IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Voorbeeldbrieven voor politici en media

Facebook
Twitter
Email
Print

Het is belangrijk dat we onze politici en media aanschrijven over de onrechtvaardige situatie in Palestina.

Politici zijn dikwijls onvoldoende/foutief/niet geĆÆnformeerd waardoor verkeerde beleidskeuzes worden gemaakt.

Maar ook in onze media is de berichtgeving dikwijls gekleurd en onvolledig…

DoorĀ  politici en media aan te schrijven kunnen we hier een tegengewicht aan bieden!

Voorbeeldbrieven huidige situatie in de Gazastrook voor politici

Voorbeeldbrief 1:

Voor de raadsleden van de gemeente/stad XXX

Beste gemeenteraadslid,

 

Als inwoner van de gemeente/stad XXX wil ik steun vragen van de gemeente/stad XXX voor de onmiddellijke bevrijding van de Palestijnse burgers gevangen in Gaza op dit moment. Het zou best zijn als de stad op een structurele manier een positie in zou nemen ten aanzien van het apartheidsregime en de bezetting die het leven van de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in Israƫl zelf zo moeilijk maakt.

Als gemeente/stad zou u verschillende dingen kunnen doen:

1)      Een apartheidsvrije gemeente worden, in navolging van de stad Luik: https://palestinasolidariteit.be/campagnes/apartheid-vrije-zone/ 

2)      Nakijken of er geen aankopen zijn bij de gemeente/stad XXX bij IsraĆ«lische bedrijven of internationale bedrijven medeplichtig aan het schenden van de Palestijnse mensenrechten.  Die aankopen stopzetten en vervangen door een verantwoord alternatief.

3)      Nakijken of het pensioenfonds van het personeel van de gemeente/stad XXX investeert in wapens of IsraĆ«lische bedrijven.  Het pensioenfonds onder druk zetten om die investeringen stop te zetten, veranderen van pensioenfonds.

4)      Noodhulp storten voor de Palestijnse burgers. Enkele opties hiervoor zijn:

Indien u vragen of tegenkanting ondervindt heeft kan u een infoavond voor personeel van de gemeente of de schepenen organiseren.  Palestina Solidariteit kan u daar ondersteuning bij bieden.

U kan een interview met Nederlandse professor Maurits Berger van de Universiteit van Leiden die op 15 oktober te gast was in “De ochtend” Radio 1 hier beluisteren:
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/staan-we-verder-af-van-vrede-dan-ooit-beide-partijen-zijn-tot-in-het-diepst-geraakt-in-hun-bestaansrecht

U kan mij steeds contacteren via mail of telefoon.

Met dank om deze brief ter harte te nemen,

 

 

 

Voorbeeldbrief 2:

Geachte Heer de eerste minister,

 
U moet de situatie in Israƫl en Palestina goed kennen, we hebben er Belgische en een resem Europese diplomaten, we hebben UNO-waarnemers die allemaal zeer regelmatig rapporteren over de toestand ter plaatse.
U zou dus moeten weten hoe de Palestijnse bevolking gediscrimineerd wordt door IsraĆ«l, hoe de kolonisten straffeloos oogsten en boomgaarden van Palestijnen vernielen, de eigenaars pesten en zelf vermoorden, hoe de mensen uit hun huizen worden gezet, wijken ontruimd en gebulldozerd, hoe lokale wegen worden afgesloten en snelwegen “for jews only” worden aangelegd, hoeveel Palestijnen, vrouwen en kinderen, zonder veroordeling, zelfs zonder aanklacht in de cel zitten, hoeveel Palestijnen, en helaas ook kinderen, door het IDF werden gedood en dat het er elk jaar meer en meer zijn, en dat de IsraĆ«lische regering er maakt dat het elk jaar erger wordt.
 
