Categorie: Eastmed

BDS

De EuroAsia Inter connector

De studie van PHROC, The Palestinian Human Rights Organizations Council concludeert in een rapport dat het project Euro Asia Interconnector juridisch niet verdedigbaar is. Het project moet om die reden stopgezet worden.

Eastmed

EU kiest internationaal conflict boven duurzame energie

De EastMed pijplijn:

In 2017 kwamen Italiƫ, Griekenland, Cyprus en Israƫl tot een overeenkomst omtrent de constructie van een 2000 km lange onderzeese pijplijn tussen nieuw ontdekte gasvelden in het Midden-Oosten en Europa. Het project, de EastMed pijplijn, is in handen van het Griekse DEPA en het Italiaanse Edison.

Eastmed

Het onbenutte potentieel van het Gazaans gas

In 1999 werd Gaza Marine ontdekt, een gasveld op een 30-tal kilometer van de Gazaanse kust. De toekomstige ontginning van het gas betekende een enorme opportuniteit voor het bezette Palestina om energie-onafhankelijk te worden van Israƫl.

Eastmed

De zon schijnt niet voor iedereen gelijk

Sinds 2012 spendeerde IsraĆ«l een fortuin aan een imago als ā€˜groene natieā€™. De IsraĆ«lische overheid kocht honderden plaatsen voor reclamespots bij CNN International, waarin naar voor werd geschoven hoe IsraĆ«l pionier is op het vlak van ā€˜groene technologie voor een betere wereldā€™ met beelden van fotovoltaĆÆsche panelen, gewassen die ontspruiten uit een dikke modderlaag, golvende graanvelden en water.

Eastmed

Wat als Palestina haar gas kan ontginnen?

In 2016 waarschuwden de Verenigde Naties dat de omstandigheden in de Gazastrook tegen 2020 onleefbaar zouden zijn als de situatie niet veranderde. EĆ©n van de belangrijkste factoren die mee de onleefbaarheid bepalen is het chronisch tekort aan elektriciteit. In 2018 hadden de Gazanen gemiddeld 5 uur elektriciteit per dag, in de zomer en lentemaanden daalde dit zelfs tot een gemiddelde van 4 uur per dag.

Eastmed

Europa steunt Israƫl in illegale bezetting en kolonisatie van Palestina

De EastMed pijplijn is niet het enige omstreden project van Israƫl waar Europese fondsen naartoe gingen en gaan, de Europese Unie toonde zich al herhaaldelijk en structureel medeplichtig aan de Israƫlische mensenrechtenschendingen en het Israƫlische Apartheidssysteem. Ondanks het feit dat Israƫl geen EU-land is, kunnen Israƫlische aanvragers sinds 1995 aanspraak maken op Europese onderzoeksfondsen onder dezelfde voorwaarden als de EU lidstaten, door de EU- Israel Association Agreement. Maar omdat Israƫl geen lid is van de EU zijn de controlemechanismen niet van toepassing. Ze hebben dus alle voordelen maar geen enkele verplichting.

Eastmed

Kolonialisme: diefstal van resources

In 1999 worden zowel aan de Gazaanse kust als aan de Israƫlische kust gasvoorraden ontdekt. De ontginning van het gas zou een enorm potentieel betekenen voor zowel Palestina als Israƫl. Palestina zou energie-onafhankelijk kunnen worden van bezettende macht Israƫl en Israƫl heeft door de gasvoorraden het potentieel om uit te groeien tot een energie-grootmacht. Als rechtstreeks gevolg van restricties van Israƫl en van de bezetting, waardoor Israƫl de facto de controle heeft over de Palestijnse gasvoorraden, verliest het Palestijns gas echter al haar economische waarde.

Eastmed

Publiek geld wordt gebruikt voor de vernieling van ons klimaat

Onderzoek van The Greens/EFA group (groene partij in het Europees Parlement) wees uit dat deze projecten overbodig zijn om in voldoende gastoevoer naar Europa te voorzien en dat ze niet compatibel zijn met de toekomstige vraag naar gas in Europa. Gebruik maken van de nieuwe gasontginning en aanvoer mogelijkheden, betekent dat de broeikasgasemissies in Europa verder zullen stijgen, in tegenstelling tot de afname waartoe de EU zich in het het klimaatakkoord engageert. De nieuwe projecten, die nog enkele tientallen jaren (minstens 40 a 50 jaar) voor de aanvoer van gas naar Europa zullen zorgen, werden integraal goedgekeurd.

Eastmed

Israƫlisch gas legt Europese klimaat ambitie lam

Ondanks de intentie van Europa om onder een klimaatopwarming van 2Ā°C te blijven, werd er besloten om te investeren in nieuwe infrastructuur om gas uit het Midden-Oosten, met als grootste nieuwkomer IsraĆ«l, naar Europa te transporteren.

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be