IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Bedoeïenen slachtoffer van extreem racisme en apartheid in Israël.

Facebook
Twitter
Email
Print

© Palestina Solidariteit: Suleiman bij vernielde broodoven nabij nieuwe Israëlische kolonies die bedoeïenen gemeenschap bedreigen.

Vóór de stichting van Israël leefden 90 000 bedoeïenen verspreid over heel de Negev, een woestijn die 60 % beslaat van historisch Palestina.

Bedoeïenen zijn voornamelijk woestijnbewoners in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Bedoeïenen leiden vaak een nomadisch of semi-nomadisch bestaan en wonen daarbij meestal in tenten.

Onder meer door invloeden van de Westerse cultuur en het toerisme is het leven van veel bedoeïenen de laatste decennia sterk veranderd, maar een deel leeft nog met tradities en gebruiken die vele eeuwen teruggaan.

Na de Nakba (De etnische zuivering van Palestina, 1948-1949 )verklaarde de Israëlische legerleider Ben Goerion de hele Negev tot militair gebied, een no go-zone voor de bedoeïenen. De meeste bedoeïenen werden verdreven naar andere landen; ongeveer 11 000 bedoeïenen bleven.

Israël liet in 1949 alleen die bedoeïenenstammen terugkeren of blijven, die zich bereid verklaarden het gezag van de Israëlische staat te erkennen en zich te vestigen op de plekken die hen zouden worden toegewezen, onder meer in de Siagh, een driehoekig reservaat van 10% van de oppervlakte van de Negev, waar ze zich vestigden in een 50-tal dorpen.

In Israël bestaan er ‘niet-erkende dorpen‘, voor Israël bestaan deze niet: ze zijn niet aangesloten op het water of elektriciteitsnet. 
Het feit dat de Israëlische staat ze niet erkent, betekent dat ieder huis er voor de staat ‘officieel illegaal’ is, en dat er geen investeringen voor infrastructuur (wegen, riolering, etc.) worden gedaan.

De meeste niet-erkende dorpen zijn bedoeïenendorpen.

In september 2011 kwam het Begin-Prawer plan dat het “bedoeïenenprobleem” “definitief” wou oplossen. Dit plan voorziet in de vernietiging van een 40-tal “niet-erkende” dorpen en de hervestiging van de bewoners in 7 townships.

De hervestiging van ongeveer 40.000 bedoeïenen volgens het Begin-Prawer plan heeft alles te maken met controle en etnische zuivering. De bedoeïenen zijn met te veel en hun aantal verdubbelt om de 15 jaar. Bovendien wonen ze op een voor Israël strategische plek.
Dagelijks worden bedoeïenendorpen bedreigd met afbraak en met vernieling van woningen en bezittingen. Israël maakt het leven van de Palestijnen zo moeilijk opdat ze zoveel mogelijk Palestijnen wil doen vertrekken uit historisch Palestina en al zeker uit bepaalde regio’s zoals de Jordaanvallei, Oost-Jeruzalem en de Negev. .

Israël wil de Negev ontwikkelen en tot het centrum van Israël maken. Er moeten naast de urbane zones (voor Joden) ook industriële zones komen, daarnaast ontwikkelt Israël heel wat zonne-energie projecten waar de Negev ideaal voor is. De Israëlische NGO ‘WhoProfits’ publiceerde een uitgebreid rapport over de Israëlische zonne-industrie in de Negev en de dramatische gevolgen voor de bedoeïenen.

Hoe joden en Palestijnen ‘apart’ bestuurd worden met een totaal andere regeling:

Het niet erkennen van bedoeïenendorpen is een belangrijke pijler in het Israëlische beleid van segregatie en het verstedelijken van de bedoeïenen. De Israëlische autoriteiten ontkennen de traditionele manier van leven van de bedoeïenen in de Negev-woestijn. Decennialang hebben bedoeïenen er geprobeerd hun dorpen erkend te krijgen door de Israëlische autoriteiten. De Israëlische autoriteiten leggen strafmaatregelen op  zoals het vernietigen van huizen en gedwongen huisuitzettingen veel vaker op aan bedoeïenen dan aan joodse burgers die zich niet aan de ruimtelijke ordeningswetten in de Negev-woestijn houden.

