IEDER MENS IS GELIJK

Apartheid Vrije Zone

Apartheid Vrije Zones

De AVZ-campagne staat voor actieve solidariteit met het Palestijnse volk, en in dezelfde lijn met alle onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid. Terzelfdertijd gaan de publieke plaatsen het engagement aan om een integere plaats te worden door ervoor te zorgen dat hun werking op geen enkel vlak onderdrukking ondersteunt.
Door deel te nemen aan de anti-apartheid campagne kunnen publieke plaatsen de vraag voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid voor het Palestijnse volk onderschrijven. Terzelfdertijd gaan de publieke plaatsen het engagement aan om een integere plaats te worden door ervoor te zorgen dat hun werking op geen enkel vlak onderdrukking ondersteunt. De AVZ-campagne staat voor actieve solidariteit met het Palestijnse volk, en in dezelfde lijn met alle onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid.

Wat is een Apartheid Vrije Zone?

De Apartheid Vrije Zone-campagne wil een trekkende rol spelen bij de creatie van ruimtes en plaatsen die vrij zijn van racisme, discriminatie en flagrante mensenrechtenschendingen zoals apartheid. Als geëngageerde burgers willen we er zeker van zijn dat de ruimtes waar wij gebruik van maken of aan deelnemen niet bijdragen tot het onderhouden van een apartheidsregime of voordeel halen uit schendingen van de universele rechten van de mens.
Wij vragen aan scholen, verenigingen, winkels, restaurants, vakbonden, sportploegen, stadsbesturen en gemeenteraden, maar ook aan individuen en iedereen die hier niet noodzakelijk gespecifieerd werd, om zich apartheid-vrij te verklaren.
Door deel te nemen aan de anti-apartheid campagne kunnen publieke plaatsen de vraag voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid voor het Palestijnse volk onderschrijven. Terzelfdertijd gaan de publieke plaatsen het engagement aan om een integere plaats te worden door ervoor te zorgen dat hun werking op geen enkel vlak onderdrukking ondersteunt.
De AVZ-campagne staat voor actieve solidariteit met het Palestijnse volk, en in dezelfde lijn met alle onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid.

Hoe kan je deelnemen aan de AVZ campagne?

​Om deel te nemen aan de campagne moet er een document onderschreven worden waarin gesteld wordt dat de betreffende publieke plaats zich engageert om actief de samenwerking stop te zetten met organisaties, bedrijven, publieke plaatsen… die uit Israël komen. Door de economie van Israël te ondersteunen, wordt immers de apartheid in stand gehouden.

Heel wat organisaties, verenigingen en ondernemingen gingen reeds het engagement aan. Hier kan je doorklikken naar de volledige lijst met namen en logo’s.

Praktische richtlijnen in samenwerking met de organisatoren

Onderzoek alle samenwerkingsverbanden van de publieke plaats en elimineer die die bijdragen tot het apartheidsregime.

 • Onderzoek alle producten, bestellingen, aanbestedingen… in de publieke plaats en elimineer die die afkomstig zijn uit bezet gebied of waarbij de bezetting van de gebieden voordelig is voor het bedrijf dat de producten produceert.
 • Organiseer workshops, filmavonden en infoavonden organiseren om het bewustzijn over de situatie in Palestina te vergroten.
 • Maak duidelijk waarom je de campagne onderschrijft en je het belangrijk vindt om een AVZ te zijn.
  Spreek andere publieke plaatsen aan om ook deel te nemen.
 • Draag het logo van de campagne uit, bijvoorbeeld door de sticker op de toegangsdeur te hangen. Op die manier maak je duidelijk aan je cliënteel en bezoekers dat je actief deelneemt aan de campagne pro mensenrechten en tegen apartheid. Zo vergroot je het bewustzijn

Niet alle algemene richtlijnen zullen van toepassing zijn op alle deelnemende actoren. De verschillende actoren hebben immers, afhankelijk van het veld waarin ze werkzaam zijn, verschillende samenwerkingen met bedrijven.

 

 

 

 

Klik op de items in de lijst en bekijk enkele voorbeelden

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de schoolmaaltijden/ automaten op school producten bevatten die afkomstig zijn uit Palestina, en foutief gelabeld zijn als zijnde afkomstig uit Israël.
 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de school opereert in bezet Palestijns gebied
 • onderzoek of de school contracten heeft met HP (HP beheert het Israëlische pasjessysteem en heeft uitgebreide contracten met de Israëlische zeemacht)

