je moet gedenken wat Amalek jullie heeft aangedaan. Dat zegt onze Bijbel. Wij zullen dat gedenken’.

President Herzog wil geen onderscheid maken tussen militanten en burgers.

‘Het hele land is verantwoordelijk’. ‘We zullen vechten totdat wij hun ruggengraat hebben gebroken’.

Yohav Gallant, minister van defensie:

We vechten tegen menselijke beesten. Daar zullen we ook naar handelen’. ‘We zullen alles uitschakelen’. ‘We zullen volop reageren’. ‘Er zijn geen beperkingen voor de Israëlische strijdkrachten’.

Ben Gvir, minister van nationale veiligheid:

Het zijn allemaal terroristen. Ze moeten worden vernietigd’.

Minister Israël Katz:

Ze krijgen geen druppel water totdat ze de wereld verlaten hebben’. ‘Niemand hoeft ons moreel de les te lezen’.

Minister van erfgoed op 1 november:

Alles is opgeblazen in het noorden en met de grond gelijkgemaakt. Het is een lust voor het oog.’ ‘De grondpercelen zijn voor wie vochten en voor de bewoners van de in 2005 ontruimde joodse kolonie in de Gazastrook’. ‘We moeten de Gazastrook met een nucleair wapen aanvallen’.

Een afgevaardigde van de Knesset:

We hebben één doel: de Gazastrook van de aarde wegvagen’.

Giora Eiland:

De mensen hebben een keuze tussen twee: blijven en sterven of vertrekken’. ‘Laat de Gazastrook een gebied worden waar mensen niet kunnen leven’.

Ezra Yachir die deelnam aan het bloedbad van Deir Yassin in 1948:

Iedere jood met een wapen moet ernaartoe en hen doden. Als je een Arabische buurman hebt. Wacht niet. Ga naar zijn huis en schiet hem neer.’

Dit zijn een aantal citaten die duidelijk maken dat er bij politieke verantwoordelijken de intentie is om Palestijnen als groep te vernietigen. Genocide-retoriek is ook wijd verspreid in de Knesset en in de media. Men spreekt erover dat de Gazastrook moet worden als Dresden en Hiroshima (p. 67).

Publieke oproepen tot genocide zijn strafbaar volgens het genocideverdrag van 1948. De regering heeft niets gedaan om dit een halt toe te roepen.

Zuid-Afrika vraagt aan het Internationaal Gerechtshof om voorlopige maatregelen.

De eerste maatregel die genomen moet worden is een staakt het vuren.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf

https://www.icj-cij.org/how-the-court-works

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be