Antwerp for Palestine

Antwerp for Palestine

Antwerp for Palestine

Op 8 juli 2014 werd Gaza gebombardeerd door het Israƫlische regime onder de naam Protective Edge. Dit is het zoveelste conflict waarbij Israƫl disproportioneel militair geweld gebruikt ten aanzien van de bezette Palestijnse gebieden, in dit geval de Gazastrook. Deze unilaterale acties door de Israƫlische overheid vernietigen levens van miljoenen Palestijnen waarbij de burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, de hoogste prijs betalen.
Ook na de bombardementen die tot 26 augustus 2014 geduurd hebben, blijft Antwerp for Palestine ijveren voor een vrij Palestina, tegen de bezetting, de kolonisering en de onderdrukking door het Israƫlisch regime.

Contact

Facebook: https://www.facebook.com/AntwerpForPalestine/
E-mail: antwerpforpalestine@gmail.com

Website: https://antwerpforpalestine.blogspot.com

Instagram: @antwerpforpalestine

We komen concreet op voor:

  1. Geen Vrede zonder Rechtvaardigheid
  2. Zionisme is het probleem, niet het verzet
  3. Eenstaatoplossing met een pluralistische samenleving.
  4. Antizionisme en het pluralistisch antiracistisch verzet
  5. Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)
Lees meer
  1. Geen Vrede zonder Rechtvaardigheid

Vrede kan niet bereikt worden als er geen rechtvaardige oplossing komt voor de miljoenen ontheemde Palestijnen die van hun land beroofd zijn. De Britse imperialistische controle over het Midden-Oosten sinds de 19de eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft het mogelijk gemaakt om het toenmalige Britse mandaat Palestina naar eigen belangen af te bakenen. Dit betekent dat men onterecht Palestijns grondgebied aan een westerse beweging die de zionistische ideologie nastreefde, heeft geschonken. Deze bestond voornamelijk uit Europese en Amerikaanse joden die historisch geen enkele link met het Palestijns grondgebied hebben. Dit natuurlijk zonder mede inspraak van de Arabische volkeren en met als resultaat honderdduizenden vluchtelingen naar de naburige Arabische landen, interne ontheemden in de huidige staat Israƫl, een bijna 70 jaar durende bezetting, kolonisering en exploitatie van Palestina. Vandaag zijn deze gevolgen vooral gekenmerkt door een Apartheidsbeleid waarbij de praktische uitvoering ervan resulteert in een Palestijns volk dat als inferieure, tweederangs volk behandeld wordt.

Ā 

2. Zionisme is het probleem, niet het verzet

Ā 

Het IsraĆ«lische regime verdedigt haar recent militaire actie ook wel Protective Edge genoemd als defensief ten opzichte van de zelfgemaakte raketten die de militaire tak van Hamas afvuurde. Het zijn echter de aanhoudende bezetting, kolonisering, blokkade, apartheidsmuur, onderdrukking, ongelijke behandelingā€¦ die het probleem vormen, niet het verzet er tegen. Net zoals niet het verzet tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, maar de racistische blanke elite het probleem vormde. We steunen het verzet binnen de voorwaarden van het internationaal recht voluit en hierbij is het aan de Palestijnen zelf om daarover te oordelen. Het veroordelen van het verzet als terroristen maakt deel uit van de IsraĆ«lische propaganda om eigen misdaden aanvaardbaar te maken. Deze zionistische propaganda bestaat trouwens uit aanhoudend misbruik van de Holocaust waarbij ze de kolonisatie en onderdrukking van het Palestijnse volk willen legitimeren. Dit werd trouwens in het hoogtepunt van het zionisme een voedingsbodem om in samenwerking met toenmalige antisemitische regeringen joden massaal naar Palestina over te brengen.
Vervolgens verwijzen we graag naar een contradictie in het westerse discours waarbij Nelson Mandela een lange tijd als terrorist bestempeld werd om het Apartheidsregime te kunnen rechtvaardigen. Het westen zag mede dankzij de druk vanuit de globale publieke opinie nadien in dat dit hypocriete discours niet te houden was en waarna Mandela werd benoemd tot Nobelprijswinnaar voor de Vrede. Dit betekent dat de term terrorisme oneerlijk ten voordele van eigen politieke belangen gebruikt wordt. Dit geldt voor groeperingen die zonder voorafgaand onderzoek onrechtmatig op de terrorismelijst geplaatst werden waaronder Hamas, PFLP en andere groeperingen. Wat Hamas betreft werd onlangs nog door het Europese hof van Justitie geoordeeld dat deze partij van de lijst verwijderd moet worden wegens het niet volgen van de procedure. Ondanks dit is het duidelijk dat er met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt. Tenslotte vindt het demoniseren van het verzet niet enkel op het internationaal toneel plaats, maar ook hier bij ons in Antwerpen. Dit gebeurt door de zionistische lobby die het lokale Antwerps beleid en de media proberen te beĆÆnvloeden en daar soms ook in slagen. Daarom willen wij ook een tegenwicht bieden voor deze onrechtvaardigheid en oneerlijkheid ten opzichte van het Palestijns volk.

