IEDER MENS IS GELIJK

Palestina Solidariteit Nieuwsbrief Nr 33

Facebook
Twitter
Email
Print

REDACTIONEEL

Europese labeling stap naar totaal invoerverbod van Israëlische producten en wapens?

Op 11 november besloot de Europese Commissie dat Israëlische producten in Europese winkels en supermarkten een duidelijk herkomstetiket moeten krijgen. De Europese Unie wil aldus vermijden dat producten uit de Israëlische kolonies in de Palestijnse bezette gebieden bij ons als “made in Israel” worden verkocht.

Behalve de vrees dat deze richtlijn gemakkelijk kan worden omzeild, kan men zich ook afvragen of deze richtlijn enig effect zal sorteren. Fruit en groenten uit de Israëlische kolonies zijn goed voor minder dan 1 procent van de handel (30 miljard euro) tussen de Europese Unie en Israël. 

Wil Europa de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden echt bestrijden, dan zal het de invoer van alle Israëlische producten en elke militaire samenwerking met Israël moeten stopzetten.

Volgens de cijfers van het SIPRI (Stockholm International Peace Resaerch Institute) stond Israël in 2014 op de tiende plaats op de wereldmarkt van invoer en uitvoer van conventionele wapens. De wapenproductie bracht vorig jaar 7 miljard dollar op in Israël. Israël is prominent aanwezig op de internationale wapenbeurs in de Franse luchthaven van Le Bourget en gebruikt als verkoopargument dat alle te koop gestelde wapens op het terrein in conflictsituaties (lees in de Gazastrook en de bezette Westbank) werden getest.

In juni 2014 tekende de Europese Commissie een akkoord met Israël in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Dit akkoord geeft Israëlische ondernemingen toegang tot Europese onderzoekssubsidies. Het betreft onder andere Elbit Systems. Deze Israëlische wapenfabrikant produceert helikopters, tanks en gevechtsdrones. Europa maakt zich dus medeplichtig aan militaire agressie tegen het Palestijnse volk. In het vorige Europese onderzoeksprogramma FP7 werkte de Katholieke Universiteit Leuven samen met het luchtvaartbedrijf Israël Aerospace Industries. Dit bedrijf maakt niet enkel commerciële vliegtuigen, maar vooral militaire vliegtuigen, waaronder onbemande gevechtsvliegtuigen (drones) die tijdens de Israëlische bombardementen in de Gazastrook werden ingezet. Kan de rector van de Leuvense Universiteit garanderen dat de resultaten en de toepassingen van het onderzoeksprogramma niet door het Israëlische bedrijf voor militaire doeleinden zullen aangewend worden?

Zolang Israël het internationaal recht, de VN-resoluties en de mensenrechten niet naleeft, moet Europa alle economische en militaire relaties met Israël verbreken. Dit betekent onder andere het opschorten van het Associatieverdrag met Israël en het beëindigen van elke onderzoekssamenwerking met de Israëlische wapenindustrie.

We wensen al onze lezers en sympathisanten een gelukkig en strijdbaar 2016 en nodigen hen uit op onze nieuwjaarsreceptie van 22 januari.

Het redactieteam                                                                        Brussel, 24 december 2015

Koop wenskaarten

Steun een Palestijnse fotograaf uit de Gazastrook en help hem om een nieuwe camera te kopen en zo beelden uit de Gazastrook te verspreiden.

Koop nu deze originele wenskaartjes bij Palestina Solidariteit. Je kan ze gebruiken als nieuwjaarskaartjes of voor verjaardagen en andere heugelijke gebeurtenissen.

Prijs: 6 kaartjes voor € 15 euro of 6 kleine + 3 grote kaarten voor € 22.

Te bestellen bij info@palestinasolidariteit.be of in de online shop

Inleefreis naar Palestina

Een paar quotes van onze vroegere reizigers

Heel lekker! Al veel gelezen, maar zien is helemaal anders! Zo’n vriendelijke mensen! Onvoorstelbaar! Je moet het zelf gezien hebben!

Geniet van de Oosterse cultuur, gastvrijheid en natuur. Ervaar zelf hoe het is om in een land vol conflicten je dagelijkse bezigheden te doen.

Bezoek Hebron waar het hele centrum is afgesloten ter protectie van een groep Israëlische kolonisten in het centrum van de stad. Maar ook Bethlehem, Ramallah, Jeruzalem, Tel Aviv, een kolonie, Palestijnse boeren, diverse organisaties, Israëlische vredesorganisaties, ex-soldaten die zich uitspreken, orthodoxe zionistische kolonisten, de apartheidsmuur, vluchtelingenkampen, …

In 2016 organiseert Palestina Solidariteit twee inleefreizen, in april en juli

Elke reis wordt voorafgegaan door 3 voorbereidende vergaderingen en achteraf is er een evaluatiebijeenkomst.

Onze reizen duren 7 dagen en kosten € 980.

Inbegrepen: volpension, transport, inkom en gids ter plaatse.

De reis gaat door als er tenminste 11 inschrijvingen zijn.

Vanaf 12 deelnemers is het € 950.

Niet inbegrepen vlucht, extra drank en persoonlijke uitgaven.

Inschrijven en meer info bij: info@palestinasolidariteit.be

Bezoek Palestina, nu het nog kan!

In juni werden er in zeven Belgische steden met krijtverf drie kaarten van Palestina op de grond geschilderd. De actie, getiteld ‘Visit Palestine’, is een uitnodiging om Palestina te bezoeken. Nu het nog kan, want de kaarten tonen hoe er steeds meer land wordt ingenomen door de Israëlische bezetter.

Omdat Palestina vaak enkel met oorlog en geweld geassocieerd wordt, wil Palestina Solidariteit dat beeld doorprikken. We willen een breder perspectief bieden dan journaals over bombardementen of de gepolariseerde retoriek die we gewend zijn.

Palestina heeft historisch veel te bieden, het is een prachtige streek met een warme cultuur. Tegelijkertijd biedt ter plaatse gaan ons een betere kijk op de situatie. Het is één ding om te horen dat Israël er een muur bouwt, het is een ander iets om te zien hoe een half dorp werkloos wordt omdat de muur boeren afsnijdt van hun velden.

De actie is een initiatief van vzw Palestina Solidariteit dat gelijktijdig de website www.visitpalestine.be lanceert. Op de website wordt de bezoeker meegenomen op een virtuele reis door Palestina. Het verhaal start aan het begin van de 20ste eeuw, toen het land nog één geheel was. Dit verandert in 1948 met de ‘Nakba’, of catastrofe, waarbij twee derde van de toenmalige Palestijnse bevolking wordt verdreven of op de vlucht slaat. Daarna wordt de bezoeker meegenomen naar het hedendaagse Palestina. Aan de hand van witte symbooltjes zie je welke plekken je er vandaag kan bezoeken, van Jeruzalem over Galilea tot Hebron. Wel wordt meteen een ontnuchterende boodschap meegegeven: wacht niet te lang met je bezoek, want steeds meer plekjes moeten plaats ruimen voor Israëlische kolonies, muren en bypassroads.

Palestina Solidariteit zet zich in voor een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict, door mensen te sensibiliseren en te mobiliseren.

Bezoek de website www.visitpalestine.be en stuur ze door naar vrienden en kennissen, zodat ze op een eenvoudige manier een ander beeld krijgen van Palestina.

Brief aan onze sympathisanten

Beste Palestina-sympathisant,

Een welgemeende “dankjewel”! Want samen met jullie steun konden we:

– onze campagne tegen G4S in Gent actief laten doorlopen: juridisch advies inwinnen, een debat organiseren, publieke acties organiseren, … en zo Gentenaars en gemeenteraadsleden informeren over en overtuigen van de noodzaak van de campagne. We blijven doorgaan tot de contracten ook effectief verbroken worden!

– de campagne Visit Palestine naar 7 steden in België brengen.

– beelden van Gaza projecteren op de VRT toren in Brussel.

– doorgaan met het verspreiden van info aan sympathisanten, aan media en politici.

– weer een hele hoop mensen Palestina van heel dichtbij laten ervaren dankzij de intensieve inleefreizen die we blijven organiseren en waar we ook enkele van de projecten bezochten die we steunen in Palestina (het rehabilitatiecentrum, de vrouwenorganisatie PWWSD en studenten, het dorpje Wadi Fukin en de circusschool).

Samen genoten we weer van heerlijke makloeba op de solidariteitsmaaltijd en we kijken er al naar uit jullie terug te zien op de nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2016 om 18u.!

Dit en nog veel meer werk werd verzet dankzij actieve vrijwilligers en financiële steun van vele sympathisanten zoals jij. Uiteraard blijft ons engagement doorgaan en dat willen we graag volhouden op hetzelfde ritme.

Jullie steun is een hart onder de riem bij alles dat we doen. Palestina Solidariteit ontvangt namelijk geen structurele subsidies of overheidssteun en is geheel afhankelijk van vrijgevige bijdragen van sympathisanten.

Voor dit alles: dankuwel!

U kan ons blijven steunen door een gift op rekeningnummer: IBAN BE64 5230 8014 8852 – BIC: TRIOBEBB op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Ectorsstraat 19, 3400 Landen, met vermelding ‘werking Palestina Solidariteit’.

Voor deze giften kan Palestina Solidariteit een fiscaal attest afleveren vanaf € 40.

Palestina Solidariteit is ook te volgen op Facebook en Twitter

https://www.facebook.com/Palestina-Solidariteit-144455745577462/?fref=ts

https://twitter.com/PalestinaSolida

We wensen u alvast een vredevol, mooi en solidair 2016!

Palestina Solidariteit

Nieuwjaarsreceptie Palestina Solidariteit

Graag nodigen we jullie uit op onze nieuwjaarsreceptie van vrijdag 22 januari vanaf 18u. op het secretariaat van Palestina Solidariteit in de Vierwindenstraat 60 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Kom mee met ons het nieuwe jaar vieren bij een hapje en een drankje. Je krijgt een overzicht van wat Palestina Solidariteit het afgelopen jaar heeft gedaan en van de acties die we in 2016 met u willen voeren.

Doorlopend is er een stand met info- en actiemateriaal, boeken en wenskaarten.

Het is een unieke kans om nadien te praten met vrijwilligers, mediawatchers, inleefreizigers en andere sympathisanten en activisten van Palestina.

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten.

Extra: wie tijdens de receptie zijn lidgeld betaalt, krijgt een korting van 10 procent.

Wil u voor 19 januari via mail (info@palestinasolidariteit.be) laten weten met hoeveel u komt en of u uw lidgeld wenst te betalen.

Van harte welkom.

