IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Opinie – Gebrekkige context Israëlisch/Palestijnse kwestie, chronisch geheugenverlies van reguliere pers.

Facebook
Twitter
Email
Print

ⓒ Palestinian Eve Network: Foto (14/04/2022) van de 5 gedode Palestijnen van de afgelopen 24 uur door Israëlische soldaten in de Palestijnse gebieden.

De spanningen tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden lopen de laatste weken weer hoog op. In en rond de Israëlische stad Tel Aviv waren burgers het doelwit van aanslagen. Naftali Bennett, de eerste minister van Israël, gaf zijn veiligheidstroepen de “volledige vrijheid” om hardhandig op te treden tegenover de Palestijnse bevolking.

Berichten van Israëlische kolonisten die Palestijnse dorpen binnenstormen en vernielingen aanbrengen, arrestaties van Palestijnse kinderen, moord, vernielingen van huizen, landroof,… het is jammer genoeg slechts een kleine greep uit het dagdagelijks leven van de Palestijnen die we nagenoeg niet te horen krijgen in de reguliere pers…

Waarom is het toch zo moeilijk om de correcte context mee te geven van een situatie waarin Palestijnen rechtmatig strijden voor hun zelfbeschikkingsrecht? Waarom durft men de termen ‘etnische zuivering’, ‘militaire bezetting’, ‘settler kolonialisme’ en ‘apartheid’ niet te gebruiken? Dat zijn de begrippen die uitdrukken waar het al jarenlang over gaat in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

Op de website van VRTNWS lezen we dat wat er vandaag gebeurt een gevolg is van een ‘moeilijk machtsevenwicht’ dat ontstaan is sinds de oprichting van Israël in 1948.
Dit is juist en de aanzet om enige nuance in te brengen is goed maar daar blijft het bij…

Ook de Israëlische ngo B’tselem, het internationale Human Rights Watch, verschillende VN-gezanten en academici wereldwijd benadrukken dat de gewelddadige Israëlische ‘opstoten’ symptomen zijn van een bewust en systematisch apartheidsbeleid. Onlangs bracht ook Amnesty International een lijvig rapport uit dat Israëls apartheidsregime uitvoerig beschrijft.

Vorig jaar (mei 2021) als gevolg van de Israëlische bombardementen op de Gazastrook en de enorme menselijke tol die dit met zich mee bracht kwamen duizenden mensen hiertegen op straat, de pers kon het niet ontzien. 

De gebeurtenissen in Gaza werden uitvoerig bericht en hier en daar zagen we een poging om de context te schetsen, ook de termen ‘Nakba en apartheid’ kwam er sporadisch aan te pas.

Maar dan zien we iets dat al decennia aan de gang is, de opgebouwde journalistieke kennis die men tijdens de ‘gebeurtenissen’ opbouwt luwt, het nieuws gaat liggen,…Zal bij een volgende ‘gebeurtenis’ de opgebouwde kennis verloren gegaan zijn? Bestaat er zoiets als journalistiek geheugenverlies?

Ondertussen blijft het framework van de zogenaamd neutrale pers over twee gelijke partijen die in een complex conflict verwikkeld zitten overeind.
Het insinueert dat je voor of tegen een van de twee kanten kan zijn, terwijl elke persoon die de waarden van de mensenrechten aanhangt en de context van de Israëlisch-Palestijnse kwestie meekrijgt, zal weten dat er een gewelddadige bezettende macht – Israël- is die de Palestijnse bevolking al jarenlang onder apartheid houdt en een exclusief joodse staat wil oprichten.

Is het dan niet meer de taak van journalisten om de juiste en volledige feiten met de volledige context errond te achterhalen? Te zoeken naar de waarheid en alles tegen het licht te houden, niet zomaar zaken van grote nieuwsagentschappen over te nemen en voor waar aan te nemen? Is dat niet wat wij verwachten van onze westerse media? Moeten mensenrechtenschendingen niet aangeklaagd worden als het over Westerse bondgenoten zoals Israël gaat? Is democratie geen westerse waarde meer die we mogen verdedigen?

Terwijl onze media verder mist verspreid over de Israëlisch/Palestijnse kwestie bouwt Israël verder aan een pure joodse staat die enkel rechten toekent aan haar Joodse burgers, alle andere inwoners worden aan apartheid onderworpen. De omstreden Joods natiewet die in 2018 werd aangenomen heeft deze discriminatie verder verankerd in de Israëlische wetgeving.

Moeten het internationaal recht en de VN-resoluties niet meer uitgevoerd worden om tot een rechtvaardige en duurzame vrede te komen voor Israëli’s en Palestijnen? Wat is de journalistieke taak in België?

Bronnen:

*https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/18/israelisch-parlement-keurt-omstreden-natie-staat-wet-goed/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/11/opnieuw-spanningen-tussen-israel-en-palestina/

(https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/israel_opt_full_report.pdf)

(https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/israel_opt_full_report.pdf)

*https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf

In onze laatste nieuwsbrief schreef onze redactie deze opinie over hoe conflicten in de schaduw van andere gebeurtenissen (Oekraïne/Rusland) verdwijnen en hierdoor ook de aandacht voor andere thema’s bij beleidsmakers lijken weg te ebben. 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be