Defence for Children International

DCI-Palestine

DCI streeft naar een Palestijnse gemeenschap die veiligheid biedt aan alle kinderen. Via vijf verschillende programma’s tracht DCI-P de rechten van het kind te beschermen en te promoten volgens de principes van de VN-conventie voor de Rechten van het Kind: kinderbescherming, kinderparticipatie, een middenveld voor kinderrechten, aansprakelijkheid en een jeugdstrafrecht conform internationale standaarden.

Defence for Children International

‘Ken je rechten-campagne’, gericht op Palestijnse kinderen in risicovolle gebieden. Het belangrijkste doel van deze campagne is het bewustzijn van de schoolgaande kinderen in hoog-risicogebieden te versterken. Dit zijn de zones waar veel kinderen gearresteerd worden, zoals in de buurt van bypass-wegen en van de kolonies. Via trainingen worden de kinderen voorbereid op wat hen te wachten staat bij een arrestatie, de transfer, de ondervragingsperiode en het detentieproces. Hierbij wordt er gefocust op hun rechten, op het internationaal recht en op de betrokken wetten. Ook het belang van contact met een advocaat wordt benadrukt. Er werden tot op heden (dec 2014) reeds 41 trainingen uitgevoerd bij kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Hierbij werden 1081 kinderen bereikt.

Doe vandaag een gift

U kan dit project steunen door geld te storten op:

IBAN: BE64 5230 8014 8852
Mededeling: DCI

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! Lees meer  

Bedrag

Nieuws over onze projecten

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be