STANDPUNT : Huidige situatie

Palestina Solidariteit ijvert voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict, gegrond op de fundamentele naleving van het internationaal recht

Sinds drie oktober woedt een onophoudelijke vlaag van geweld en extreme repressie doorheen de staat Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Als organisatie die sedert jaren opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk en geconfronteerd wordt met de blijvende passiviteit van de internationale gemeenschap zien wij ons genoodzaakt om naar voren te treden met een krachtdadige en duidelijke oproep. Een eenduidige stem die het regime van bezetting, kolonisatie en apartheid ontbloot, veroordeelt en een halt toeroept.

De gruwelijke beelden van de bombardementen op burgers in de Gazastrook in 2014 vallen onnoemelijk snel ten prooi aan collectieve vergetelheid. Het wekt de indruk dat het disproportionele bombardement en het huidige geweld twee losstaande feiten zijn. Dit in geen geval. De achtergrond die bij wijze van normalisatie slechts marginaal in de media opduikt maar inherent deel uitmaakt van het alledaagse leven van Palestijnen is een verregaande vorm van structureel geweld. De vernederingen aan checkpoints, de illegale apartheidsmuur, de onophoudelijke landroof, de uitbouw van nederzettingen, de vernielingen van huizen, de beperkte toegang tot water, medische voorzieningen, educatie, etc. Dit zijn voorbeelden van een gerichte strategie met als doel een groep van meer dan vier miljoen Palestijnen langzaam uit te drijven. Ook de huidige ontvlamming dient men te lezen tegen de achtergrond van de vernederingen en mensenrechtenschendingen, die de Palestijnse bevolking in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, inclusief Jeruzalem en Israël op dagelijkse basis treffen.

Startend op de Haram Al-Sharif in Oost-Jeruzalem zijn de provocaties van de Israëlische politie en de toenemende geweldplegingen van kolonisten tegen de Palestijnse bevolking de katalysator voor het huidige geweld. De reactie op dit wangedrag is een mobilisatie van een jonge Palestijnse generatie die in haar aanklacht gehoord willen worden. Het gaat hierbij om een generatie jongeren die zich, gezien de politieke impasse en het steeds meer verrechtsende discriminerende beleid, volledig van mogelijke toekomstperspectieven gespeend voelt. Deze stem versmoort in een gespannen situatie waarbij wederzijdse incidenten tussen kolonisten en Palestijnen elkaar instigeren. De oproep van Palestijnse jongeren tot waardigheid en respect voor mensenrechten wordt op extreem brutale en meedogenloze wijze terneergeslagen door de Israëlische overheid en haar militaire apparaat. In een recent persbericht kondigde de Israëlische president Netanyahu zwaardere maatregelen aan: hinderlagen, undercover soldaten, het vernielen van Palestijnse huizen, arrestaties en infiltratie in en afsluiten van Palestijnse buurten in Oost-Jeruzalem. Sinds drie oktober werden meer dan negentig Palestijnen vermoord door standrechtelijke executie.

Palestina Solidariteit veroordeelt de verschrikkelijke misdaden die in de laatste weken/maanden begaan werden in Frankrijk, welke uitgebreid in de massamedia aan bod kwamen en de misdaden die niet werden getoond in onze media zoals in Libanon, Irak, Nigeria en – zoals altijd – in Palestina.

De internationale gemeenschap moet sancties ten aanzien van Israël instellen zolang het het Internationaal Humanitair Recht en de fundamentele mensenrechten blijft schenden

Palestina Solidariteit ijvert voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict gegrond op de fundamentele naleving van het internationaal recht en de bescherming van de mensenrechten. Palestina Solidariteit eist dat de veroordeling van deze schendingen geen dode letter blijft, maar dat de Belgische regering en de Europese Unie deze actief opvolgen met efficiënte en concrete beleidsmaatregelen. Een eerste stap is om het huidige geweld en de opstand te kaderen binnen een meer structureel en insisterend geweld: een bezettingsregime waarvan de kolonies en de apartheidsmuur de meest zichtbare manifestaties zijn. De onophoudelijke uitbouw van de kolonies maken bijgevolg deel uit van het beleid en operationele Israëlische bedrijven in de bezette gebieden voeden de Israëlische economie. Omwille van de urgentie die de huidige situatie noodzaakt en het pertinente karakter van de kolonies, roept Palestina Solidariteit op om de volgende maatregelen te nemen.

De internationale gemeenschap moet sancties ten aanzien van Israël instellen zolang het het Internationaal Humanitair Recht en de fundamentele mensenrechten blijft schenden.

Hiertoe moet de Europese Unie:

Ø  Een militair embargo tegen Israël instellen. Het moet projecten met Israëlische militaire bedrijven zoals Elbit Systems staken.

Ø  Het EU-Israël Associatieakkoord opschorten en verdere druk uitoefenen op Israël om de mensenrechten te respecteren (aangezien –volgens de website van de EU – een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is de eerbiediging van de mensenrechten, zowel binnen de EU als daarbuiten.).

De internationale gemeenschap moet Israël dwingen de nederzettingenexpansie onmiddellijk te staken en de joodse kolonies in de Bezette Gebieden en Oost-Jeruzalem te ontruimen (VN-resoluties 446-452).

Hiertoe moet de Europese Unie:

Ø  Een stringent invoerverbod voor producten uit de illegale kolonies instellen.

Ø  Samenwerkingsprojecten met private bedrijven (bv. G4S) en financiële instellingen (bv. Dexia) die winst halen uit de bezetting, uitsluiten en deze van verdere publieke aanbestedingen uitsluiten.

De internationale gemeenschap moet de staat Israël dwingen haar Palestijnse politieke gevangenen vrij te laten.

Tot slot roept Palestina Solidariteit de burgerbevolking op om BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) te onderschrijven tot de staat Israël het internationaal recht uitvoert en de mensenrechten van Palestijnen respecteert.

Dit betekent:

Ø  Een einde maken aan de bezetting en de kolonisering van alle Palestijns land en de muur afbreken.

Ø  Het fundamentele recht op volledige gelijkheid erkennen van de Palestijnse inwoners van de staat Israël.

Ø  De rechten van de Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en eigendommen terug te keren respecteren, beschermen en promoten, zoals voorzien in VN-resolutie 194.

Palestina Solidariteit VZW

25 november 2015

PERSBERICHT : Labeling producten uit de Israëlische kolonies

Labeling producten uit de Israëlische kolonies moet leiden tot een verbod van verkoop van deze producten
Het Europees verbod om producten uit de nederzettingen nog langer te labelen als “made in Israël” is een stap in de goede richting en moet leiden tot een verbod op verkoop van producten uit de kolonies.Israël heeft in 1967 de Westelijke Jordaanoever veroverd en bouwt sindsdien kolonies (nederzettingen) enkel voor Israëlische joodse burgers in bezet gebied, waar, ook voor Europa, een Palestijnse staat moet komen. Deze Israëlische kolonies zijn volgens de VN-Veiligheidsraadresoluties 446 en 452 onwettig. Israël moest hiermee stoppen, maar de Israëlische regering weigert dat en bouwt in snel tempo verder op gestolen grond.

De VN-resolutie 465 van de Veiligheidsraad uit 1980 heeft deze nederzettingenpolitiek veroordeeld en alle landen gevraagd om hieraan niet mee te werken. Dit is internationaal recht: alle landen moeten er alles aan doen om deze resoluties toe te passen. Door producten, die geteeld zijn op gestolen grond, te verkopen is België medeplichtig aan deze illegale situatie en dus ook aan de schending van het internationaal recht.

Palestina Solidariteit – 12.11.2015

Een open brief aan David Grossman

De filosoof Lieven De Cauter luisterde nauwkeurig naar de toespraak van de grote schrijver David Grossman tijdens de lunch in Passa Porta. Toen hij alles in zijn notebook had opgeslagen stond hij perplex over zijn wijze woorden. Maar achteraf voelde hij zich plotseling heel verdrietig. Om uit te zoeken waarom, doorliep hij opnieuw de tekst in zijn notebook en schreef hij een open brief aan de grote schrijver:

Geachte David Grossman,

U heeft vandaag prachtig gesproken gedurende het lunchgesprek in Passa Porta. Het waren woorden van grote wijsheid. Ze nemen vier pagina´s in beslag op mijn notebook. Waarom voelde ik mij zo verdrietig toen ik wegging? Misschien is het antwoord te vinden in mijn notebook.

Ik ga het verhaal van uw laatste roman (letterlijk vertaald: Een paard komt binnen in een café) niet opnieuw vertellen. De ontknoping bracht u op een subtiele manier. U zei: ´literatuur oordeelt niet, literatuur biedt een tweede kans´. Prachtig!

De interviewer haalde een citaat aan uit het boek van Pessoa: ´Als je volmaakt wilt worden is het genoeg om te bestaan´. U antwoordde: ´om volmaakt te zijn moet je het leven nemen met de barsten, het verlies en de tegenstrijdigheden´. En u voegde er een ander citaat toe: ´Niets is volmaakter dan een gebroken hart´. Prachtig!

´Dovele, het hoofdkarakter, houdt bij hoeveel mensen van het publiek weglopen als hij in een uitbarsting zijn pijnlijke verhaal vertelt. ‘Waarom?´ vroeg de interviewer. U antwoordde: ´Het is normaal dat mensen niet in de wonden van anderen willen kijken. Maar sommigen lopen niet weg en kijken´. Mooi. Ik wil ook zo zijn, dacht ik vanbinnen.

De vraag werd gesteld waarom het boek politiek is. U antwoordde, dat je bij een pijniging niet de andere kant uit mag kijken. ´De meeste mensen in Israël kijken de andere kant uit´. Mijn boek ´De glimlach van het land´ was de eerste roman die over de bezetting ging. Er zijn niet veel boeken gevolgd [Israëlische romans bedoelde u uiteraard]. ´Gele wind´ ging ook over het leven in de bezette gebieden. U vertelde hoe u naar het kamp Dheishe ging en dat mensen u vertelden dat ze nog nooit een Israëliër hadden gezien zonder uniform. En hoe iemand, die uw grootmoeder had kunnen zijn, u meenam in haar betonnen hut en haar verhaal vertelde.

En toen zei u tussen neus en lippen: ´Of ze waren uitgezet of gewoon weg waren gegaan, is nog steeds niet zeker´. Goed. Zou u niet weg gaan als dorpen ´s nachts werden aangevallen door de Hagana en dertig huizen werden opgeblazen met de mensen erin? Is dat onvoldoende reden om weg te gaan? Laten we niet om de pot heen draaien: de Nakba, de oprichting van de staat Israël was een etnische zuivering. De staat Israël is gebouwd op een misdaad tegen de menselijkheid. De uitleg dat ze gewoon weg gegaan zijn, is abnormaal. De Nakba is de enige etnische zuivering die niet door de internationale gemeenschap is erkend (volgens uw landgenoot Ilan Pappe). Maakt het voor u wat uit dat de etnische zuivering en het stelen van land doorgaat?