De situatie in Gaza moest u ook bekend zijn, de beschrijving “open lucht gevangenis” is te rooskleurig want uit een gevangenis word je vroeg of laat ontslagen, uit Gaza niet. Dat deze collectieve bestraffing tegen alle internationale rechtsregels ingaat zal u ook bekend zijn.
We hebben u over al deze wantoestanden en mensenrechtenschendingen nooit gehoord, geen oproep om de blokkades op te heffen, om de administratieve aanhoudingen te stoppen, om de kinderrechten te respecteren, om iedere misdaad gelijk te berechtigen. U hebt verzuimd om actie te nemen om mensenrechtenschendingen te stoppen, daardoor heeft u de wanhopige Palestijnen in de armen van Moslim extremisten gedreven.
 
U moet ook de uitspraken van Netanyahu en zijn ministers gehoord hebben, niets minder dan de openlijk aankondiging van een genocide. Het Russel Tribunal on Palestina in 2014 in Brussel besloot letterlijk “We zijn niet ver verwijderd van een situatie die kan uitmonden in een genocide op een schaal die we al lang niet meer gezien hebben”. U wist het. Vandaag is het zo ver, en wat doet u? U zegt niet dat “IsraĆ«l geen burgers mag viseren” maar dat “IsraĆ«l het recht heeft om zich te verdedigen”, en u moet weten dat de regering Netanyahu dit hoort als “IsraĆ«l krijgt carte blanche van BelgiĆ«”. 
En daarom, mijnheer de eerste minister, bent u medeplichtig aan het bloedbad in IsraĆ«l en Gaza. 
 
Hoogachtend
 
XXX
 

Email adressen politici:

Federale regering:

Vlaamse regering:

Schrijf gerust ook andere politici aan zowel lokaal als in de verschillende regeringen actief, en houd ons op de hoogte van eventuele reacties!

Ā© Cartoon, spotprent Latuff uit 2021…

Voorbeeldbrieven huidige situatie in de Gazastrook voor media

Voorbeeldbrief 1: Lezersbrief aan verschillende redacties/lezersplatformen

BelgiĆ« veroordeelt ā€˜met klemā€™ aanvallen op IsraĆ«lische burgers.

ā€œBelgiĆ« veroordeelt ā€˜met klemā€™ de massale raketaanvallen die de Islamitische organisatie Hamas uitvoert op IsraĆ«lische burgersā€Ā zei de minister van Buitenlandse Zaken Lahbib op 7 oktober 2023.

Akkoord, maar waar blijft de veroordeling van IsraĆ«lische militairen die gedurende decennia bombardementen uitvoeren op Gaza? En waar blijft de veroordeling van kolonisten die gedurende vele jaren verdedigd door IsraĆ«lische militairen Palestijnse burgers doden, verwonden, gevangen nemen en vernielingen aanbrengen? Waar blijft de veroordeling door BelgiĆ« van de extreem rechtse politici en zelfs ministers in de IsraĆ«lische regering, die thans aan de oorzaak liggen van de ā€˜escalatie van geweldā€™ in het IsraĆ«lisch-Palestijns conflict?

Minister Lahbib zei nog:Ā ā€œOnze gedachten gaan uit naar alle getroffenenā€.Ā Ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel veroordeelt het geweld en zei ook:Ā ā€œMijn gedachten zijn bij alle slachtoffersā€.

Akkoord, maar waarom horen we dit niet wanneer Palestijnse burgers afgeslacht worden? Gaan de gedachten hier uit naarĀ ā€˜alle getroffenenā€™, naar ā€˜alle slachtoffersā€™?Ā In de mededeling van Lahbib en Michel zijn de Palestijnse er niet bij. Michel voegde er duidelijk aan toe:Ā ā€œDe EU is op dit afschuwelijk moment solidair met het IsraĆ«lische volkā€.