Israël probeert via wetten het ‘bedoeïnenprobleem’ ‘definitief op te lossen’

In 2005 keurde de Israëlische regering het ‘ontwikkelingsplan voor de Negev-woestijn’ goed. Dat plan had tot doel de joodse bevolking in de regio te laten groeien van 535 000 tot 900 000 inwoner. Om dit doel te realiseren, werden huizen gesloopt in bedoeïenendorpen en werd land van de bedoeïenen tot staatseigendom verklaard.

In juni 2013 keurde de Israëlische Knesset de Wet voor Regulering van Bewoning door Bedoeïenen in de Negev-woestijn goed. Daarmee willen de autoriteiten de kwestie van land en huisvesting ‘regulariseren’, onder meer door niet-erkende bedoeïenendorpen in het gebied gedwongen te verplaatsen. Hoewel de wet werd opgeschort, handhaaft de overheid nog steeds land- en ruimtelijke ordeningswetten in bedoeïenengebieden en sloopt er woningen.

Enkele van de vele verhalen uit het dagelijs leven van de bedoeïenen:

Activist bekoopt leven voor zijn geboortegrond.

Um El Khair is een bedoeïenendorp ten zuiden van Hebron op de Westbank. In januari 2022 werd de activist Suleiman tijdens een actie aangereden door kolonisten en overleed na dagen in coma te hebben gelegen, in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

© Foto: Palestina Solidariteit: Suleiman al-Hathalin praat over het dagelijks leven van de bedoeïenen. 

Israël stort Palestijnse waterputten vol met cement

Op woensdag 26 juli werd de landbouwgrond van de Palestijnse familie Dudin door de Israëlische bezettingsautoriteiten verwoest. Met een bulldozer werd een halve hectare ingezaaid land onbruikbaar gemaakt. Om irrigatie onmogelijk te maken werden de drie water­putten van de familie volgestort met cement, zoals te zien in een op Twitter geplaatste video. In dagblad Haaretz schrijft de Israëlische journalist Gideon Levy dat hij getuige is geweest van ‘meer dan een paar’ vergelijk­bare gevallen, maar ook van Palestijnse waterputten die door Israëlische kolonisten werden vergiftigd met karkassen van dieren.

Lees meer: https://rightsforum.org/israel-stort-palestijnse-waterputten-vol-met-cement/

Gedwongen transfer bedoeïenen zodat de joodse nederzetting Dimona kan uitbreiden.

Op de bijeenkomst van de Mensenrechtenraad van de VN in februari/maart dit jaar heeft de mensenrechtenorganisatie Adalah gepleit voor de bewoners van het dorp Ras Jraba. Israël wil hen gedwongen verplaatsen zodat de joodse nederzetting Dimona kan uitbreiden. Israël noemt de bewoners van Ras Jraba ‘indringers’ en ‘overtreders’. Dat kan beter van de bewoners van de nederzetting Dimona gezegd worden, want Ras Jraba bestaat al vele generaties.
Israël is van plan om 36000 bedoeïenen van hun gebied te verdrijven. Adalah roept de lidstaten van de VN op om Israël aansprakelijk te stellen voor deze geweldplegingen.

Israël sloopt compleet Palestijns dorp, de Palestijnse bedoeïenengemeenschap Khirbet Humsah van de kaart geveegd…

De Palestijnse bedoeïenengemeenschap Khirbet Humsah is door Israël van de kaart geveegd. Op dinsdag 3 november werd vrijwel het volledige dorp door het Israëlische leger verwoest, met bulldozers en ander groot materieel. Temidden van de Covid-19-pandemie verloren elf bedoeïenenfamilies – 74 familieleden, onder wie 41 minderjarigen – hun woning en andere bezittingen. Zij worden geacht hun land te verlaten.

© Foto: Militairen  Sarit Michaeli / B’Tselem, foto’s kolonies en vernielingen bedoeïnen infrastructuur door Palestina Solidariteit.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be