IEDER MENS IS GELIJK

Search

Elite schuldig aan Belgisch koloniaal verleden, ook vandaag medeplichtig in de Israëlisch/Palestijnse tragedie.

Facebook
Twitter
Email
Print

De afgelopen weken kwamen wereldwijd honderden duizenden mensen op straat in solidariteit met het Palestijnse volk. In de ‘alternatieve’ media werd meermaals de vinger gelegd op de grondoorzaken (kolonisatie, apartheid, etnische zuivering en de bezetting door Israël), nieuwszenders voor het grote publiek zoals de VRT  benoemden het leed aan ‘beide kanten’ maar de grondoorzaken benoemen lukte nauwelijks.  

Ook politiek zit het debat om tot een oplossing te komen voor de Israëlisch/Palestijnse kwestie al decennia muurvast. Wanneer de ‘linkse ’oppositie uiteindelijk wel wil spreken over de oorzaken en oproept tot economische sancties krijgt deze meteen de stempel ‘extreem links’ opgeplakt door de Vlaams nationalistische meerderheid in de Vlaamse regering, NVA.

Vanuit de  Federale regeringspartij MR kopte voorzitter Bouchez in de kranten dat die linkse extremisten in de politiek beter NGO-medewerkers zouden worden.

Hoe kan het toch dat er bij de bevolking een steeds groter bewustzijn en solidariteit  groeit rond de Israëlisch/Palestijnse kwestie en dat het politiek niet beweegt?

De oorzaak hiervoor kunnen we deels  terug vinden in het koloniaal verleden van België (Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi).

Zonder in de diepte in te gaan op ons koloniaal verleden zijn het nog steeds dezelfde mechanismen die toen verantwoordelijk waren voor de kolonisatie die vandaag aan de stuurknuppel van ons land zitten. Net zoals destijds is het niet de brede Belgische bevolking die schuldig was aan de gruwel en grondstoffenroof maar een kleine ‘elite’ die handelde uit eigenbelang, prestige en hebzucht.

Het Koningshuis, de kerk, de politieke elite en handel waren toen verantwoordelijk voor de kolonisatie door België, dat is tot op de dag van vandaag nog niet veel verandert…

Vandaag de dag is de rol van het Koningshuis en de kerk in de hedendaagse kolonisatie van Palestina door Israël niet erg zichtbaar aangezien hun macht op ons dagelijks leven veel kleiner is geworden (De macht van de verzuiling op bijvoorbeeld de sector van de zorg is wel nog steeds pertinent aanwezig). 

Maar de huidige regering, zeg maar de politieke elite met haar economische belangen, speelt een erg belangrijke rol in de ‘status quo’ van de Israëlisch/Palestijnse kwestie. 

De economische verwevenheid van België en Europa in de Israëlisch/Palestijnse kwestie is erg groot, de medeplichtigheid is duidelijk. België en Europa hebben nauwe economische banden met het koloniserende Israël, in ons artikel ‘ Geen Palestijnse vluchtelingen, wel hun grondstoffen’ gingen we hier al op in. 

De doden van Gaza zijn nog niet vanonder het puin gehaald of VOKA-Limburg plant in samenwerking met het FIT* al een volgende zakenreis ‘Start2Export2’ naar Israël, geen vuiltje aan de lucht… Meer info over deze zakenreis hier. 

Om tot een oplossing te komen voor de Israëlisch/Palestijnse kwestie is een dekolonisatie nodig van de heersende machten. Deze dekolonisatie is vandaag bezig bij de brede bevolking, dat zien we doordat steeds meer mensen inzicht verwerven over de grondoorzaken en de mobilisatie wereldwijd op straat. Dat zien we ook met de Black Lives Matters beweging en de wereldwijde klimaatmarsen. Al deze bewegingen zijn verweven  met elkaar en botsen tegen dezelfde krachten. Keer op keer schiet de politiek bij het zien van deze massabewegingen in een kramp en volgt er nauwelijks reactie, de spiegel die wordt voorgehouden werkt duidelijk verblindend, het besef van de eigen verantwoordelijkheid wordt niet ingezien! 

Onze beleidsmakers zijn er als de kippen bij om mensenrechten te verdedigen in woorden, ze daadwerkelijk afdwingen gebeurt niet of selectief. Schendingen door bondgenoten worden met de ‘mantel der liefde’ bedekt, mensenrechten ongeacht de gehuldigde principes zijn nog steeds niet universeel. Voor Wit-Rusland geen bondgenoot van België kwam men snel tot sancties,  het disproportioneel geweld in Gaza en de honderden burgerslachtoffers waren voor de MR van Sophie Wilmes en de Open VLD van Alexander De Croo geen reden tot actie… Lees in ons artikel over de dubbele moraal van de Europese sancties er hier meer over.

Wanneer we naar een rechtvaardige wereld willen evolueren en langdurige conflicten zoals de Israëlisch/Palestijnse kwestie  willen oplossen is een dekolonisering van de politieke en economische elite een noodzaak.

*FIT: Flanders Investment and trade: Vlaamse overheidsdienst voor internationaal ondernemen in Vlaanderen.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be