Privacyverklaring

Palestina Solidariteit vzw respecteert de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de wettelijke vereisten wijzigen, kan het zijn dat onderstaande verklaring wijzigt. We raden u dan ook aan deze verklaring opnieuw te lezen wanneer we u informeren over wijzigingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Palestina Solidariteit voor de registratie en het beheer van giften, het opstellen van fiscale attesten, de afhandeling van (online) bestellingen, de registratie en opvolging van leden, de organisatie van onze vrijwilligerswerking, het organiseren van inleefreizen en andere activiteiten én het versturen van nieuwsbrieven (per mail en per post) en andere informatie-updates.

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld om aan deze doeleinden te voldoen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens maximaal op basis van artikel 6.1 (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk uw expliciete toestemming. Enkel voor het opmaken van de fiscale attesten, onze personeelsadministratie en de administratie van de Raad van Bestuur doen we dit vanuit artikel 6.1 (c): noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u ten allen tijde het recht op toegang, verbetering en verwijdering van de verzamelde persoonsgegevens. U kan hiervoor contact opnemen per mail met info@palestinasolidariteit.be of schriftelijk ter attentie van Palestina Solidariteit vzw, Ectorsstraat 19, 3400 Landen. U kan zich steeds uitschrijven voor de verschillende nieuwsbrieven via onze website http://www.palestinasolidariteit.be of via contact met info@palestinasolidariteit.be .

Wij geven of verkopen uw gegevens niet door aan derden. Indien wij gebruik maken van een andere organisatie voor een specifieke dienstverlening (met name bij de inleefreizen, personeelsadministratie, mailverkeer, dataopslag), dan sluiten wij met hen een gebruikersovereenkomst af in lijn met deze privacyverklaring, en delen wij enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de gevraagde dienstverlening.

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als dat nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen of om de doelstelling te bereiken waarmee u hebt ingestemd. Bij de verwerking van uw gegevens nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen om dit op een veilige manier te doen.

Hebt u nog vragen of bedenkingen, neem dan contact op met Palestina Solidariteit vzw. Bent u van mening dat Palestina Solidariteit uw gegevens foutief behandelt, neem dan contact op met de privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl/contact ).

Palestina Solidariteit vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens: Ectorsstraat 19, 3800 Landen, info@palestinasolidariteit.be.

Onze website

De website van Palestina Solidariteit vzw maakt gebruik van noodzakelijke cookies (dit zijn kleine bestanden die ervoor zorgen dat alle functionaliteiten van de website werken) en van Google Analytics. U wordt hiervan geïnformeerd wanneer u op onze website terecht komt. Onderstaand leest u de disclaimer van Google Analytics. U kunt vervolgens zelf kiezen of u deze activeert of niet.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.