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • ​bekijk of tijdens de geschiedenislessen in de school een voldoende kritische en objectieve uitleg wordt gegeven over het conflict en de gevolgen van de Balfourverklaring
 • als een geschiedenis/zedenleer/aardrijkskunde… specifiek gaat over Palestina, maak de leerlingen dan het verschil duidelijk tussen de joodse cultuur en religie en het zionisme, tussen antisemitisme en anti-zionisme
 • Toon een documentaire of organiseer een infoavond in over Palestina
 • maak duidelijk aan de werknemers van de school, de leerlingen en de ouders van de leerlingen waarom er deelgenomen wordt aan de campagne en waarom je dit als school belangrijk vindt om te doen
 • spreek scholen waarmee je samenwerkt aan om eveneens deel te nemen, leg hun het belang van de campagne uit
 • draag het logo van de campagne uit, plaats dit openlijk op het schooldomein en benadruk het historische en actuele belang van de mensenrechten. Een mensenrecht dat in Palestina geschonden wordt en scholen aanbelangt is onder andere het recht op educatie. En zoals UNICEF in haar rapport uitlegt sluit Israël elk jaar honderden kinderen op en worden zij vaak mishandelt tijdens de ondervragingen

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur van de vakbond opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de automaten/cafetaria afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • informeer werknemers en leden over het opzet van de campagne en waarom het belangrijk is om deze actief te steunen
 • organiseer een infoavond over Palestina/ publiceer een artikel in uw blad over de schendingen van de rechten van Palestijnse arbeiders
 • draag het logo van de campagne actief uit om te tonen dat u pro mensenrechten bent en tegen apartheid
 • organiseer een ontmoeting met Palestijnse vakbonden wanneer zij België bezoeken
 • organiseer een reis naar Palestina met vakbondsleden
  spreek de pensioenfondsen van bedrijven aan die hun pensioenfonds hebben zitten bij een bank die het apartheidsregime ondersteunt en bekijk met hen of ze van bank kunnen veranderen of van de bank kunnen vragen om te investeren in een ander fonds.

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de culturele instelling opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de automaten/cafetaria afkomstig zijn uit Palestina en foutief gelabeld worden als zijnde afkomstig uit Israël

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • Toon een artistieke/culturele voorstelling/expo over Palestina
  nodig Palestijnse artiesten uit
  weiger Israëlische staatssteun voor culturele evenementen (exposities/optredens/voorstellingen…)
 • spreek je uit tegen normalisatie en steun dit soort initiatieven niet. Normalisatie is vooral de kanten als gelijk en even schuldig of evenveel slachtoffer voor te stellen. Opkomen voor mensenrechten betekent ook mondig te zijn over schendingen. Nodig kritische stemmen uit wanneer er iets georganiseerd wordt aangaande het conflict
 • spreek andere culturele instellingen aan over de campagne en het belang van deelname
 • Organiseer een bezoek aan Palestijnse culturele centra, of zet een samenwerking op poten
 • Draag het logo van de campagne uit om te tonen de instelling pro- mensenrechten en tegen apartheid is

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • ​onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur van de sportvereniging opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de automaten/cafetaria afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • spreek je uit voor een uitsluiting van sport teams uit de illegale kolonies uit internationale organisaties zoals FIFA
 • spreek je uit tegen de Israëlische initiatieven die internationale sportevenementen organiseren in de bezette Palestijnse gebieden bv Giro van Italië: http://www.docp.nl/giro-ditalia-medeplichtig-aan-israels-schendingen-van-internationaal-recht-en-palestijnse-rechten/
 • neem niet deel aan wedstrijden in Israël : Israël dient eerst een menswaardig leven te garanderen aan Palestijnse burgers in Gaza en op de Westbank
 • spreek je uit tegen de blokkades die door Israël aan de Palestijnse sport worden opgelegd: de vele checkpoints, de atleten die gaza niet kunnen verlaten voor internationale wedstrijden of nationale trainingen en wedstrijden etc, … : http://cartonrougeapartheidisrael.weebly.com
 • neem eventueel deel aan de Palestijnse marathon: www.palestinemarathon.org

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur van de jeugdbeweging opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de automaten/cafetaria/tijdens activiteiten afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • maak duidelijk aan de leden van de vereniging en hun ouders waarom er deelgenomen wordt aan de campagne en waarom je dit als jeugdvereniging belangrijk vindt om te doen
 • Draag het logo van de campagne uit, plaats dit openlijk op het domein en benadruk het historische en actuele belang van de mensenrechten. In Palestina worden er verscheidene rechten geschonden van minderjarigen en jongvolwassenen. Benadruk dat dit een thema is dat de minderjarigen en jongvolwassenen hier aanbelangt.
 • Toon een artistieke/culturele voorstelling/expo over Palestina
  nodig Palestijnse artiesten uit
 • Toon een documentaire of organiseer een infoavond in over Palestina
 • Spreek de koepelorganisatie aan om ook mee te doen en op deze manier de campagne en de informatie verder te verspreiden.
 • Organiseer een uitwisseling met een Palestijnse jeugdvereniging