U zei: ´Eén van de wonderen van Israël is de herleving van het Hebreeuws, de terugkeer in ons land na 2000 jaar diaspora in 70 landen, de oprichting van een democratie 3 jaar na de Shoah´. Deze laatste woorden maken mij sprakeloos… Het wonder dat u beschrijft is gebaseerd op een misdaad tegen de menselijkheid, de Nakba…., een misdaad die nog steeds doorgaat. En dat Israël een democratie is, is discutabel.

De vraag werd gesteld: ´Hoe ziet u de toekomst van Israël?´

U antwoordde: ´Ik kan mij de luxe niet veroorloven om wanhopig te zijn … Men wil ons doen geloven dat oorlog de enige mogelijke werkelijkheid is, dat oorlog een vorm van goddelijke beschikking is …  De extremisten hebben aan beide zijden de macht overgenomen. Ik geloof echter dat oproepen tot strijd tegen onze belangen is. Ik geloof in dialoog, in overeenstemming. Het zal niet snel gaan, maar ik geloof in … compromissen. Misschien kost het meerdere generaties. Ik geloof niet in absolute gerechtigheid. Ik geloof in de kracht van routine, van alledaagsheid, van Palestijnen en Israëlieten die samen voetballen, samen muziek maken zoals in het Daniel Barenboims orkest. Onze oorlog kan niet gewonnen worden. Alleen het gewone leven kan ons redden. We hebben geen normaal leven, we hebben een beperkt leven, niet een compleet leven …. Maar lees me niet verkeerd. We hebben een sterk leger nodig, want we worden omgeven door grote vijanden. Alleen vrede kan ons redden. Niet een naïeve vrede. De één-staat-oplossing zal alleen maar een apartheidssysteem creëren.´

Opnieuw was ik sprakeloos. Weet u niet dat het al een apartheidssysteem is? En een meedogenloze, met afschuwelijke misdaden iedere dag. Dit moet u weten.

De Belgische Academische Culturele Boycot van Israël overtuigde KASK, een kunstschool in Gent, om voor deze spreekbeurt geen geld te aanvaarden van de Israëlische ambassade die uw reis sponsort. Maar verandert dit iets? Want hoe dan ook: u bent een ambassadeur van Israël …. Was uw verzoek vooraf bij de vragen, ´literatuur alstublieft, geen politiek´, niet uw manier van de andere kant uit kijken?

Nu begrijp ik waarom de Israëlische ambassade uw reizen wil sponsoren. U bent de beste ambassadeur waar Israël van kan dromen … Als u zo kritisch melancholisch spreekt over tegenstrijdigheden en mythes sceptisch benader,t is het nettoresultaat hasbara (apologetische verklaringen die Israël verdedigen).

Dat moet het zijn wat mij zo droevig maakte.

Hoogachtend,Share

OPINIE : De westerse afkeer van de islam

De westerse afkeer van de islam

mag geen alibi zijn

om de wandaden van Israël te gedogen

Jean-Marie Dedecker– Voorzitter van LDD http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-westerse-afkeer-van-de-islam-mag-geen-alibi-zijn-om-de-wandaden-van-israel-te-gedogen/article-opinion-634031.html

13/12/15 om 07:27 – Knack.be opinie

‘De angstpsychose na de aanslagen van Parijs leverde misplaatste sympathie op voor Israël omdat het land onder een latente schrik voor aanslagen gebukt gaat’, schrijft Jean-Marie Dedecker. ‘Nochtans is disproportioneel geweld er de norm. Gaza is de grootste openluchtgevangenis van de wereld.’

Israël schort alle contacten op met EU-instellingen die betrokken zijn in het vredesproces met de Palestijnen. Premier Benjamin Netanyahu is boos. Israël moet van de EU straks een speciaal etiket, een import-label, kleven op producten afkomstig uit Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De klevers zijn nog niet gedrukt of de Joodse lobby stigmatiseert de maatregel al als een equivalent van de Jodenster. Het zal nochtans weerom niet zo’n vaart lopen. In het Franse Colmar werd vorige maand nog een groep pro-Palestina activisten veroordeeld wegens discriminatie, omdat ze bij Carrefour opriepen tot een boycot van Israëlische producten. Franse toga’s met witte befjes hebben een laag Charlie Hebdo-gehalte als het over Israël gaat.

Dit nieuws glipte door de mazen van het medianet wegens de terroristische moordpartijen van islamitische barbaren in Parijs. De bijhorende angstpsychose leverde zelfs misplaatste sympathie op voor Israël omdat het land onder een latente schrik voor aanslagen gebukt gaat. Maar Israël is zelf de hondsdolle agressor die voortdurend Palestijnse gebieden annexeert en koloniseert en terreurdaden van weerstand oproept. Hanan Daoud Ashrawi: “De Palestijnen zijn het enige volk ter wereld dat gevraagd wordt de veiligheid van haar bezetter te garanderen terwijl Israël het enige land is dat verdediging tegen zijn slachtoffers eist“. Met dank aan de wereldwijde geoliede PR-machine en het door het buitenland gefinancierde oorlogsapparaat.

De Holocaustindustrie, zoals het misbruik van de Joodse genocide voor politiek gewin door de Joodse professor Norman Finkelstein genoemd wordt, is een machtig wapen. Het appelleert te pas en te onpas aan het latente Westerse schuld- en schaamtegevoel voor de Jodenvervolging in WO II om haar eigen misdaden tegen de menselijkheid in Palestina te vergoelijken.

Niettegenstaande het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 al verklaarde dat Israëls scheidingsmuur en de nederzettingen in Palestijns gebied illegaal zijn, blijft het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever een tactiek om de Palestijnen definitief te verdrijven. Israëls president Reuven Rivlin: “Control over the West Bank is not a matter of political debate. It is a basic fact of modern Zionism“. Naast zogenaamde “legale” Joodse nederzettingen zijn er ook nog “out spots” die in principe geen vergunning hebben van de Israëlische regering, maar gedoogd worden om de volledige gebiedsuitbreiding te verwezenlijken met een jaarlijkse groei van 5% tegenover een gemiddelde bevolkingsaanwas van 1.8%. De politiek van het voldongen feit.

Palestijnen zijn gedegradeerd tot vluchtelingen in hun eigen land. Huidig Israëlisch deputy minister van Defensie Eli Ben-Dahan op 15 okt.2015: “Palestinians have to understand they won’t have a state and Israel will rule over them“. Diezelfde zeloot had in 2013 al geroeptoeterd in The Times of Israel:” To me they are like animals, they aren’t Human“.

Israël is een racistische apartheidsstaat. Na een bezoek aan Israël verklaarde de voorzitter van het Zuid-Afrikaanse parlement onlangs “Apartheid was een picknick vergeleken bij wat wij in bezet Palestina zagen“. In het verkrachten van de meest elementaire mensenrechten uit naam van een Goddelijk opperwezen zijn de orthodoxen van de drie woestijngodsdiensten (Christendom, Islam en Jodendom) elkaars gelijke in achterlijkheid.

Enkele jaren terug bepaalde het Israëlisch Hooggerechtshof nog dat mannen vooraan op de bus mochten zitten en vrouwen verbannen werden naar de achterste zitbanken. Ultraorthodoxe joodse mannen mogen alleen hun eigen vrouw aanraken, de andere zijn blijkbaar besmettelijk. Als compensatie voor die discriminatie besloten de rabbi’s dat er op de sabbat in de neus mag gepeuterd worden. Dit werd niet meer als arbeid beschouwd maar valt onder het motto “je moet krabben waar het jeukt“.

Discriminatie is een onderdeel van de Israëlische samenleving, zelfs tegenover hun eigen 135.000 leden tellende joodse Ethiopische Israëli’s. De Afrikanen worden naar het detentiecentrum Holot in de Negevwoestijn gestuurd. Waar de Palestijnen rondlopen jeukt het altijd. Hebron is een stad van 250.000 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Er wonen 700 Joden en 2000 soldaten om hen te beschermen voor de vrijwaring van hun bevoorrechte positie. De westerse afkeer van de islam mag geen alibi zijn om de wandaden van hun tegenstanders te gedogen.

‘Israël blokkeert de wederopbouw van de 148 vernietigde scholen, 15 ziekenhuizen en 247 fabriekjes in Gaza.’

Gaza is de grootste openluchtgevangenis van de wereld, 1.8 miljoen Palestijnen opgesloten in een reservaat, een zandbak van amper 360 km² groot. Als ratten in een val wordt er met de regelmaat van een metronoom een invasie gepleegd door het Israëlische leger. De laatste in 2014: 2.205 Palestijnen lieten het leven (waaronder 1.473 burgers, waarvan 501 kinderen en 257 vrouwen) tegenover 66 Israëlische militairen en 4 burgers.

De doelbewuste brutaliteiten om kinderen te doden werden zelfs aangeklaagd door 60 Israëlische militairen in een rapport van de ngo Breaking the Silence. Veertig procent leeft er in strikte armoede en 860.000 mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp van de UNRWA. 95% van het water is ondrinkbaar en amper de helft van de tijd is er elektriciteit. Israël blokkeert de wederopbouw van de 148 vernietigde scholen, 15 ziekenhuizen en 247 fabriekjes. Het bevriest Palestijnse gelden of rooft 300 miljoen euro uit de Palestijnse pensioenfondsen.

Gaza is op slot door twee verdrukkers. Enerzijds de Israëlische kolonisator en anderzijds een lange stoet van corrupte islamitische leiders en kleptocraten zoals Mohammed Dahlan en consoorten. Toen Yasser Arafat stierf, erfde zijn weduwe een fortuin dat groter was dan het BBP van Gaza. Het resultaat van democratische verkiezingen worden door de bezetter echter genegeerd. Israël heeft zo Hamas gecreëerd.

Disproportioneel geweld

Het Bijbels festijn van bloed en tranen houdt niet op. Hoe meer bloed aan de muur, hoe dieper het geloof. Een festijn van dode zielen, van vernederde rechteloze stenengooiers en laffe messentrekkers tegenover straffeloze Uzi’s. Disproportioneel geweld is de norm. Sedert 1 oktober dit jaar zijn er al 79 Palestijnen gedood waaronder 17 kinderen – tegenover 11 Israëli’s.

Even Gandhi would onderstand the Palestinian violence” schrijft de Joodse columnist Gideon Levy in de Haaretz en vervolgt: “Een Joodse staat kent alleen medevoelen en menselijke gevoelens voor Joden, alleen rechten voor het Uitverkoren volk. Een Joodse staat is er alleen voor Joden.

Telkens Israël onder druk komt te staan door de selectieve verontwaardiging van de Internationale gemeenschap wordt de Holocaust als moreel schild uit de kast gehaald. Bij de etnische zuivering van Palestina, de Nakba, werden tussen 1946 en 1952 zo’n 750.000 Palestijnen verdreven of vermoord. Toen maakte David Ben-Goerion al gebruik van “the Nazifaction of the enemy“.