Ā 

3. Eenstaatoplossing met een pluralistische samenleving.Ā 

Ā 

Wij zijn een uitgesproken voorstander voor het zoeken naar een duurzame oplossing voor vrede in het Midden-Oosten en dus een einde van het Israƫlisch-Palestijns conflict. Momenteel zijn we van oordeel dat een tweestatenoplossing nog steeds geen oplossing voor de Palestijnen kan bieden.
Dit komt door de afhankelijkheid die zich heeft ontwikkeld gedurende de afgelopen 70 jaar. De beide entiteiten zijn op alle vlakken met elkaar verwikkeld met de nadruk op het politieke, economische en demografische aspect. Daar komt ook nog de status van de stad Jeruzalem bij te kijk waar een hevige ideologische strijd om gevoerd wordt. De andere stokken in de wielen zijn de illegale Israƫlische nederzettingen. Nefaste gevolgen die deze met zich meebrengen zijn illegale en overmatige uitputting van Palestijnse waterbronnen en het onmogelijk maken van Palestijnse ontwikkeling.
Het is duidelijk dat zowat alle regels van het internationaal recht met de voeten getreden worden en het dus onwaarschijnlijk lijkt dat Israƫl een Palestijnse staat naast zich zou willen hebben.
Het beste alternatief is Ć©Ć©n staat met respect voor alle religies en gelijke rechten voor alle gemeenschappen. Een Palestijnse staat waarbij de huidige IsraĆ«liā€™s als Palestijnen met elkaar kunnen leven en geen taferelen zoals die in de huidige Apartheidsstaat opduiken. Dit betekent tenslotte dat het democratische gehalte ervan gerespecteerd moet worden en er een politiek beleid gevoerd moet worden ten voordele van alle bevolkingsgroepen (incl. alle teruggekeerde Palestijnse vluchtelingen).

Ā 

4.Antizionisme en het pluralistisch antiracistisch verzet


Zionisten proberen stelselmatig de kritiek op het IsraĆ«lisch regime onderuit te halen door het voor te stellen als antisemitisch, als iets dat tegen joden gericht is. Het gaat echter noch om racisme, noch om een godsdienststrijd tussen moslims en joden. Dit beeld wordt dankzij de zionistische lobbyā€™s wereldwijd verspreid om de mensen op het verkeerde been te zetten. Het is aan Antwerp for Palestine om de feiten en waarheden beginnend vanuit Antwerpen de wereld in te sturen. Een boodschap die in schril contrast staat met de zionistische haatpropaganda. EĆ©n die moslims, antizionistische joden, christenen en niet-gelovigen samenbrengt. Samen voor een betere wereld zonder haat en geweld. Een wereld van vrede waarin tegen alle onrechtvaardigheden, ongeacht geloof en etniciteit, gestreden wordt. In deze context gaat het specifiek om het onrecht waaronder de Palestijnse bevolking dagelijks lijdt.

Ā 

5. Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)


Antwerp for Palestine steunt de oproep van de Palestijnse civiele maatschappij om een brede boycot te organiseren en desinvesteringsinitiatieven te nemen tegen Israƫl. Maatregelen die ook rechtvaardig waren tegen het Zuid-Afrikaans Apartheidsregime. Enkel via deze manier kunnen we Israƫl er toe doen dwingen om de internationale rechtsregels te respecteren en af te zien van haar kolonisatiepolitiek. Het opdoeken van het toenmalige Apartheidsregime in Zuid Afrika is een bewijs voor deze doeltreffende, krachtdadige methode.

Kortom zijn we in de toekomst voor een :
eerlijke mediabeeldvorming van de (dagdagelijkse) situatie in de Palestijnse gebieden;
een streng veroordelend politiek beleid t.a.v. Israƫl;
overheden die afzien van het gebruik van dubbele standaarden;
een wapenembargo op Israƫl en het opschorten van het associatieakkoord;
een Belgische maatschappij die opkomt voor de rechtvaardigheid en mensenrechten van elk volk ongeacht etniciteit en religie;
een ƩƩnstatenoplossing dat het Palestijns-Israƫlisch conflict voorgoed oplost;
een Midden-Oosten waar conflicten verdwijnen en vrede zegeviert.

Artikels

Activiteiten

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be