IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Oproep om wapenleveranties aan Israël te stoppen

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: U.S. Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons 

‘Alle staten moeten hun wapenhandel en militaire kennisuitwisseling met Israël direct beëindigen’, stellen veertig VN-experts. ‘Het internationaal recht kan zichzelf niet afdwingen.’ 

Staten hebben de plicht om te waarborgen dat partijen in een gewapend conflict het internationaal humanitair recht eerbiedigen, zoals vastgelegd in de Conventies van Genève en het internationaal gewoonterecht. Daaruit volgt dat aan die partijen geen wapens, munitie of onderdelen mogen worden geleverd als het risico bestaat dat die worden gebruikt voor schendingen van het internationaal recht. Op grond daarvan moeten staten afzien van de levering van militaire goederen aan Israël. 

Dat stellen veertig deskundigen die deel uitmaken van de zogeheten Speciale Procedures van de VN-Mensenrechtenraad. Binnen dat mechanisme wordt toezicht gehouden op situaties waarbij de mensenrechten in het geding zijn. 

De VN-deskundigen wijzen verder op de voorlopige uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de door Zuid-Afrika tegen Israël aangespannen ‘genocide-zaak’. Op 26 januari noemde het hof het risico dat Israël in de Gazastrook genocide pleegt ‘plausibel’. Onder het Genocideverdrag dienen daarbij aangesloten staten alles te doen om genocide te voorkomen. Het opschorten van de wapenexport is daartoe een eerste vereiste. Dat geldt ook voor het delen van militaire inlichtingen. 

Schrijf daarom een brief in het Engels naar de Secretary of State Anthony Blinken (het voorbeeld is bijgewerkt sinds de vorige Nieuwsbrief) 

https://palestinasolidariteit.be/2024/01/17/schrijfactie-stop-wapenleveranties-aan-israel/  

https://rightsforum.org/vn-experts-wapenhandel-met-israel-moet-direct-stoppen/  

Adres:

Anthony Blinken, US Department of State 

Harry S. Truman Building, 2201 C St NW,  

Washington DC 20520,  

United States 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be