In 1969 noemde Abba Eban, minister van Buitenlandse Zaken van Israël, de eis tot terugkeer van het grondgebied achter de grenzen van voor 1967 “Something of a memory of Auschwitz“.

En een paar maanden terug legde Netanyahu de schuld voor de verbrandingsovens van Birkenau nog bij de moslims, omdat de Moefti Amin al-Hoesseini “Burn them” in het oor van Hitler zou gefluisterd hebben.

Geschiedenisvervalsing om de Palestijnen als de nazi’s van Israël te stigmatiseren. De strategie van de Übermensch: “als je je tegenstander kunt ontmenselijken tot Üntermensch is het gemakkelijker je eigen gruweldaden te verrechtvaardigen“.

Intellectuele blasfemie. Dit is even pervers als beweren dat Stalins zuiveringen het werk waren van de Joodse gemeenschap, omdat vele wrede goelagconcentratiekampen geleid werden door Joden.

Toen de Tsjeka, de geheime politie (later berucht onder de namen GPE, NKVD en KGB) onder leiding kwam van de Jood Moisei Uritzky, veranderde het in een echte moordmachine. Stalins meest efficiënte beul, de jood Genrikh Yagoda werd verantwoordelijk geacht voor miljoenen doden. De Sovjetdictator liet zich ook bijstaan door de Joodse massamoordenaar Lazare Kaganovitch. Hij voerde de stalinistische zuiveringen uit met barbaarse vlijt, en was verantwoordelijk voor de Holodomor, het uithongeren van miljoenen Oekraïners.

Inreisvisa weigeren

Wie kritiek heeft op Israël zal, volgens een door de Knesset nieuwe goedgekeurde wet, verbod krijgen om het Beloofde Land te bezoeken. Na ettelijke ontnuchterende visites heb ik er geen behoefte meer aan.

Om een Tweestaten-oplossing te forceren zouden onze dienstwillige dienaren van de EU beter de rollen omkeren en, net zoals aan malafide Russische oligarchen, inreisvisa weigeren, of enkel nog om door te reizen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Analoog aan het Russel Tribunaal dat ook tot het besluit kwam dat Israël zich steeds verder op het pad van genocide op de bevolking van de Gaza begeeft.

Dit geldt evenzeer voor terroristen uit de Hamasstal of andere gezelligheidsverenigingen. Israël is ver afgedwaald van de dromen van de aartsvader van het zionisme, Theodor Herzl, die ooit orakelde: “We don’t want a Boer state, but a Venice“.

Zelfs Zuid-Afrikaanse Boeren zouden de kar van Netanyahu niet meer willen trekken.

INTERVIEW Lucas Catherine

Palestina de laatste kolonie

Vanwaar komt je interesse voor Palestina?

Tijdens mijn opleiding als cineast bij het RITS, toen nog in hetzelfde gebouw als het Franstalige INSAS, heb ik in september 1969 een filmpje gemaakt over het Palestijnse verzet. Ik heb toen contacten gehad met verschillende Palestijnse politieke partijen en organisaties zoals de Fifth of June Society van Soroya Antonius en Rosemary Sayigh in Beiroet, El Fatah in Beiroet en het Palestijns democratisch bevrijdingsfront FDLP van Hawatmeh in Amman. Ik heb zelfs de guerrillaoperatie “Ho Chi Minh”[1] van 80 Palestijnse verzetsstrijders van de PLO (Palestinian Liberation Organization) tegen het Israëlische leger in de bezette Syrische Golanhoogte kunnen filmen. In 1972 heb ik in Israël zelf gefilmd. Ik heb er toen de joodse advocate Feliciana Langer geïnterviewd alsook de Palestijnse dichter Samir Al Quassim in Haïfa (Galilea) en andere Palestijnen onder wie enkele vakbondsleden. In Israël worden de gebieden met Palestijnse bewoners verjoodst zoals Akka en heel Galilea: gronden worden onteigend om voor kolonies plaats te maken. De Palestijnen binnen Israël worden gediscrimineerd op vlak van huisvesting, water- en grondbeheer, onderwijs en tewerkstelling[2]. In Noord-Israël is 51 procent van de bevolking Palestijns.

Met mijn twee films heb ik toen in heel Vlaanderen infoavonden georganiseerd.

In 2002 schreef je het boek “Palestina de laatste kolonie?”. Wat bedoel je daarmee?

De Israëlische kolonisering van Palestina dateert niet van vandaag. Petah Tikva (poort van de hoop) was de eerste joodse kolonie die in 1878 in Palestina werd gebouwd. Israël is ontstaan uit de kolonisatie en koloniseert verder. Na de landbouwhervorming in het vroegere Ottomaanse rijk hebben grootgrondbezitters vanuit Beiroet en Damascus vanaf 1905 gronden in Palestina aan joodse kolonisten en milities verkocht. De joodse kolonisten kwamen vooral uit Oost-Europa. Israël is in feite een kolonie gesticht door Europeanen. In 1948 behoorde slechts 6,7 procent van gronden van Palestina aan de joodse bewoners. De kolonisatie gaat gewoon verder: de bestaande kolonies breiden zich uit en er worden gronden ingepikt en woningen gebouwd in nieuwe kolonies. De in juni 1967 bezette gebieden van de Westbank en Oost-Jeruzalem tellen thans 600 000 Israëlische kolonisten in 130 kolonies en 100 “outposts”. Maar ook in de gebieden binnen Israël waar een meerderheid van Palestijnen wonen, worden bouwvergunningen geweigerd en gronden onteigend.

Wat denk je van wat men nu de huidige “messenintifada” noemt?

Er zijn niet alleen aanslagen met messen, maar er worden ook Palestijnen gedood die protesteren of met stenen gooien. De aanslagen met messen zijn wanhoopsdaden van Palestijnen die bij geen enkele politieke organisatie aangesloten zijn. Ze zijn gefrustreerd door de Israëlische bezetting en de collaboratie van de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA).

In de geschiedenis van Palestina zijn er verschillende golven van wanhoopsdaden geweest. In de jaren zeventig waren er de guerrillaoperaties van de Palestijnse Fedayin in de gebieden die in juni 1967 door Israël bezet werden. Daarna volgenden de vliegtuigkapingen, het afschieten van Qassamraketten, het plegen van zelfmoordaanslagen met bomgordels en nu de aanslagen met messen. De naam van de Qassamraketten komt trouwens van Izz al-Din al-Qassam die in 1936 een antikoloniale jihadbeweging[3] in Palestina leidde. Hij wou het land geven aan wie het bewerkte, de schulden afschaffen en het wonen gratis maken.

Is er nog toekomst voor vredesgesprekken na de Osloakkoorden?

Om de huidige situatie beter te begrijpen moeten we teruggaan in de geschiedenis. In 1967 was de PLO (Palestine Liberation Organization) een democratische organisatie met een parlement waarin 14 verschillende politieke partijen en de organisaties van het middenveld (vrouwen, studenten, kunstenaars, advocaten, …) zetelden. De PLO vertegenwoordigde alle Palestijnen, ook de vluchtelingen in het buitenland en de Palestijnen in Israël. Na de Oslo akkoorden van 1993 vertegenwoordigt de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA) nog enkel de Palestijnen van de in juni 1967 bezette gebieden. Van democratie blijft er nog weinig over. Toen Hamas in 2006 de verkiezingen won werd deze politieke partij buitenspel gezet. Een vierde van het budget van de Palestijnse Autoriteit gaat naar de politie die ervoor moet zorgen dat alles kalm blijft. Dit alles gecoördineerd door de VS en in samenwerking met de Israëlische geheime diensten. Zowat 60 procent van de geïnde belastingen passeert via de Israëlische bezettingsoverheid. In de bezette gebieden kunnen gezondheid, onderwijs en de ministeries slechts met geld van NGO’s en van Europa overeind blijven, terwijl het de bezetter is die volgens de Vierde Conventie van Genève daarvoor moet instaan. Als magere troost beschikt de Palestijnse Autoriteit over een eigen vlag en postzegels. De Palestijnse Autoriteit heeft weinig respect voor zijn volk, is autoritair en bovendien corrupt[4]. Van het vredesproces is niet veel te zien. Er zijn wel meer kolonies en kolonisten en de officieuze hoofdstad Ramallah (zetel van de Palestijnse Autoriteit) is een soort economische bubble met shopping malls. Een tweestatenoplossing zie ik niet zitten, want de in juni 1967 bezette gebieden wonen al 600 000 Israëlische kolonisten en binnen de grenzen van Israël zijn er gebieden waar de Palestijnen in de meerderheid zijn.

Wat is de verantwoordelijkheid en de rol van het Westen in dit bezettingsconflict?

In Kaïro herhaalde de Amerikaanse President Obama op 4 juni 2009 de belofte van Oslo, namelijk een onafhankelijke staat voor de Palestijnen, maar daar is niet veel van terechtgekomen. Israël is een militaire macht geworden en blijft de politieagent in het Midden-Oosten. In de Verenigde Staten kan Israël op de steun van de fundamentele christenen rekenen.

Europa doet niet veel, terwijl de Europese Unie (EU) niet aarzelde om in Bosnië militair tussen te komen en tegen Rusland sancties te nemen na de bezetting van het Krim schiereiland door de Russische gewapende milities. De EU heeft in Gaza een luchthaven aangelegd dat daarna door Israël werd gebombardeerd. Ook de door Europa gefinancierde infrastructuur in de Westbank werd achteraf door het Israëlische leger onbruikbaar gemaakt. De EU is verdeeld en heeft geen echt buitenlands beleid. De Europeanen doen wat Duitsland en de Amerikanen vragen. De Europese Commissie wil nu dat de grootwarenhuizen vermelden of de Israëlische producten uit de bezette gebieden afkomstig zijn. Europa steekt aldus zijn tong uit naar de Israëlische premier Netanyahu, maar economisch zal dit niet veel veranderen. Bovendien kunnen grootwarenhuizen dit omzeilen door de vermelding dat hun producten in België verpakt werden. Delhaize doet het al met bijvoorbeeld hummus. Europa zou alle Israëlische producten moeten verbieden zo lang dat land verder koloniseert.

België was vroeger even een buitenbeentje binnen Europa. In 1977 had de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Henri Simonet in New York een ontmoeting met Faroek Kaddoemi, hoofd van de politieke afdeling van de PLO en in 1979 stond hij de PLO toe in Brussel een officieel kantoor te openen onder leiding van de later vermoorde Naim Khader. Daarna was er de “politique d’équidistance” (gelijke afstand) van Louis Michel naar gelijkenis van de Belgische wafelijzerpolitiek waarbij men aan de ene partij hetzelfde moet geven dan aan de andere partij. België maakt dus geen duidelijke keuze tussen de bezetter en het bezette volk.