Ursula von der Leyen, presidente van de Europese Commissie, veroordeelt de aanvallen vanĀ ā€˜terroristen van Hamasā€™Ā tegen IsraĆ«l. En ze voegt er aan toe:Ā ā€˜IsraĆ«l heeft het recht om zich te verdedigen tegen zoā€™n afschuwelijke aanvallenā€.

Akkoord, maar weerom: dat horen we enkel wanneer Israƫl aanvallen te verduren krijgt. Wanneer zal de EU hetzelfde zeggen wanneer Palestijnen aangevallen worden? Hebben zij dan geen recht om zich te verdedigen? Zij zijn toch bezet door Israƫl en niet omgekeerd en wij hadden in 1940 toch ook het recht om ons te verdedigen tegen de Duitse bezetter.

Wanneer wordt de oorzaak van het conflict, de bezetting en kolonisering van Palestina door Israƫl, weggenomen?

Wanneer worden alle betreffende resoluties van de UNO afgedwongen en uitgevoerd?

Wanneer wordt vrede en gerechtigheid daadwerkelijk verwezenlijkt?

Opus justitiae pax! Vrede is het werk van gerechtigheid!

Ā 

Voorbeeldbrief 2: Brief naar VRT n.a.v. foutieve kaarten van Palestina

Beste VRT journalisten en tekenaars,

In De Afspraak worden nu regelmatig landkaartjes getoond van Israƫl.
Het Palestijnse gebied van de Westelijke Jordaanoever wordt afgebeeld als Ć©Ć©n uniform gebied dat Palestijns is.
Dat is een vervalsing, omdat dit in gebied talrijke joodse nederzettingen (kolonies) een deel van de oppervlakte innemen, en ook de wegen, en die afgescheiden worden door de lange muur. Deze muur is al jaren een internationaal bekend beeld; hoe kan het dat de VRT dit weglaat?
Hier vindt u landkaarten verzameld door de IsraĆ«lische organisatie Zochrot; echter niet de meest recente.Ā https://www.zochrot.org/writable/uploads/old/uploads/uploads/663a73192b0a068fdd920e45f5ca8439.pdfĀ 
Ik kijk er naar uit dat u de landkaarten in al uw uitzendingen corrigeert!

Vr grĀ 

XXX

Voorbeeldbrief 3: n.a.v. meer dan 1 miljoen mensen uit Gaza stad die moeten vertrekken.

Nieuwe Nakba wordt aangekondigd, geen protestā€¦

Israƫl eist dat de inwoners van Gazastad, 1,2 miljoen mensen, vandaag, 13 oktober 2023, vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook.

Verdrijven van de mensen, zoals in 1948, en beloven dat ze mogen terugkeren, zoals in 1948! De Palestijnen wachten nog altijd op hun terugkeer.

Geen protest bij onze media, bij onze politici, ze vinden dat ā€˜normaalā€™?

In de Gazastrook zijn 50% van de inwoners kinderen. Zo waren er gisteren al 447 kinderen dood, bijna de helft van de slachtoffers van de bombardementen.

Ā 

Geen afkeur voor de Israƫlische bombardementen op burgers wordt geduld in sommige Europese steden.

In Frankrijk worden pro-Palestijnse betogingen verboden! Het doet onze wenkbrauwen fronsen! Het land waar de vrijde meningsuiting heilig is, denk maar aan de betogingen ten voordele van kwetsende cartoons voor moslims. Politici liepen voorop om de ā€˜vrije meningsuitingā€™ te verdedigen.

Waar zijn ze nu?

Op de betoging van verleden woensdag in Brussel, 11 oktober 2023, werden posters, banners, spandoeken en boodschappen op kartonnen plaatjes afgenomen: ā€œbevel van de socialistische burgemeester, Philippe Close, van Brusselā€, klonk het. Er mocht niets opstaan tegen IsraĆ«l.Ā Ā Een socialist???

Waar is het geweten van onze westerse ā€˜gezagdragersā€™? Zelfs christenen kijken toe of draaien hun hoofd weg.

xxx

Ā 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be