IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Oekraïne, Afghanistan, Syrië, Palestina,… desastreuze impact op milieu en klimaat door oorlog en geweld een vergeten zaak.

Facebook
Twitter
Email
Print

© Al Mezan: overstromingen Gaza stad zomer 2021

Het veranderende klimaat is een mondiale crisis waar we allen voor staan, de gevolgen zijn al pijnlijk zichtbaar. Echter de grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn, en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen.

In Bangladesh verdwijnen vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt de droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden volledige gemeenschappen verdreven door bosbranden. 11.11.11. vraagt in haar najaarscampagne om klimaat onrechtvaardigheid serieus te nemen en roept op tot actie.

Alle wetenschappelijke rapporten bevestigen dat de klimaatverandering de wereld onveiliger maakt en nieuwe vluchtelingenstromen zal genereren. Het perverse is dat rijke landen de klimaatverandering enkel zien als een veiligheidsrisico en veel geld uitgeven aan beveiliging en het verhogen van militaire uitgaven, slechts een fractie van het militaire budget gaat naar maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Impact militair apparaat op klimaat en milieu

Het wereldwijde militaire apparaat werkt bijna uitsluitend op fossiele energie, het leger van de VS-leger produceert jaarlijks meer broeikasgassen dan geïndustrialiseerde landen als Zweden, Denemarken, Portugal en Nieuw-Zeeland samen.

Naast de uitstoot van broeikasgassen is er ook de menselijke tol, vernietiging van infrastructuur, schade aan het milieu, fauna en flora, verlies van biodiversiteit,…

In de huidige oorlog van Rusland in Oekraïne loert zelfs nucleair gevaar om de hoek…

De ecologische gevolgen en de schade door oorlog en het militaire apparaat komen in klimaatconferenties zelden aan bod en worden doorgaans genegeerd.

Klimaat top Egypte november 2022

De volgende klimaattop zal in november dit jaar in Egypte plaatsvinden, een land dat milieu en klimaat organisaties zware beperkingen oplegt zodat deze hun werk niet naar behoren kunnen doen. Het leger en de Egyptische economie zijn sterk met elkaar verweven, aangezien (ex-)militairen vaak hoge posities bekleden in bedrijven of overheidsinstellingen. Kritiek op waterschaarste, industriële vervuiling of milieuschade ligt gevoelig, zeggen getuigenissen.

Israëlische bezetting en de gevolgen voor het leefmilieu (voor de Palestijnse en Israëlische bevolking…)

Zoals we reeds beschreven is het militaire apparaat aangedreven door vooral fossiele energie, het Israëlische leger is hierin geen uitzondering.
Op de gevolgen van de Israëlische bezetting op de klimaatverandering kan je misschien moeilijker de vinger leggen, de gevolgen op het leefmilieu zijn pijnlijk zichtbaar en tastbaar in het hele land.

  • Verwoesting van watervoorzieningen/waterzuiveringsinstallaties veroorzaakt waterschaarste, besmetting van water waardoor ziektes ontstaan, …
  • Verwoesting van elektriciteitscentrales waardoor bevolking geen energie meer heeft of overschakelt op generatoren op diesel, die op hun beurt voor een grotere CO2-uitstoot zorgen.
  • Bijna 900 KM muur en hekwerk verstoort biodiversiteit, fauna en flora.
  • Israëlische kolonies dumpen afvalwater op rondliggende Palestijnse gronden.
  • Israëlisch leger maakt gebruik van fosforbommen en besproeit Palestijnse landbouwgronden met gif
  • Militaire transporten (land, lucht) verhogen uitstoot CO2.

Daarnaast voedt Israël zijn koloniale project al decennia door landonteigening en de plundering van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, olie en gas, steen en dode zeemineralen in de bezette gebieden.

Gasdeal Israël en Europe, green deal op drijfzand…

De zoektocht van Europa om los te komen van Russisch gas heeft onlangs groen licht gezet op een gasdeal tussen Israël, Egypte en de Europese unie, een deal die haaks staan op haar eigen green deal.

Al jaren wordt er door vredes – en klimaatactivisten gewaarschuwd voor de ontginning van de Israëlische gasvoorraden en de klimatologische en geopolitieke gevolgen hiervan.

Het gas dat naar Europa zal worden geëxporteerd, wordt geëxploiteerd voor de kust van de Gazastrook, waar Israël sinds 2007 een meedogenloze blokkade op twee miljoen Palestijnen handhaaft en ze regelmatig bombardeert.

Israël heeft er ook voor gezorgd dat de Palestijnen de aardgasreserves in het Gaza Marine-veld niet kunnen exploiteren, waardoor de Palestijnse bevolking ondergeschikt blijft aan de wil van Israël.
Israël gebruikt de energiesector als hefboom om zijn apartheid en koloniaal regime verder te normaliseren en schaamteloos verder te bouwen aan diplomatieke betrekkingen terwijl het ondertussen misdaden pleegt tegen de Palestijnse bevolking.

‘Greenwashing’ van de bezetting, de zonne-energie industrie en de  Israëlische bezetting.

Israël is erg actief in de hernieuwbare energie industrie met het opzetten van vooral zonneparken in de Negev woestijn en de jordaan vallei, de ligging is hier uiterst gunstig. De keerzijde is dat Palestijnse bedoeïenen in de Negev worden verdreven en hun huizen vernield om deze parken op te zetten. In de Jordaan vallei worden grote projecten (internationale) opgezet in bezet Palestijns gebied tegen het internationaal recht in, dikwijls met steun van de EU. Israël zet zich zo in de markt als een Groene natie die doet alsof ze zich maatschappelijk engageert, een likje verf dat haar bezetting en apartheid verdoezeld…

De Israëlische NGO ‘Who Profits publiceerde deze uitgebreide rapporten:

https://www.whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/greenwashing_the_occupation_web.pdf

https://www.whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/greenwashing_naqab_-_web.pdf

Klimaat onrecht gevolg van oneerlijk systeem

Daarom moeten we samen overheden en bedrijven wakker schudden nu het nog kan. Streven naar een klimaatneutraal continent doe je niet door fossiele energie projecten af te sluiten en oorlog te voeren. Werken aan een veilige wereld doe je niet door economische banden aan te halen met landen die mensenrechten naast zich neerleggen en die geen oog hebben voor milieu en klimaat.

Klimaat en mondiale veiligheid gaan hand in hand…

Daarom is het belangrijk dat burgers en organisaties campagnes zoals deze van 11.11.11. rond klimaat onrecht steunen en op de nagel blijven kloppen!

Info en bronnen:

https://vrede.be/nl/basisinfo/klimaatverandering-militarisering#Legers%20en%20klimaatopwarming

https://www.mo.be/nieuws/milieuorganisaties-blijven-weg-van-klimaattop-egypte-uit-angst-voor-repressie

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2019/Pentagon%20Fuel%20Use,%20Climate%20Change%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Final.pdf

https://ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26/

https://palestinasolidariteit.be/2022/06/28/gasdeal-israel-egypte-eu-zet-licht-op-groen-voor-bezetting-en-schendingen-van-de-mensenrechten/

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/afvalwater-zuiveren-als-oplossing-voor-de-watercrisis-gaza/

https://palestinasolidariteit.be/2021/12/07/het-leven-in-gaza-bij-kaarslicht/

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be