Ook de Belgische media maken geen duidelijke keuze. Men spreekt over “Palestijnse gebieden” en niet over bezette gebieden, over afbraak van “betwiste” woningen, over nederzettingen en niet over kolonies, over twee gelijke partijen die niet overeenkomen en niet over kolonisatie en bezetting.

Maar de publieke opinie heeft dit woordgebruik door. Steeds meer burgers steunen effectief de BDS-campagne van het Palestijnse middenveld. In 2005 riepen meer dan honderd Palestijnse organisaties op tot de boycot van Israël zolang dit land het internationaal recht en de VN-resoluties niet respecteert. Deze Boycot begint Israël te verontrusten en krijgt heel wat weerklank in de Israëlische media.

[1]Lucas Catherine spreekt onder andere over de twee zonen van president Abbas die heel wat sectoren beheren: tabak, telecommunicatie, shoppingmalls, reclamebureaus, … Ook de leden van de familie Nashi Shibi komen goed aan de bak. De ene is minister van Financiën en de andere is vertegenwoordiger bij het IMF. Deze familie van fruittelers collaboreerde al in de tijd van het Brits mandaat en was betrokken bij de moord van Abdel Rahim Alhaj Mohammed

We danken u voor dit gesprek

Bibliografie

–         Honderd jaar kolonisatie in Palestina, EPO, Berchem-Antwerpen, 1978.

–         De zonen van Godfried van Bouillon – De zionistische lobby in België, EPO, Berchem-Antwerpen, 1980, 216 pagina’s.

–         De Palestijnen een volk teveel? (samen met o.a. Noam Chomski), EPO, Berchem-Antwerpen, 1988.

–         Palestina de laatste kolonie? EPO, Berchem-Antwerpen, 2002, 309 pagina’s.

–         Gaza – Geschiedenis van de Palestijnse tragedie, (samen met Charles Ducal), EPO, Berchem-Antwerpen, 2009, 164 pagina’s.

–         De Israëllobby EPO, Berchem-Antwerpen, 2011, 195 pagina’s.

[1]Bij deze operatie waren strijdkrachten van o.a. Fatah, FDLP en Saïka betrokken. Er sneuvelden slechts twee Palestijnen. Een andere bekende operatie van de PLO was de veldslag van Karameh op 21 maart 1968.

[2]Lees hierover Susan Nathan, De andere kant van Israël, uitgever Archipel, 2005

[3]Lees hierover: Lucas Catherine en Kareem El Hidjaazi, Jihad en kolonialisme, EPO, Berchem-Antwerpen, 2015, 224 pagina’s.

[4]Lucas Catherine spreekt onder andere over de twee zonen van president Abbas die heel wat sectoren beheren: tabak, telecommunicatie, shoppingmalls, reclamebureaus, … Ook de leden van de familie Nashi Shibi komen goed aan de bak. De ene is minister van Financiën en de andere is vertegenwoordiger bij het IMF. Deze familie van fruittelers collaboreerde al in de tijd van het Brits mandaat en was betrokken bij de moord van Abdel Rahim Alhaj Mohammed

FILM : The Lab van Yotam Feldman

Dan wordt er gelachen en een man komt achter de hoek vandaan met het kattenvel met kattenkop over zijn arm. Hij moet vreselijk lachen, trekt dan het kattenvel over zijn hand. De hand heeft een wapen vast, een vreemd wapen waarvan de loop in een hoek van 90° staat. Dat dient om vanachter een hoek te schieten zonder gezien te worden. Spiegeltjes en lenzen zorgen ervoor dat je je doel ziet zonder dat het doel de schutter ziet.Een kat komt behoedzaam achter een hoek kijken. Je ziet enkel het kattenhoofd en de twee voorste poten.

De man die het wapen hanteert, een grote stevige man, vertelt dat hij lang in het leger was, gestreden heeft in Gaza en op de Westbank en bevorderd werd tot kapitein. Hij heeft ter plaatse en in de strijd veel gezien en op basis hiervan begon hij wapens te ontwikkelen. Hij is trots, prijst de efficiëntie van het wapen. Je krijgt dan beelden te zien van een man, Palestijn, die gehurkt zit tussen puin en brokstukken in Gaza. Hij zit daar moedeloos in zijn eentje voor zich uit te staren. Een schutter richt vanachter een stuk muur het bewuste wapen op hem. De man ziet het niet, stuikt voorover als het schot weerklinkt.

De cineast gaat dan in gesprek met een andere man. Die is ‘filosoof’ en werkt voor het leger. Zijn taak: het bedenken van de beste tactieken om succesvol te kunnen opereren in dorpen en steden.

Het is een nepdorp, nagebouwd naar grondplannen van traditionele Palestijnse dorpen en steden als oefenterrein bij de training van militairen en rekruten

Ze lopen rond in een schijnbaar verlaten, grotendeels kapotgeschoten dorp.

De man die de cineast rondleidt zegt al lachend: het lijkt een dorp verlaten door de Palestijnen hé! Ha, ha! (Hij vindt het duidelijk grappig) en voegt toe: zo zouden de Palestijnse dorpen en steden moeten zijn. Maar het is een nepdorp, nagebouwd naar grondplannen van traditionele Palestijnse dorpen en steden als oefenterrein bij de training van militairen en rekruten. Ze worden zo geleerd zich in groep te verplaatsen zonder mekaar uit het oog te verliezen en de kans te lopen verrast te worden door ‘de vijand’. Zo leren ze onder andere snel grote gaten te kappen in de muren om overzicht te kunnen houden rondom hen. Ze komen met verschillende soldaten van verschillende kanten, schrikken zo de bewoners op die geen overzicht hebben en niet weten van waar ze onder schot zullen genomen worden.

Zo gaat de uitleg van ‘de filosoof’ alsmaar verder met veel trots en smakelijk gelach.

Het meest doorslaggevend verkoopargument is dat de wapens ‘op het terrein’ uitgetest zijn.

Dan komen de wapenhandelaars aan het woord, dikbuikig, wel doorvoed en wat rood aangelopen. Ze doen goede zaken. De ‘uitgevonden’ en ‘geteste’ wapens worden meer een meer een zeer lucratieve handel. Vooral sinds nine eleven is het een booming business.

Het meest doorslaggevend verkoopargument is dat de wapens ‘op het terrein’ uitgetest zijn, in werkelijke conflictsituaties.

We zien vergaderingen, bijeenkomsten, wapenbeurzen (de grootste is in Parijs), trainingssessies met soldaten en politiemensen van ongeveer alle landen van Europa. Eén van de wapenverkopers zegt dan ook heel terecht: ‘Europa heeft kritiek op ons omwille van onze aanvallen op Gaza, maar ze komen allemaal onze wapens kopen omdat ze zo doeltreffend zijn.’

‘Ze (de Palestijnen) zijn geboren om te sterven’

Op een bijeenkomst zegt een handelaar: ‘Ze (de Palestijnen) zijn geboren om te sterven’.

Verder zie je hoe er goed gelobbyd wordt. Hoe er heel vriendschappelijk en hartelijk samen aangeschoven wordt met mensen van over heel de wereld bij een reuzebarbecue, waar heel grote brokken rood lillend vlees liggen te braden. Door in te zoemen op het rode rauwe vlees onderstreept de cineast het rauwe van de situatie.

Yotam Feldman doet een sobere regie. Hij stelt subtiele vragen, laat de geïnterviewde veel praten, filmt veel maar blijft zelf bijna op de achtergrond en confronteert ze niet te veel. Zo verneemt hij veel waar hij ons deelachtig aan maakt. Eénmaal wordt hij weggejaagd van de wapenbeurs in Parijs omdat hij naar hun zin iets te veel vragen stelt en ze achterdochtig worden.

Hij reist mee met een vroegere commandant naar Brazilië waar deze de plaatselijke politie en het leger traint om raids te doen in de sloppenwijken (in de naam van het gevecht tegen de drugshandel. Ik zag vooral veel kinderen met grote angstige ogen kijken).

Bedenkingen:

De wapenproductie bracht vorig jaar 7 miljard dollar op in Israël

De wapenproductie bracht vorig jaar 7 miljard dollar op in Israël[1]. Een goudmijn zeggen ze zelf. Dit geld gespendeerd door landen van over de hele wereld had ook kunnen uitgegeven worden door de betrokken landen aan hun grootogige angstige kinderen om deze onderdak, onderwijs, voeding en verzorging te geven.

Nog gruwelijker is ‘het gebruiken’ van Palestijnse kinderen, hun ouders en grootouders als ‘oefenterrein’ voor hun speeltjes, namelijk dodelijke wapens, bedacht, geconcipieerd, geproduceerd om overal ter wereld om welke reden dan ook te doden, te verminken, angst en verdriet te zaaien. En dit allemaal om tonnen geld te verdienen.

Hier ontmoet men echt ‘het kwaad’

Ik las net nog een boek over de tweede wereldoorlog voor het zien van de film ‘The Lab’. Ik kan enkel tot de conclusie komen dat de situaties identiek zijn. De hardheid, de wreedheid, het onmenselijke zijn dezelfde. Zoals de joden door de nazi’s vervolgd, gekleineerd, geminacht en gedood werden in koele berekening, zonder gevoel, zonder menselijkheid en inlevingsvermogen, een kille moordmachine gedragen door mooie uniformen en strategieën en met de grote glimlach, zo ook spreken, denken en gedragen deze mannen zich. De Palestijn is voor hen geen mens. Ze ontdoen deze mensen van alle menselijke kenmerken, zoals men ook met de joden deed in WOII en gebruiken ze en misbruiken ze zoals het hen past.

Hier ontmoet men echt ‘het kwaad’.

Denise Puttaert

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=I4CehqWcEk4

https://www.youtube.com/watch?v=MVRZ6NWy8mQ

https://www.youtube.com/watch?v=LyimFfVH1zk

https://www.youtube.com/watch?v=yk-uGss0jKE

https://www.youtube.com/watch?v=tI0Nq9YJa3c

https://www.youtube.com/watch?v=bPezLCk2i7I

https://www.youtube.com/watch?v=s5p0o_EEVPo


[1]Wat de wapenverkoop betreft staat Israël op de achtste plaats met 1,9 procent (cijfers van SIPRI in Métro, 15.12.2015, p. 4)

Schrijf eens

Het is heel belangrijk om te reageren op de berichtgeving en om uw mening bekend te maken. Volg het voorbeeld van onderstaande personen.

Poppen, gekleed als Palestijnse militanten verstuurd op 15 december naar De Standaard

In De Standaard van 16 december ’15 werd een pop getoond, gekleed als een Palestijnse militant met in de rechterhand een steen. Daarboven stond – na onderschepping van 4000 zulke poppen – volgende tekst van de Israëlische staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken: ‘Deze poppen waren zonder twijfel onderweg naar de Palestijnse Autoriteit met één doel: de geesten van onschuldige Palestijnse kinderen verzieken’.