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de cafetaria/bij activiteiten afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • Toon een documentaire of organiseer een infoavond in over Palestina
 • maak duidelijk aan de werknemers en partners waarom er deelgenomen wordt aan de campagne en waarom je dit als middenveldorganisatie belangrijk vindt om te doen
 • spreek andere middenveldorganisaties aan om eveneens deel te nemen, leg hun het belang van de campagne uit
 • Draag het logo van de campagne uit en benadruk het historische en actuele belang van de mensenrechten
 • Oefen politieke druk uit op de nationale en federale regering en wijs hun op hun derde staat verantwoordelijkheid
 • onderzoek of één van uw partners actief is in Israël of partners heeft die actief zijn in Israël, overweeg om de samenwerking stop te zetten als zij zich niet kritisch uitspreken over het conflict
 • organiseer een infoavond over Palestina/ publiceer een artikel in uw blad
 • onderzoek een ontmoeting met Palestijnse middenveldorganisaties wanneer zij België bezoeken
 • organiseer een reis naar Palestina met de medewerkers/ leden
 • Toon een artistieke/culturele voorstelling/expo over Palestina
 • nodig Palestijnse artiesten uit
 • weiger Israëlische staatssteun voor culturele evenementen (exposities/optredens/voorstellingen…)
 • spreek je uit tegen normalisatie en steun dit soort initiatieven niet, d.w.z. spreek je uit over het feit dat het niet als ‘normaal’ beschouwd mag worden dat er gewerkt wordt met Israëlische staatssteun.

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de winkel/het gebouw waarin de winkel huist opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de producten die worden verkocht in de winkel afkomstig zijn uit Palestina en foutief gelabeld worden als zijnde afkomstig uit Israël

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • verspreid informatie over de campagne en de redenen waarom je deelneemt
 • informeer je publiek over het belang van de apartheid vrije zone en hoe deze past binnen het idee van eerlijke handel
  bied Palestijnse producten aan

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de automaten/cafetaria/tijdens activiteiten afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • Toon een artistieke/culturele voorstelling/expo over Palestina nodig Palestijnse artiesten uit
 • Toon een documentaire of organiseer een infoavond in over Palestina
 • Draag het logo van de campagne uit, plaats dit openlijk op het domein en benadruk het historische en actuele belang van de mensenrechten.

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur van de vereniging/partij opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten in de automaten/cafetaria/bij activiteiten afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • Toon een documentaire of organiseer een infoavond in over Palestina
 • Spreek de nationale en federale regering aan op hun derde staat verantwoordelijkheid
 • Benadruk naar je leden toe het belang van de deelname aan de campagne
 • Neem openlijk een politiek standpunt in over de situatie in Palestina en tegen apartheid

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten

 • onderzoek of de beveiligingsfirma van de infrastructuur opereert in bezet gebied
 • onderzoek of de aangeboden producten afkomstig zijn uit de Bezette gebieden in Palestina

—om deze dingen te onderzoeken kan je iemand uitnodigen van Palestina Solidariteit die dit samen met jou/jullie kan onderzoeken—-

 • informeer de gebedsgangers over de situatie in Palestina en benadruk het belang van Internationale solidariteit en druk, over religies heen
 • spreek andere gebedshuizen, organisaties en de religieuze koepelverenigingen in België en internationaal aan om deel te nemen aan de campagne en internationale druk te zetten.
 • Draag het logo van de campagne uit, plaats dit openlijk op het domein en benadruk het historische en actuele belang van de mensenrechten.
 • Ga op reis en leer over de onderdrukking van Palestijnse moslims en christenen binnen Israël en in de Bezette Gebieden.
 • Spreek je, als joodse gemeenschap, kritisch uit over de situatie in Palestina

Voorbeelden van dingen die je kan doen om jouw engagement aan de campagne in de praktijk om te zetten Het is eveneens mogelijk om deel te nemen als individu

 • let bij het boodschappen doen op de afkomst van de producten
 • draag de campagne en het logo openlijk uit en overtuig andere mensen om mee te doen
 • neem initiatief in organisaties/verenigingen/je werkplek waarin je betrokken bent om de campagne te initialiseren

Internationale Campagne

De ‘Apartheid Free Zones campaign’ is een internationale campagne die gecoördineerd wordt vanuit de BNC (BDS National Committee). De campagne wil proactieve plaatsen van solidariteit creëren, waar discriminatie en racisme niet getolereerd wordt, en waar op geen enkele manier bijgedragen wordt aan Apartheid en onderdrukking. De campagne loopt momenteel actief in Griekenland, België, Spanje, Italië en Noorwegen. Voor meer uitleg over de internationale campagne en updates kan je terecht op de internationale campagne website. Daar kan je ook de kaart met alle apartheidsvrije zones bekijken. 

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Naam*

E-mailadres

Project*

Bericht

Bedrag €*Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be