Zoeken

Keffiyeh jeugdcentrum

Keffiyeh Jeugdcentrum

Facebook
Twitter

Het Keffiyeh Center is een sociale vereniging die in 2012 is opgericht in het New Askar vluchtelingenkamp (Nablus, Palestina). 

Het Keffiyeh Center werd voor het eerst opgericht door een groep jongeren uit het kamp. De eerste inspanningen om deze vereniging op te richten vloeiden voort uit de wanhopige behoefte in de wijk New Askar aan een centrum dat specifieke buitenschoolse programma’s en activiteiten kon bieden voor de kinderen, vrouwen en jongeren van het kamp. Het centrum motiveert en het bevordert een gezonde levensstijl en burgerparticipatie, naast de ontwikkeling van de culturele en sociale infrastructuur van de doelgroepen van de vereniging. Het doel van het Keffiyeh Center is om te focussen op het aanmoedigen van dienstverlening aan de gemeenschap en vrijwilligerswerk in het New Askar-kamp. Daarnaast biedt het Centrum culturele activiteiten die verstandhouding bevorderen, evenals de heropleving en het behoud van het Palestijnse erfgoed.

https://www.facebook.com/keffiyehcenter/

Nieuw project

– Activeren van de rol van muziek door het zingen, rappen en opnemen van liedjes voor de muziek van de band 
– Speciale cursussen geven in de ontwikkeling en bewustwording van jongeren en hun deelname aan gemeenschapswerk.

Doe vandaag een gift

U kan dit project steunen door geld te storten op:
IBAN: BE64 5230 8014 8852
Mededeling: Keffiyeh Center

Keffiyeh Center organiseert jaarlijks een zomerkamp voor meer dan 150 kinderen. Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! Lees meer

Bedrag

Activiteiten

 1. Koor en muziek: dit programma is gemaakt om enkele van de belangrijkste aspecten van het Palestijnse erfgoed te belichten door middel van muziek en zang.
 2. Theater: theater wordt gebruikt als een vorm van expressie voor de jeugd van het centrum en biedt een uitlaatklep en een communicatiemiddel om Palestijnen te helpen de sociale, culturele en politieke omstandigheden en realiteit van hun dagelijks leven over te brengen.
 3. Sportschool: een programma dat zich richt op kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. Het sportprogramma omvat verschillende atletische activiteiten die gericht zijn op het cultiveren van de concepten van teamwork en verantwoordelijkheid en tegelijkertijd het bevorderen van gezonde lichamelijke activiteit.
 4. Dabkeh-groep (Palestijnse volksdans)
 5. Cursussen voor leiderschap voor jongeren: deze cursussen worden georganiseerd om jongeren en kinderen op te leiden op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, vrijwilligerswerk en cultureel / sociaal / politiek bewustzijn. Deze cursussen zijn ook bedoeld om de deelnemers voor te bereiden op het omgaan met de verschillende uitdagende omstandigheden waarmee ze in hun leven worden geconfronteerd.
 6. Internationale jongerenuitwisseling: de vereniging werkt aan het creëren van mogelijkheden voor internationale uitwisseling en reizen naar het buitenland voor de jeugd van het Keffiyeh Center. Dergelijke evenementen helpen om een dieper gevoel van empathie voor andere culturen te creëren, terwijl de Palestijnse jeugd de kans krijgt om als nationale ambassadeurs in het buitenland te fungeren en een beter begrip van Palestina, zijn cultuur en zijn mensen bij een wereldwijd publiek te bevorderen.
 7. Solidariteitstoerisme: de vereniging ontvangt groepen van internationale bezoekers van over de hele wereld die geïnteresseerd zijn om meer te leren over Palestina en de Palestijnse zaak. Het doel van deze rondleidingen en ontmoetingen is het wederzijds begrip te bevorderen van internationale bezoekers en lokale Palestijnen en deze internationale bezoekers beter te informeren over de realiteit van het leven in Palestina.
 8. Lokale en internationale zomerkampen: elk jaar organiseert het Keffiyeh Center lokale en internationale zomerkampen waar internationale vrijwilligers worden ontvangen en samenwerken met lokale vrijwilligers en gezinnen om leuke activiteiten voor kinderen te bieden en om te delen in de ervaringen van de inwoners van het New Askar-kamp.
 9. Activiteiten en trainingsworkshops voor vrouwen: het Keffiyeh Center organiseert sportcursussen, discussie- / dialoogsessies en buitenschoolse activiteiten (bij voorbeeld het maken van handwerk en zeep) voor lokale vrouwen uit de omgeving.

Achtergrond

Het New Askar-kamp, het vluchtelingenkamp waarin het Keffiyeh-centrum zich bevindt, werd in 1964 opgericht als gevolg van de ernstige overbevolking in het naburige Askar-kamp. Het kamp mist de minimumdiensten die gewoonlijk door UNRWA(*) worden verleend, en lijdt onder een laag publiek bewustzijn met betrekking tot de culturele, gezondheids-, technische en milieu-uitdagingen waarmee de bewoners van het kamp worden geconfronteerd. Het kamp lijdt aan hoge werkloosheid en lage inkomens. Dat ontneemt de inwoners, in het bijzonder de kinderen en jongeren, de mogelijkheid om in hun basisbehoeften te voorzien, deel te nemen aan verschillende cursussen of activiteiten, of zelfs om op te groeien en zich te ontwikkelen in een omgeving die kan bijdragen tot de bevordering van hun civiele, wetenschappelijke, technische en culturele vaardigheden. Bovendien wordt dit gebied gekenmerkt door het ontbreken van een veilige sociale omgeving die geschikt is voor kinderen; een omgeving die hen de mogelijkheid biedt om hun capaciteiten te ontwikkelen en tegelijkertijd hun conceptie en deelname aan de samenleving te verbeteren.

*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

Objectieven

 1. Het creëren van een omgeving die talentontwikkeling ondersteunt.
 2. Zorg verstrekken aan kinderen in een omgeving die spel stimuleert en creativiteit bevordert.
 3. Ervoor zorgen dat de jongeren in de regio uitgerust zijn met een sterk zelfgevoel en de coping-mechanismen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de moeilijke levensomstandigheden waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.
 4. Bevordering van jongerenbewustzijn en begrip van de Palestijnse cultuur en de rol van Palestina in de politieke context van de regio.
 5. Het onderhouden van een open communicatiesysteem tussen de vereniging en de omringende gemeenschap om direct te reageren op de behoeften en zorgen van de leden van die gemeenschap.
 6. Verbetering van de psychologische toestanden bij kinderen en jongeren van beide geslachten door het gebruik van competitieve en niet-competitieve sportprogramma’s.
 7. Jongeren voorlichten over verschillende vormen van technologie en multimedia en het gebruik van dergelijke apparatuur aanmoedigen om hun stem te laten horen aan een publiek dat zich uitstrekt buiten de landsgrenzen.
 8. Kinderen en jongeren opleiden door middel van populaire muziek en folkloristische dansprogramma’s om hun begrip van en waardering voor het Palestijnse erfgoed te verbeteren.
 9. Implementeren van een internationaal uitwisselingsprogramma voor jongeren om het intercultureel begrip tussen Palestijnse en Europese jongeren te bevorderen.

Nieuws over onze projecten

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be