Het zijn niet zulke poppen die ‘de geesten van onschuldige Palestijnse kinderen verzieken’, maar het dagelijks pesten en vernederen van Palestijnen, het vernietigen van hun woningen en olijfbomen, het in beslag nemen van hun akkers, het gevangen nemen en opsluiten van Palestijnse kinderen, het verwonden en zelfs doden van jonge en oudere mensen en nog veel meer. En dit niet enkel door kolonisten, die zich daar in illegale nederzettingen gevestigd hebben, maar zelfs door (meestal jonge) soldaten van het Israëlisch leger.

Neem die oorzaken weg en er zullen geen poppen meer zijn die ‘de geesten van onschuldige Palestijnse kinderen verzieken’.

MC

Over David Grossman in gesprek met Sigrid Bousset, verstuurd op 8 december naar Studium Generale (HoGent)

In de aankondiging van dit gesprek zoals ik die gekregen heb, [zie bijlage, D Grossman], wordt vermeld dat dit gebeurt ‘in samenwerking met de dienst cultuur van de Israëlische ambassade’.

Als het nu nog niet duidelijk is dat Israël wetteloos de Palestijnse bevolking zeer gewelddadig dehumaniseert en daarbij zoveel mogelijk hun bezittingen in beslag neemt, zal het dat nooit zijn.

Het voert hierbij aan dat het zich moet ‘verdedigen’.

Ook David Grossman was/is die mening toegedaan en in een van die agressieve ‘verdedigingsoorlogen’ is in 2006 een van zijn zonen gesneuveld.

Een bezetter kan zich niet ‘verdedigen’ tegen diegene die hij bezet zonder nog meer te bezetten.

Door al het buitensporig geweld verliest Israël zijn gezicht en dat moet er beter uitzien.

Dat gebeurt o.a. door, [zie bijlage Arye Mekel] “Wij zullen bekende schrijvers naar het buitenland sturen, toneelgezelschappen, tentoonstellingen” Arye Mekel, adjunct-directeur-generaal dienst cultuur van het ministerie van buitenlandse zaken van Israël. (Naomi Klein, ‘The Tel Aviv party stops here’, The Nation, 9 september 2009).

Ook dat is David Grossman. Ook in zijn gesprek nu zegt hij dat Israël een ‘mirakel’ is en het ‘thuisland voor de joden na de diaspora’, zonder verder te vertellen ten koste van wie of wat. Dat kan niet.

Israël zal niet samenwerken met Daniel Barenboim, pianist, dirigent, ook Jood maar uitgesproken Israëlcriticus.

Dat wordt hier anders ervaren maar in Israël is cultuur ook politiek.

En mocht dit nog niet voldoende zijn, is er nog meer over David Grossman:

https://web.archive.org/web/20160328045021/http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1531

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/12/08/the-miracle-of-israel-open-letter-to-david-grossman

Volgende keer beter.

JVH

Over Ayaan Hirsi Ali, de islamitische terreur en Israël, (gedeeltelijk en gewijzigd overgenomen in De Morgen, 21.11.2015, p.23)

In De Morgen 19/11 stelt Ayaan Hirsi Ali dat Europese leiders zouden moeten leren van “Israël, dat al vanaf de dag van zijn ontstaan heeft te kampen met islamitische terreur en met veel frequentere bedreigingen van de veiligheid van zijn burgers.”

Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop en nog niet een beetje. De zionistische staat is ontstaan als een koloniaal project van Europese bevolkingstransplantatie in Arabisch Palestina onder Brits mandaat, eerst van de Volkenbond, nadien van de VN. Om deze staat te kunnen oprichten dienden de kolonisten eerst een etnische zuivering uit te voeren onder de inheemse Arabische bevolking waarbij zowel christelijke als moslim Palestijnen op grote schaal verdreven werden in 1948. Dit gebeurde door middel van een terreurcampagne waarbij minstens 228 Palestijnse dorpen werden aangevallen en vernietigd en duizenden Palestijnen koelbloedig vermoord. Deir Yassin, waar door de Stern Militie 116 Palestijnse burgers werden vermoord, was maar het topje van de ijsberg. Volgens de Israëlische historicus Benny Morris werden tussen 1947 en 1949 in Palestina 10 steden en 342 dorpen ontvolkt en 17 Bedoeïenenstammen op de vlucht gedreven door zionistische “Israëlische” milities. Van deze terreur geen spoor in het verhaal van Ali.

Alsof de geschiedenis van het verzet tegen de nazi’s zou beginnen met de eerste aanslagen tegen Duitsers en hun collaborateurs zonder de invasie van mei 1940 te vermelden! (nvdr: deze paragraaf werd niet gepubliceerd)

JBOver de aanslagen in Parijs en de Israëlische expert Ely Karmon, verstuurd op 17.11.2015 naar De Morgen

In verband met de aanslagen in Parijs wordt er een Israëlisch terreurexpert Ely Karmon aangehaald (De Morgen, 17.11.2015, p. 7) die verwijst naar de Palestijnse zelfmoordterroristen tijdens de tweede intifada. Misschien zou hij ook eens kunnen verwijzen naar de joodse milities die op 22 juli 1946 het King David Hotel in Jeruzalem hebben opgeblazen met 91 doden als gevolg. Op 9 april 1948 werd het Palestijns dorp Deir Yassin door joodse paramilitaire troepen aangevallen. Het werd een bloedbad met tientallen doden. Op 17 september werd de VN-gezant prins Folke Bernadotte door leden van de joodse zionistische groep Lehi vermoord.

WDB

Over de etikettering van producten uit de Israëlische kolonies, verstuurd naar Knack op 13.11.2015

“Het schoorvoetend invoeren van de verplichting om de herkomst van producten uit Israëlische nederzettingen met een etiket te vermelden, leidde tot een gigantische verontwaardiging in Israëlische politieke kringen.

Terecht werd ons steeds voorgehouden dat men de staat Israël en zijn politieke standpunten niet mag gelijkschakelen met “de Joden”.

Na het aantreden van rechts-nationalistische regeringen in Israël, maken we nu wel al jaren mee dat Israëlische woordvoerders alles en iedereen die ook maar enige kritische houding aan de dag legt mogen betitelen als antisemitisch, waarbij antisemitisch synoniem is voor anti-Joods. Sterker, zelfs de machtige USA en Europese Unie, werken het verder in de hand door het feit dat zij beducht zijn voor deze Israëlische manipulatie.

Dat Israël en alle Joodse organisaties en sympathisanten die Israël onvoorwaardelijk steunen, hiermee de associatie Joods – Israëlisch compleet in de hand werken, zeker bij de jongere generaties, lijkt weinige opiniemakers buitenmatig te storen.

Onlangs nog publiceerde Luckas Vander Taelen in Knack een opiniestuk waarin hij het cultiveren van Jodenhaat in Palestina probeerde aan te klagen. In de context van algemene desinformatie over het begrip “antisemitisme”, aangevoerd door de staat Israël zelf, draagt dit uiteraard niet bij tot een helder politiek inzicht bij de publieke opinie.”

WM

Nog over de etikettering van producten uit de Israëlische kolonies, verstuurd naar Knack op 13.11.2015

Voor alle duidelijkheid: er bestaat een associatieverdrag tussen Israël en de EU, waardoor o.a. geen invoertaksen moeten betaald worden.

De bezette gebieden worden internationaal niet erkend als Israëlisch grondgebied.

‘Made in Israël’ voor bezette gebieden is dus ontduiking van invoertaksen. Dit is fraude of oplichting en oneerlijke concurrentie t.o.v. andere landen.

De EU past zijn eigen wetten niet toe.

JVH

Over “Palestijn steekt Israëliër neer”, verstuurd naar De Morgen op 5.11.2015

Nadat u dinsdag gerapporteerd heeft dat een Palestijn een Israëliër heeft neergestoken, is het misschien nu het moment om ook te rapporteren dat Israëlische soldaten in koelen bloede ongewapende Palestijnen doodschieten aan de checkpoints. En daarna ongehinderd vertellen dat het om een arrestatie ging van iemand die met een mes een soldaat aanviel.

Het gebeurt niet elke dag dat een buitenlander toevallig getuige is van dergelijke gebeurtenis, Palestijnse getuigen worden blijkbaar nooit geloofwaardig geacht.

Dit is het verhaal van het IDF (het Israëlisch leger): “Er was een poging tot aanval van een IDF soldaat met een mes waarbij de aanvaller werd aangehouden”. https://www.idfblog.com/blog/2015/10/19/live-updates-terror-strikes-israel/

Volgens de getuigenis en de foto’s van Marcel Leme op deze website (http://sanaud-voltaremos.blogspot.com.br/p/brazil-26th-september-2015.html) werd de vrouw zonder reden neer gekogeld, er was geen sprake van aanhouding, absoluut geen aanval, er was geen mes in de buurt.

Dit was een “incident” waarbij een buitenlander toevallig foto’s stond te nemen, wat met de andere “incidenten”?

De cijfers van de VN-organisatie OCHA voor de Westelijke Jordaanoever liegen niet, http://www.ochaopt.org/poc20october-26october-2015.aspx vorige week: 11 Palestijnen gedood en 1070 (geen tikfout) gewond. Tegelijkertijd stierf 1 Israëliër aan opgelopen verwondingen en werden er 19 gewond. De week voordien aan Palestijnse kant 10 doden en 1548 gewonden, aan Israëlische kant 2 doden en 9 gewonden.

Het is overduidelijk dat de Palestijnen de grootste slachtoffers zijn.

Heeft Abbas geen gelijk als hij VN “dringend internationale bescherming” vraagt voor de Palestijnen? Wat doet Europa? Wat doe België?

PVdp

Stuur een brief naar VN over G4S

G4S profiteert van Israëls brutale bezetting van Palestina. Dus waarom geeft de VN hen $22 miljoen?

Beste,

Geweld gebruiken is erg genoeg. Ervan profiteren? Dat is nog erger.

Maar dat is wat G4S, een Brits “defensie” conglomeraat, elke dag doet. Ze beheren voor winst gevangenissen en detentiecentra in bezet Palestina – en met 1800 Palestijnse mannen, vrouwen, en kinderen gearresteerd in de laatste twee maanden, doen ze bloeiende zaken.

Het houdt echter niet op bij gevangenissen. G4S slaat munt uit elk onderdeel van Israëls brutale onderdrukking van Palestina – en jij kan hun met bloed bevlekte vingerafdrukken vinden op gevangenissen over de hele wereld. Op checkpoints langs de apartheidsmuur, outposts die de blokkade van Gaza verzekeren, en op immigratie detentiecentra in het V.K. en V.S., waar je het G4S logo op de muur ziet.

Bij JVP vragen we verandering, samen met honderden andere burgerrechten organisaties, vakbonden, geloofsgroepen en activisten. Maar er is één probleem: de Verenigde Naties.

Ondanks overweldigend bewijs van G4S’s medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen in Palestina en elders, heeft de V.N. een contract ter waarde van $22 miljoen met G4S. 

Genoeg – het is tijd voor de V.N. om G4S te laten vallen. Ga naar de website van onze coalitiepartner Addameer, de organisatie die opkomt voor de rechten van Palestijnse gevangenen, en stuur een brief naar de Secretaris Generaal Ban Ki-Moon om te eisen dat de VN actie onderneemt tegen G4S.

In gevangenissen en detentiecentra over de hele wereld, heeft G4S munt geslagen uit vervolging en bestraffing. Kijk naar Jimmy Mubenga, vermoord door G4S tijdens zijn deportatie uit Londen. Of de Mangaung gevangenis in Zuid-Afrika, waar G4S bewakers gevangenen met elektrische schokken en gedwongen drogeren folterden.

Het is glashelder dat G4S ernstige mensenrechtenschendingen begaat in Israël en Palestina, in de V.S., en over de hele wereld. Dus waarom steunt de V.N. G4S?

Voeg je naam toe, zeg V.N. Secretaris Generaal Ban Ki-Moon G4S te laten vallen[1].

Maar vertrouw niet alleen mij op mijn woord, vertrouw dat van de V.N. In 2012 werd de medeplichtigheid van G4S aan Israëls schendingen van internationaal recht vastgesteld in een rapport van de V.N.’s eigen speciale rapporteur. En de V.N.-leveranciers gedragscode stelt “de VN verwacht van haar leveranciers dat ze de bescherming van internationaal vastgestelde mensenrechten steunen en beschermen en dat ze verzekeren dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.”

Het bewijs is duidelijk, en de morele zaak nog duidelijker. G4S heeft bloed aan zijn handen. En zo lang als het G4S ondersteunt, ook de V.N.

Laten we dit veranderen.

Cecilie Surasky, Deputy Director, JVP

Take action: use the form below to write to the UN

G4S is a private security company that provides services and equipment to Israeli occupation prisons at which Palestinian political prisoners, including children, are held without trial and tortured.

Since the start of October, Israeli occupation forces have arrested more than 1,800 Palestinians including 300 children as a way to repress Palestinian popular resistance. Many of these prisoners are being held in prisons G4S is helping Israel to run.

G4S has also been criticised for its role in violent abuse taking place in the prisons and detention centres it runs in South Africa, the US and the UK, and in numerous deaths in custody.

Despite G4S’ role in human rights abuses in Palestine and across the world, the UN is contracting G4S to provide it with security services worth more than US$22 million each year. In doing so, the UN is contradicting its own stated contracting principles and turning a blind eye to the role that G4S plays in Israel’s oppression of Palestinians and in human rights abuses all over the world.

G4S has already lost contracts with businesses and universities across the world; the Gates Foundation, Columbia University, United Church of Christ, and United Methodist Church have divested from the company. G4S now says it might consider ending its role in Israel’s prison system, which is all the more reason we need to keep the pressure up.

Join Palestinian prisoners rights group Addameer and organisations across the world in calling on the UN to drop its contracts with G4S.

Use the form below to send a message to UN general secretary Ban Ki Moon: http://addameer.org/undropg4s

[1]Deze actie wordt georganiseerd door onze coalitiepartner, Addameer, een Palestijnse mensenrechtenorganisatie. Door de petitie te ondertekenen, kan je in de toekomst email updates ontvangen van Addameer .

Actuele notities

–    Palestina Solidariteit & het GAPP voeren actie voor een G4S-vrij Gent en Palestina

–    Petitie voor de vrijlating van Abusakha, trainer van de Palestinian Circus School

–    De “moustaribine” of hoe Israëli’s Palestijnse betogingen infiltreren

–    Israël verbiedt kritische organisatie toegang tot scholen

–    EU-Parlementsleden verontrust over EU-financiering van Israëlische wapenindustrie

–    Religieuzen en militairen bekleden hoge posten van de Israëlische veiligheid

–    Israëli’s kopen aardolie van de Islamitische Staat (IS)

–    Ook dit nog

Palestina Solidariteit en het GAPP voeren actie voor een G4S-vrij Gent en Palestina

Op 19 december voerde Palestina Solidariteit in samenwerking met het Gents ActiePlatform Palestina (GAPP) en een aantal plaatselijke organisaties een geslaagde actie in het kader van de campagne “Stop G4S”. In minder dan twee uur tijd ondertekenden meer dan 130 Gentenaars kerstkaartjes voor het Gentse stadsbestuur met de vraag om de contracten met het bewakingsbedrijf G4S te stoppen of niet meer te hernieuwen. Dit bedrijf levert beveiligingsapparatuur aan Israëlische gevangenissen waar in oktober nog 320 Palestijnse kinderen opgesloten zitten. (http://www.addameer.org/statistics)

Hopelijk zal het stadsbestuur met de wensen de 130 Gentenaars rekening houden!  #‎G4SuitGent Wilt u ook een kaartje verzenden? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@palestinasolidariteit.be

Petitie voor de vrijlating van Abu Sakha, trainer van de Palestinian Circus School

Op 14 december verliet Mohammed Faisal Abu Sakha zijn huis in Jenin en nam een taxi naar zijn werk in Ramallah. Onderweg werd hij aan het checkpoint van Zaatara door het Israëlische leger gearresteerd en op 22 december werd hij door een militaire rechtbank veroordeeld tot zes maanden administratieve hechtenis in de gevangenis, zonder dat hem iets ten laste werd gelegd. Deze hechtenis kan om de zes maanden verlengd worden. Ze kunnen hem dus onbeperkt vasthouden op basis van “geheim bewijsmateriaal” zonder hem officieel aan te klagen. Hierdoor ontzeggen ze hem het recht op een eerlijk proces. Hij heeft momenteel niet de mogelijkheid om contact op te nemen met vrienden of familie. Bovendien is fysiek en psychologisch geweld tegen Palestijnen in gevangenschap lang geen uitzondering.

Abu Sakha was in 2007 student aan de Palestinian Circus School en werkte er sinds 2011 als clown en trainer. Zoals vele anderen kunt u ook de petitie voor zijn vrijlating ondertekenen:  https://secure.avaaz.org/en/petition/Israeli_Defense_Forces_Free_circus_trainer_and_artist_Mohammed_Faisal_Abu_Sakha/?sugXifb

Meer info: https://vimeo.com/149882225 en https://web.archive.org/web/20160210054231/http://palcircus.ps/en/content/freeabusakha-trainer-and-performer-palestinian-circus-school

De “moustaribine” of hoe Israëli’s Palestijnse betogingen infiltreren

Journalisten van het Franse persagentschap AFP waren getuige van volgende merkwaardige feiten. Op 7 oktober was er een Palestijnse protestactie niet ver van de Israëlische kolonie Beit El dichtbij Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever. Nauwelijks enkele seconden nadat Palestijnen stenen gooiden zagen ze betogers naar hen toelopen. Hun gezicht was gemaskerd met een keffieh (Palestijnse geruite sjaal) en vier van hen haalden een pistool boven om de “leiders” van de betoging aan te houden en begonnen te schieten. Drie anderen hebben twee gewonde Palestijnse jongeren vastgenomen en geslagen. Israëlische soldaten kwamen hen ter hulp en schoten in de lucht. De soldaten en de infiltranten grepen samen drie Palestijnse jongeren en voerden of sleurden ze naar jeeps en gepantserde wagens. Er was duidelijk een spoor van bloed te zien. (Le Soir, 8.10.2015, p. 12). Een demonstrant die op de grond lag, liet zich niet overmeesteren en werd in zijn rechterbeen geschoten. (Soemoed, september 2015, p. 8).

Deze Israëlische infiltranten worden “moustaribine” of “mistara’avim” genoemd (letterlijk: zij die zich als Arabieren vermommen).  Zie film: https://www.youtube.com/watch?v=1d_lacAXsn8  en https://www.youtube.com/watch?v=0PNu1thQ-TQ en https://www.youtube.com/watch?v=RkguuzzT3kw

Ook in Hebron zijn op 12 november Israëlische undercoversoldaten in een ziekenhuis binnengedrongen om Palestijnen te arresteren: https://www.youtube.com/watch?v=IZJtFm8uZAI

Israël verbiedt kritische organisatie toegang tot scholen

Israël verbiedt de organisatie Breaking the Silence om in scholen te spreken. Deze Israëlische ngo verzamelt getuigenissen van Israëlische soldaten over misbruiken van het Israëlische leger tegen Palestijnse burgers in de bezette gebieden. Naftali Benett, Israëlische minister van Onderwijs en leider van de nationalistische partij Joods Huis, zegt dat de ngo leugens verspreidt en tot ophitsing aanzet: “Wie schade berokkent aan het leger, heeft geen plaats in het Israëlische onderwijssysteem”, schreef Benett op zijn Facebook-pagina. (De Tijd, 18.12.2015, p, 8).

Meer info: http://www.breakingthesilence.org.il/ en http://www.facebook.com/BreakingTheSilenceIsrael/

EU-Parlementsleden verontrust over EU-financiering van Israëlische wapenindustrie

Een aantal Europese parlementsleden uiten hun bezorgdheid over de financiering van Israëlische wapenbedrijven door de Europese Unie in het kader van het nieuw onderzoeksprogramma Horizon 2020. In het vorige Europese onderzoeksprogramma FP7 (2007-2013) hebben de Israëlische wapenbedrijven Elbit Systems en Israel Aerospace Industries (IAI) voor een bedrag van 394 miljoen euro gebruik gemaakt van de financiering van projecten die onder andere betrekking hadden op de ontwikkeling van onbemande gevechtsvliegtuigen (drones).

Drieënzeventig Europarlementsleden van verschillende strekkingen (radicaal links, groen, sociaaldemocraten, liberalen, leden van rechtse partijen) hebben nu een brief geschreven naar Federica Morgherini (Hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken) en Robert Jan Smits (Algemeen Directeur van het Directoraat Generaal Onderzoek van de Europese Unie). Ze vinden de richtlijnen van het programma Horizon te zwak en vragen dat de Israëlische instellingen met activiteiten in de Palestijnse bezette gebieden uitdrukkelijk uitgesloten zouden worden. Ook eisen ze dat alleen civiele toepassingen voor het programma in aanmerking zouden komen.

Voor het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 heeft de Europese Commissie bijna 80 miljard euro uitgetrokken. Behalve de 28 lidstaten van de Europese Unie kunnen ook niet-lidstaten zoals Israël, Turkije en Noorwegen een beroep doen op de vrijgemaakte gelden. Meer info: Soemoed, nr. 43, september-oktober 2015, p. 20-21.

Religieuzen en militairen bekleden hoge posten van de Israëlische veiligheid

Eerst was er de kandidatuur van de reservegeneraal Gal Hirsh als hoofd van de Israëlische politie. Hij leidt het veiligheids- en defensiebedrijf Defensive Shield dat in 2008 beschuldigd werd van witwassen van geld en betalen van smeergeld bij transacties met Georgië en Kazachstan. Zijn kandidatuur werd uiteindelijk in september jl. ingetrokken. Lees Palestine, ABP, nr. 66, oktober 2015, p, 18-19 en http://www.jpost.com/Israel-News/Former-IDF-officer-Gal-Hirsch-wont-be-next-police-chief-Erdan-says-417907.

Op 7 december werd Yossi Cohen hoofd van de Mossad, de Israëlische geheime dienst in het buitenland. Hij leidde vroeger al geheime diensten voor Israël in Europa en was betrokken bij de Israëlische pogingen om het Iraans nucleair programma te saboteren. Hij komt uit een diepreligieuze familie en kreeg onderwijs in een Yeshiva (talmoedschool).

Begin december werd ook Ronny Alsheik als prefect-generaal van de Israëlische politie aangesteld. Hij heeft ook talmoedonderricht gevolgd en een tijdlang in de Israëlische kolonie Kochav Hashakhar op de bezette Westbank gewoond. Hij behoort tot de messianistische stroom die politiek belichaamd wordt door de extreemrechtse partij “Joods Huis” Voor zijn benoeming was hij nummer twee van de Shabak of Shin Beth (binnenlandse veiligheid). Deze laatste wordt geleid door Yoram Cohen die ook een talmoedschool heeft bezocht en een keppel (joods religieus traditioneel hoofddeksel) draagt. Sinds hij er als algemeen directeur de plak zwaait, werden heel wat voorstanders van een groot Israël in de Shabak aangeworven.

Messianistische joden willen een terugkeer van een bijbels groot Israël, met inbegrip van aangrenzende delen van Egypte, Jordanië, Syrië en Zuid-Libanon. Ze pleiten uiteraard voor de uitbreiding van de kolonies in de bezette gebieden. Ze zijn niet enkel prominent aanwezig in het veiligheids- en politieapparaat. Ook in het Israëlisch leger vormen de religieuze officieren 40 procent van het militair kader terwijl dit nog 12 procent in het begin van de jaren zeventig was. (Le Soir, 9.12.2015, p. 11). Tal van deze religieuze elitekrachten vindt men in de speciale eenheden die op de Westbank opereren.

Lees ook: http://www.letemps.ch/monde/2015/12/08/securite-israel-mains-nationalistes-religieux .

Israëli’s kopen aardolie van de Islamitische Staat (IS)

In november publiceerde de Saudische krant al-Araby al-Jadeed een onderzoek waarin zij concludeert dat een deel van de IS-olie in Israël terechtkomt. De Islamitische Staat transporteert de olie naar de Iraaks-Koerdische stad Zakho, waar Turkse en Koerdische maffiosi het product voor een prikje oppikken. Voor de olie de grens overgaat, wordt ze verfijnd, waardoor ze te boek komt te staan als een product van de KRG, de autonome Koerdische regio in Irak. De “witgewassen” olie gaat vervolgens via Turkije (havensteden Ceyhan, Mersin en Dortyol) naar transportroutes over de Middellandse Zee. Een deel daarvan zou in Israël terechtkomen. (De Morgen, 18.12.2015, p, 16 en http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/de-oliehandel-van-isis-in-kaart-gebracht/).

Ook dit nog

–    Sinds 1 oktober heeft de Palestijnse revolte in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever onder meer in Hebron (Al-Khalil in het Arabisch) het leven gekost aan 130 Palestijnen, 19 Israëli’s, 1 Amerikaan (nvdr: die dienstdeed in het Israëlische leger) en 1 Eritreeër. (La Libre Belgique, 27.12.2015, p. 18).

–    Op 28 november organiseerde de NV-A een studiedag over veiligheid in Brussel. Na de uiteenzetting van Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de terreurdreiging suggereerde iemand uit het publiek om de bombardementen op Syrië stop te zetten en om de straffeloosheid van Israël niet meer onvoorwaardelijk te aanvaarden. Hierop antwoordde de minister dat zulk beleid in de kaart van de terroristen zou spelen. Het is algemeen geweten dat er bij de NV-A niet alleen een pro-Palestijnse strekking bestaat, maar ook een pro-Israëlische waartoe Jan Jambon duidelijk behoort. Een verwittigd kiezer is er twee waard.

–    Regelmatig maakt de Israëlische luchtmacht gebruik van de chaos en de burgeroorlog in Syrië om er bombardementen uit te voeren. Eind juli werd nog door Israël in de Syrische Golan een raid uitgevoerd waarbij verschillende Syriërs sneuvelden. Op 19 december voerde Israël opnieuw een bombardement uit op Jarama, voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus. Bij deze Israëlische raid stierf Samir Kantar. In 1980 werd hij door Israël tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens een mislukte ontvoering van Israëlische soldaten waarbij twee doden vielen. In 2008 wordt hij vrijgelaten in het kader van een gevangenenruil tussen Israël en de Libanese Hezbollah’ (Le Monde, 22.12.2015, p. 6).

–    Op 10 december beval het Europees gerechtshof de vernietiging van het Handelsakkoord tussen de Europese Unie en Marokko omdat het in de praktijk werd toegepast in de door Marokko geannexeerde Westelijke Sahara. (Le Soir, 16.12.2015, p. 14 en http://www.westelijkesahara.org/a106x1581). Misschien wordt het tijd om ook eens het Associatieverdrag tussen de EU en Israël onder de loep te nemen, en meer bepaald artikel 2 dat stelt dat beide partijen de mensenrechten en de democratische principes moeten respecteren.

Een dedicht : Ik heb geluk

Ik ga op reis

Maar voordat ik vertrek

Wil ik nog even zeggen

Hier vier jaar geleefd hebbende

Als een Jood

Drie jaar als een Israëli

Een nieuwe immigrant

Wik ik zeggen dat ik heb geleerd hoe ontzettende gelukkig ik ben

Ik heb geluk

Ik kan gaan slapen zonder angst

Om midden in de nacht te worden gewekt

Doodsbang

Door gebeuk van een geweer tegen mijn deur

Ik heb geluk

Ik kan een baan krijgen

Zonder daarvoor te worden geselecteerd

Door de burgerautoriteiten en door de veiligheidsdienst

Ik heb geluk

Ik kan trouwen

Met elke vrouw

En we kunnen samenwonen

Geen probleem

In Jeruzalem, Tel Aviv of Hebron

Is dit geluk of is het racisme?

Ik heb geluk

Ik kan over straat lopen

In deze Heilige Stad

Deze stad van Vrede

Zonder dat mijn “identiteit” wordt gecontroleerd

Ik heb geluk

Dat toen ik een woning zocht

Het zelfs niet bij mij opkwam

Hoe mensen zouden reageren

Op mijn naam

Ik heb geluk

Ik kan protesteren

Opgepakt worden

En weer thuis komen

Na maximaal 48 uur

Zonder te zijn geslagen of gemarteld

Ik heb geluk

Dat ik dit kan schrijven

En dat ik dit kan verspreiden

Vol enthousiasme

Om te publiceren

En dat dat waarschijnlijk ook gebeurt

Is dit geluk of is het fascisme?

Ik heb geluk

Ik hoef geen eten te hamsteren

Omdat een luidspreker op een jeep

Mij niet zal vertellen

Dat ik de deur niet uit mag

Ik heb geluk

Dat uit mijn kraan

Het water stroomt dat ik nodig heb

Al het water dat ik wil

Ik heb geluk

Wanneer ik ga zwemmen

Kan ik kiezen

Tussen poeltjes, meren, rivieren en oceanen

En niet beperkt wordt

Door te moeten poedelen in een klein stukje

Van de Dodo Zee

Ik heb geluk

Dat wanneer land is onteigend

Voor publiek gebruik altijd onderdeel ben van dat publiek

Ik heb geluk

Ik heb een paspoort

Dat ik in mijn la kan opbergen

En kan gebruiken wanneer ik dat wil

Om deze hel te verlaten

… Maar toch weer terug te kunnen

Is dit geluk of is het Zionisme?

Ik heb geluk

Ik kan er wel om huilen

November 1995

Nathan Krystall is lid van het ‘Hebron Solidarity Committee’. Het afgelopen jaar heeft hij voor korte tijd in een militaire gevangenis vastgezeten vanwege zijn weigering om in het Israëlische leger te dienen.

Kalender

Café Palestine

Waar? Café “Goudblommeke in Papier”, Cellebroersstraat 55 te 1000 Brussel.

Wanneer? Donderdag 7 januari om 19.00u.

Nieuwjaarsreceptie Palestina Solidariteit

Waar? Vierwindenstraat 60 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Oxfam Solidariteit).

Wanneer? Vrijdag 22 januari om 18.00u. Inschrijven: info@palestinasolidariteit.be

Verhalen uit Palestina met spreker AlDe’emeh Montasser. Inschrijven uiterlijk 10 dagen vooraf. Georganiseerd door Vormingplus Waas en Dender.

Waar? CC Lokeren, Kerkplein 5.

Wanneer? Dinsdag 26 januari van 20.00 tot 22.30u.

Infoavond over de inleefreizen van Palestina Solidariteit: graag inschrijven bij info@palestinasolidariteit.be. Gaat enkel door als er inschrijvingen zijn.

Waar? Vierwindenstraat 60 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Oxfam Solidariteit).

Wanneer? Dinsdag 26 januari om 19:30u.

Opening expo ‘Vreedzaam verzet in Palestina’, gevolgd door een panelgesprek. Organisatie: Broederlijk Delen.

Waar? In KASK, Campus Bijloke, Louis Pasteurlaan 2 te 9000 Gent.

Wanneer? Donderdag 28 januari om 19.00u. De tentoonstelling is verder tot en met 19 februari elke werkdag te bezoeken van 10.00 tot 18.00u. (zaterdag van 14.00 tot 18.00u.).

Film: 5 broken camera’s. De film handelt over vreedzaam verzet in Palestina, dat telkens weer de kop wordt ingedrukt.

Organisatie: Covrepal Hasselt en Palestina Solidariteit.

Waar?  Hasselt cultureel centrum (vergaderzaal 3) Kunstlaan 5

Wanneer? Vrijdag 29 januari 2016 om 20uur

Café Palestine

Waar? Café “Goudblommeke in Papier”, Cellebroersstraat 55 te 1000 Brussel.

Wanneer? Donderdag 14 februari om 19.00u.

Israeli Apartheid Week

Wanneer? Vrijdag 29 februari – zaterdag 6 maart

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be